Εκδόθηκε η νέα ΚΥΑ για τα Ορυχεία Μεγαλόπολης – Ανακρίβειες για θετική γνώμη της επ. Διαβούλευσης Μεγαλόπολης

Με την επικείμενη διαδικασία που η Κυβέρνηση πουλάει τις μονάδες της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη, από την πρώτη στιγμή που το θέμα ήρθε στην δημοσιότητα , πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα που δημιουργεί η απόφαση αυτή στην τοπική κοινωνία και τους εργαζόμενους, ένα από τα μεγάλα ζητήματα ήταν τα περιβαλλοντικά θέματα και τι θα γίνει τελικά με το θέμα του ΧΔΒΑ και του ΧΥΤΕΑ.

Θυμίζουμε ότι η μέχρι τώρα κατάσταση είχε ως εξής:

Το 2011 υπογράφεται Κοινή Υπουργική Απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία χώρου διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων (ΧΔΒΑ) στην Θωκνία με μοναδικό υλικό που θα ταφεί τον Αμίαντο από τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ και από κτίρια της Μεγαλόπολης. Ο ΧΔΒΑ ήταν μόνο για Αμίαντο και για συγκεκριμένο όγκο υλικών. Επί της απόφασης αυτής ο Δήμος Μεγαλόπολης έχει κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και στην Ευρωπαική Ένωση.

Τον Δεκέμβριο του 2016 δημοσιεύθηκε σε Φ.Ε.Κ. η κοινή υπουργική απόφαση της Έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων. Το σχέδιο αυτό αφού πέρασε από μελέτες και διαβουλεύσεις πολλών χρόνων , ολοκληρώθηκε τελικά στα τέλη του 2016 και συμπεριελάμβανε μέσα τον χώρο ΧΔΒΑ στην Θωκνία και άνοιγε διάπλατα την πόρτα για την δημιουργία εγκατάστασης Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Ε.Α.) στην Μεγαλόπολη.

Η μέλέτη περιβαλοντικών επιπτώσεων του Ορυχείου της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη έχει λήξει και η ΔΕΗ ετοίμασε τροποίηση της η οποία εδώ και αρκετό καιρό ήταν ξεχασμένη στα συρτάρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Στις 30 Απριλίου , λίγες μέρες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την πώληση των μονάδων και των ορυχείων η μελέτη βγήκε στο φώς και τέθηκε σε ισχύ με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που σας δημοσιεύει το Καφενείο της Μεγαλόπολης στο τέλος του άρθρου.

Η ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
Περιλαμβάνει τις νέες επεκτάσεις των Ορυχείων, όλες τις απαραίτητες εργασίες, τις εκτροπές ποταμών, τις μετεγκαταστάσεις οικισμών, όλα όσα χρειάζονται να γίνουν για την πλήρη εκμετάλευση των ορυχείων μέχρι το τέλος των κοιτασμάτων. Αυτή η μελέτη θα είναι η βάση μέχρι το τέλος της λιγνιτικής δραστηριότητας.

Η νέα μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει τις αναφορές που είχε η προηγούμενη για τον ΧΔΒΑ και τον αμίαντο στην Θωκνία. Επίσης η μόνη αναφορά που γίνεται για απόβλητα στο ορυχείο είναι στο κεφάλαιο με τις γενικές διατάξεις όπου γράφει αναλυτικά:

