ΑρχικήΑΡΘΡΑΣύσκεψη της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων με τα Δ.Σ. των συνδικάτων του κλάδου για...

Σύσκεψη της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων με τα Δ.Σ. των συνδικάτων του κλάδου για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ 2019.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Μεταλλωρύχων Ελλάδας στα πλαίσια των διαδικασιών που αφορούν την διεκδίκηση ΣΣΕ από τον ΣΜΕ, διοργάνωσε στην Αθήνα ( γραφεία του Ε.Κ.Α), την Παρασκευή 17.5.2019, σύσκεψη των συνδικάτων της Ομοσπονδίας, προκειμένου να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι του κλάδου αφενός μεν για την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύμβασης με τον ΣΜΕ, αφετέρου δε να συζητήσουν και προβλήματα των εργαζομένων. Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των ΔΣ της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνδικάτων μελών, ενώ από τα ελάχιστα συνδικάτα μέλη – που για αντικειμενικούς λόγους δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν- εκφράστηκε η στήριξη και συμπαράσταση των εργασιών της σύσκεψης στην οποία συμμετείχαν και συνδικάτα του κλάδου μας που δεν είναι μέλη της Ο.Μ.Ε καθώς και του Αντιπροέδρου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ , όπου δήλωσε την συμπαράσταση του και αλληλεγγύη του, στον αγώνα της ΟΜΕ για υπογραφή νέας ΣΣΕ.

Στην σύσκεψη και αφού διαπιστώθηκε ότι: Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν τον ΣΜΕ και δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία (Ορυχεία, Μεταλλεία, Λατομεία και την αντίστοιχή καθετοποιημένη μεταποίηση) σαν κλάδος στο σύνολο του έχει ανταπεξέλθει αποτελεσματικά στην διάρκεια της βαθιάς και παρατεταμένης ύφεσης της Ελληνικής οικονομίας, διατήρησε την κερδοφορία του και το παραγωγικό του δυναμικό σε υψηλά επίπεδα και βρίσκεται σε κερδοφόρα πορεία και με ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από εκείνους της Εθνικής Οικονομίας αποτελώντας παράλληλα ένα σταθερό εργοδότη (μερίδιο 4% στο σύνολο της βιομηχανίας όσον αφορά την απασχόληση με πάνω από 100 χιλιάδες θέσεις πλήρους απασχόλησης), με διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια (πάνω από 1 δις ευρώ οι εξαγωγές) και με ετήσιες επενδύσεις των τελευταίων ετών της τάξεως των 300 εκ ευρώ.

Οι όροι του προτεινόμενου και συγκεκριμένου πλαισίου αιτημάτων που έχει κατατεθεί για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ του κλάδου, αποτελούν το ελάχιστο που μπορεί να συμφωνηθεί γιατί σε καμιά περίπτωση δεν αντισταθμίζουν την απώλεια του βιοτικού επιπέδου και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων που επιβλήθηκαν τα τελευταία χρόνια.

Η Ομοσπονδία μας ως η συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου νομιμοποιείται και έχει την υποχρέωση να καλύψει όλες τις ειδικότητες των εργαζομένων που απασχολούνται στην εξορυκτική βιομηχανία της Χώρας μας, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από την κήρυξη της ισχύουσας ΣΣΕ, εκ μέρους της Πολιτείας, ως υποχρεωτική στην εφαρμογή για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου.

