Τα τελικά αποτελέσματα για τις 450 προσλήψεις μόνιμων στην ΔΕΗ – Τα 32 ονόματα της Μεγαλόπολης

1
442

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3Κ/2015 (ΦΕΚ 4/3-6-2015, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) που αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τετρακοσίων είκοσι δύο (422) εκ των τετρακοσίων πενήντα (450) συνολικά θέσεων προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Η πλήρωση των δύο (2) θέσεων του κλάδου ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων (Τ4/Θ) θα ολοκληρωθεί μετά τη διενέργεια συμπληρωματικής ειδικής πρακτικής δοκιμασίας. Είκοσι έξι (26) εκ των προκηρυχθεισών θέσεων παραμένουν κενές λόγω ελλείψεως υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

Σε ότι αφορά τις θέσεις για την Μεγαλόπολη σας θυμίζουμε ότι από τις 6 θέσεις στον ΑΗΣ Β΄δεν καλύφθηκαν οι 2 των μηχανοτεχνιτών και 2 θέσεις ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Τ4/Γ) για το Λ.Κ.Μεγαλόπολης.Το σύνολο των θέσεων στην Μεγαλόπολη είναι 32 προσλήψεις.

Δείτε στην συνέχεια τον πίνακα με τα ονόματα από την Μεγαλόπολη , μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τους πίνακες με όλα τα ονόματα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 3Κ2015 – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 3Κ2015 – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ 3Κ2015 – ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Facebook Comments

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here