ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

0
152

Την 5η Σεπτεμβρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12η μεσημβρινή, θα διεξαχθεί στην Τρίπολη και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αρκαδίας, μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση του Α.Τ. Μεγαλόπολης.

Το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης της Μεγαλόπολης, να διαθέτει χώρους συνολικής υπέργειας επιφάνειας περίπου 480 τ.μ. ήτοι γραφειακούς χώρους ωφέλιμης επιφάνειας 185 τ.μ. περίπου, χώρους αρχείων ωφέλιμης επιφάνειας 20 τ.μ. περίπου, χώρους αποθηκών ωφέλιμης επιφάνειας 30 τ.μ. περίπου, χώρους αποδυτηρίων ωφέλιμης επιφάνειας 30 τ.μ. περίπου, χώρους κράτησης ωφέλιμης επιφάνειας 95 τ.μ. περίπου και λοιπούς βοηθητικούς χώρους.

Επίσης στεγασμένους ή μη χώρους, εφόσον είναι εφικτό, 5 θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων και 3 μοτοσυκλετών και να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο από 21-01-2013 κτιριολογικό πρόγραμμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Με ανώτατο μηνιαίο μίσθωμα χίλια εκατόν είκοσι τρία Ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά(1.123,86).

Για περισσότερες πληροφορίες στην Κτηματική Υπηρεσία Ν. Αρκαδίας, Ουάσιγκτων 36 – 3ος όροφος (τηλ. 2710 239134).

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΣΙΑΜΠΟΣ Ν. ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΕΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΕ / Δ΄

Από το Καλημέρα Αρκαδία

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here