Κατά την συγκεκριμενοποίηση των προβλημάτων του κλάδου όπως αυτά αναφέρθηκαν από τους εκπροσώπους των Συνδικάτων, ώστε να υπάρξει η ανάλογη στήριξη της ΟΜΕ προς τα σωματεία και να διασφαλισθεί η συμπαράσταση όλων των εργαζόμενων, τα σημαντικότερα που καταγράφηκαν ήταν τα σχετιζόμενα με τη διασφάλιση των συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας, με τις εργολαβίες και τις εργασιακές σχέσεις αλλά και τα γενικότερα θέματα της εκμετάλλευσης του Ορυκτού Πλούτου προς όφελος των εργαζόμενων και του τόπου με καθετοποίηση της παραγωγής και σε συνθήκες απόλυτου σεβασμού προς το Περιβάλλον. Ειδικότερα επισημάνθηκαν τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων και οι εξελίξεις στο ΙΓΜΕ, η διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα και η διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΛΑΡΚΟ ,η εφαρμογή της ισχύουσας κλαδικής ΣΣΕ ιδιαίτερα στους συμβασιούχους και εργολαβικούς της ΔΕΗ, οι επικείμενες απολύσεις στους βωξίτες Παρνασσού (IMERYS), προβλήματα υγιεινής και Ασφάλειας στα μεταλλεία της Μήλου, κλπ .

Στις μέχρι τώρα διαβουλεύσεις με το ΣΜΕ για την υπογραφή της νέας ΣΣΕ, η εργοδοτική πλευρά επέδειξε μια καθαρά αντεργατική στάση με κυρίαρχα χαρακτηριστικά , τους εκβιαστικούς όρους, τον εμπαιγμό, ,την αδιαλλαξία και την αναλγησία, στοχεύοντας να κωλυσιεργήσει την διαβούλευση αφενός μεν για να παρέλθει ο χρόνος μετενέργειας της ισχύουσας ΣΣΕ, αφετέρου δε για την νέα ΣΣΕ να ροκανίσουν το χρόνο μέχρι τις Εθνικές εκλογές. Μπροστά σε αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά των εργοδοτών προς τους μεταλλωρύχους, που τους παραβιάζουν συστηματικά τους όρους υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλείας, με αποτέλεσμα τα εργατικά ατυχήματα ακόμη και θανατηφόρα αλλά και προς τις τοπικές κοινωνίες που εγκληματούν παραβιάζοντας μια σειρά περιβαλλοντικών όρων, η ΟΜΕ με απόλυτη ευθύνη προς του συναδέλφους μεταλλωρύχους αλλά και προς την κοινωνία θεωρώντας ότι η αξιοποίηση του Ορυκτού πλούτου πρέπει να γίνεται προς όφελος του λαού θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί η εργοδοτική αυθαιρεσία και πρέπει να λάβει την απάντηση.

Γι΄αυτό, ΟΜΟΦΩΝΑ οι Διοικήσεις των Σωματείων αποφάσισαν:

Να εκφράσουν την αλληλεγγύη και την συμπαράσταση για τα ιδιαίτερα προβλήματα του κάθε χώρου.

Να Καταγγείλουν προς κάθε κατεύθυνση τις ευθύνες που υπάρχουν για τα προβλήματα των εργαζομένων του κλάδου ιδιαίτερα για εκείνα που αφορούν την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.

Να συνεχιστεί η συνεργασία της ΟΜΕ και όλων των Σωματείων του κλάδου για την πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας ΣΣΕ σε όλους τους χώρους δουλειάς που έχει επεκταθεί η σύμβαση.

Να εντείνουν την διεκδικητική πίεση προς τους εργοδότες προκειμένου ο ΣΜΕ να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις άμεσα και με συγκεκριμένες αντιπροτάσεις που θα αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στην εξορυκτική βιομηχανία , χωρίς εκβιαστικούς όρους, βέτο και προαπαιτούμενα. Στα πλαίσια αυτά, οι εργαζόμενοι του κλάδου θα προχωρήσουν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις ξεκινώντας με την προκήρυξη στάσης εργασίας κατά το πρώτο 15μερο του Ιουνίου. Για τον ακριβή προσδιορισμό της κινητοποίησης εξουσιοδοτείται να αποφασίσει το Δ.Σ της ΟΜΕ και το οποίο για την καλύτερη οργάνωση θα πραγματοποιήσει περιοδείες στους χώρους δουλειάς με αντίστοιχες συγκεντρώσεις.

ΟΙ ΜΕΤΑΛΩΡΥΧΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΠΑΛΑΙΨΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ:

ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.

ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΘΕ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.

ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