ΑρχικήΑΡΘΡΑΛιγνιτόσημο τέλος στην Μεγαλόπολη - Ειδικό τέλος θα πληρώνει όποιος αγοράσει τις...

Λιγνιτόσημο τέλος στην Μεγαλόπολη – Ειδικό τέλος θα πληρώνει όποιος αγοράσει τις μονάδες – Πως θα γίνει η πώληση

Στις μονάδες και τα ορυχεία θα μετακινηθεί μόνο το απαράιτητο προσωπικό - Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους εργαζόμενους;

Με ειδικό τέλος θα επιβαρυνθούν όλοι οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, άρα και οι ιδιώτες που θα αποκτήσουν το 40% των μονάδων της ΔΕΗ, όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για την αποεπένδυση της εταιρείας που κατατίθεται στις αρχές της εβδομάδας στην βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί αμέσως μετά τα Πάσχα.

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση παγώνει για 6 χρόνια τις απολύσεις για όλους τους εργαζόμενους που θα μεταφερθούν στις δύο νέες θυγατρικές που θα συστήσει η ΔΕΗ, μια για το Βορρά και μία για το Νότο και στις οποίες θα μεταφερθούν οι μονάδες της Μεγαλόπολης ΙΙΙ και IV και της Μελίτης Ι, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 900 MW και η άδεια για την κατασκευή της Μελίτης ΙΙ. Ας δούμε αναλυτικά τι προβλέπει η ρύθμιση.

Λιγνιτόσημο τέλος

Το «λιγνιτόσημο» αντιστοιχούσε μέχρι σήμερα με το 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ και αποδιδόταν στις περιοχές που φιλοξενούν αντίστοιχες μονάδες, δηλαδή στην Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Με την νέα ρύθμιση που περιγράφει αναλυτικά την διαδικασία πώλησης των μονάδων, το τέλος αυτό αντικαθίσταται με ένα ειδικό τέλος δικαιωμάτων λιγνίτη που αντιστοιχεί σε 1,2 ευρώ ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο θα καταβάλλουν όλοι οι παραγωγοί (ιδιώτες και ΔΕΗ).

Μολονότι από το υπουργείο Περιβάλλοντος αναφέρουν ότι η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τα έσοδα για τις τοπικές κοινωνίες που επιβαρύνονται περιβαλλοντικά από την λειτουργία των μονάδων, η αγορά εκτιμά ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση θα καταλήξουν λιγότεροι πόροι. Εάν υπολογίσουμε ότι το 2016, η λιγνιτική παραγωγή ανήλθε περίπου σε 15 τεραβατώρες, το ποσό που αντιστοιχεί με βάση το νέο νόμο για τις περιοχές της Κοζάνης, της Φλώρινας και της Αρκαδίας εκτιμάται στα 18 εκατ. ευρώ ετησίως. Μολονότι στελέχη της αυτοδιοίκησης δηλώνουν ότι η ΔΕΗ έχει παγώσει τις πληρωμές την τελευταία πενταετία, το «λιγνιτόσημο» στις περιοχές Κοζάνης και Φλώρινας υπολογίζεται στα 100 εκατ. ευρώ, δηλαδή σε 20 εκατ. ευρώ κατά μέσο όρο τον χρόνο. Επιπλέον 4 εκατ. ευρώ ετησίως είναι τα αντισταθμιστικά για την περιοχή της Αρκαδίας.

Στη μητρική ΔΕΗ παραμένει η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους, ενώ οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον όλο διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι το τέλος Μαΐου.
Θα ακολουθήσει ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη γενική συνέλευση της ΔΕΗ.

Το χρονοδιάγραμμα της πώλησης

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα διεξαχθεί τον Μάιο από τη ΔΕΗ με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής (εμπειρία στη διαχείριση λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων, χρηματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ). Διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair value range).

Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές. Για το δίκαιο του προσφερόμενου τιμήματος, θα γνωμοδοτήσει δεύτερος ανεξάρτητος εκτιμητής, πριν η ΔΕΗ να προχωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

Οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης αγοροπωλησίας πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης της DG Comp ( Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού), η οποία αναμένεται στα μέσα Απριλίου. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, πριν καταβληθεί στη ΔΕΗ το τίμημα. Έως το τέλος του έτους, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη λειτουργία τους. Τις τελευταίες μέρες, ο τρόπος αδειοδότησης των λιγνιτικών μονάδων έχει μπει ξανά στο μικροσκόπιο, καθώς σχετική ερώτηση υπέβαλλαν και 48 βουλευτές της ΝΔ.

Πώς θα γίνει η απόσχιση

Στις δύο θυγατρικές της ΔΕΗ θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως λειτουργικές. Στην ΔΕΗ παραμένει η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθηκαν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους.
Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου θα αποτυπώνουν τον παραπάνω διαχωρισμό και πρέπει να εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια θα δοθεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση από τη ΓΣ της ΔΕΗ.

Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύψει από την λογιστική αξία (book value) των παγίων που θα μεταβιβαστούν σε αυτές. Δεν θα υπάρξει κάποια ειδική διαδικασία αποτίμησής τους, καθώς κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο και άρα δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί.

Στήριξη στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι στις νέες θυγατρικές που θα συστήσει η ΔΕΗ για την αποεπένδυση, θα περιέλθει όλο το απαραίτητο προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και τα ορυχεία και με την προϋπόθεση παγώματος απολύσεων για έξι χρόνια. Οι υπόλοιποι εργαζόμενοι θα μετακινηθούν σε άλλες θυγατρικές του ομίλου της ΔΕΗ ή θα επιλέξουν πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που θα ανακοινώσει το προσεχές διάστημα η Επιχείρηση. Σε αυτό θα μπορούν να ενταχθούν ακόμη και εργαζόμενοι σε μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας. Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα εθελουσίας, το νομοσχέδιο προβλέπει κατάργηση του συμψηφισμού της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.

Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα της εθελουσίας, καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγγελίας σύμβασης με το εφάπαξ.

Οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ

Πάντως στη ΔΕΗ απομένουν δύο βασικές υποχρεώσεις.
Συγκεκριμένα η ΔΕΗ αναλαμβάνει το κόστος αποκατάστασης των λιγντιτικών πεδίων και της αποξήλωσης των μονάδων που θα μεταβιβαστούν, όταν λήξει η διάρκεια ζωής τους. Πάντως το κόστος της αποξήλωσης θα επιμεριστεί αναλογικά μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη.
Η δεύτερη σημαντική υποχρέωση είναι το πλαφόν που τίθεται όσον αφορά την παραγωγή της μονάδας φυσικού αερίου της Μεγαλόπολης.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι το εργοστάσιο που έχει εγκατεστημένη ισχύ 800 MW θα συνεχίσει να αξιοποιείται έως τα 500 MW, μέχρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Πελοπόννησο.

Το νομοσχέδιο περιέχει επίσης διατάξεις για τη μεταβίβαση της παραχώρησης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη, καθώς και για τους πόρους που διατίθενται στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου.

Με πληροφορίες από το worldenergynews.gr και από το newmoney.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. Και τόσα χρονια που έπεφταν τα εκκατομυρίακια, στο (Μογκαντίσου )μας ,φάνηκαν πουθενα ;Ειδε κανεις προκοπή στο χωριό μας ;;;;;;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