Έργα ή δραστηριότητες που βρίσκονται ή σχεδιάζονται εντός του χώρου του λιγνιτωρυχείου ή πλησίον αυτού, με αυτοτελή και ανεξάρτητη λειτουργία, (ΑΗΣ, ΒΙΟΠΑ, ΧΔΒΑ Θωκνίας, φωτοβολταϊκά πάρκα, χώρος διάθεσης γύψου και τέφρας των ΑΗΣ Μεγαλόπολης στη Θωκνία, πίστα μοτο-κρος , χώροι αναψυχής ή άλλων χρήσεων κ.λ.π), κατασκευάζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις οικείες κείμενες διατάξεις καθώς και σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται για αυτά με τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και εφόσον οι όροι αυτοί δεν έρχονται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς όρους της παρούσης απόφασης. Η ακριβής θέση, η έκταση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προαναφερόμενων έργων-δραστηριοτήτων θα καθορίζονται από τις απαιτούμενες για αυτά, άδειες – εγκρίσεις. Για τις εκτάσεις εγκατάστασης των προαναφερόμενων έργων-δραστηριοτήτων δεν θα ισχύουν οι περιβαλλοντικοί όροι της παρούσας απόφασης, αλλά οι περιβαλλοντικοί όροι που θα τεθούν για αυτά τα έργα-δραστηριότητες με τις σχετικές αποφάσεις έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων που θα εκδοθούν για αυτά.

Δηλαδή για οποιαδήποτε δραστηριότητα , είτε λέγεται σκουπίδια, είτε λέγεται απόβλητα, είτε οτιδήποτε άλλο χρειάζονται νέες εγκρίσεις και νέες αποφάσεις. Διαδικασία από την αρχή, από το μηδέν.

Σε ότι αφορά λοιπόν τα σημαντικά θέματα του ΧΔΒΑ και του ΧΥΤΕΑ , υπάρχουν νέα δεδομένα τα οποία όμως χρειάζεται να εξεταστούν πιο αναλυτικά.

Φυσικά η μελέτη είναι πολυσέλιδη και χρειάζεται πιο αναλυτική εξέταση της , δείχνει όμως να υπάρχει μια σοβαρή αλλαγή στα θέματα που μας έχουν απασχολήσει έντονα στο παρελθόν σχετικά με τα απόβλητα.
Το Καφενείο της Μεγαλόπολης είχε δημοσιεύσει το σχέδιο της μελέτης τον Ιανουάριο του 2017
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων

Ανακρίβειες για θετική  γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης Μεγαλόπολης
Στα σχετικά της ΚΥΑ υπάρχει η αναφορά στην επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης. Συγκεκριμένα διαβάζουμε:
Το υπ.αρ.πρ. 815/20-01-17 έγγραφο του Δήμου Μεγαλόπολης, με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ.αρ. 1/2017 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης, με το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα θετικά επί του έργου, προτείνοντας συγκεκριμένους όρους που λήφθησαν υπόψη στην παρούσα (αρ.πρ. ΔΙΠΑ 4866/30-01-17).

Η επιτροπή διαβούλευσης συνεδρίασε στην Μεγαλόπολη την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 , δεν πήρε θετική η αρνητική απόφαση επειδή δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Η Επιτροπή Διαβούλευσης έχει εισηγητικό χαρακτήρα. Η εισήγηση της λοιπόν είχε μέσα κάποιες επισημάνσεις, δεν είναι καθόλου αληθές και κακώς γράφεται ότι ήταν θετική έτσι όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ που κυκλοφόρησε προχθές.Η θετική γνώμη των μελών της επιτροπής είναι για τις συγκεκριμένες επισημάνσεις που καταγράφηκαν και που προέκυψαν από την συζήτηση, αυτό προκύπτει έυκολα από την ανάγνωση των πρακτικών.

Οι εισηγήσεις της επιτροπής μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης το οποίο στις 1 Μαρτίου 2017 ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε μη γίνει αποδεκτή η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης
της ΔΕΗ Α.Ε., κατόπιν και της αριθμ.1/2017 απόφασης –εισήγησης της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Για ποιον λόγο γράφεται λοιπόν ότι υπήρχε θετική εισήγηση , θα πρέπει οι αρμόδιοι να μας το εξηγήσουν.
Στο τέλος του άρθρου θα δείτε τις σχετικές αποφάσεις.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ
Το νομοσχέδιο της πώλησης των μονάδων και των Ορυχείων που ψηφίστηκε στην Βουλή πριν λίγες μέρες , ξεκαθαρίζει ότι η ΔΕΗ δεν θα πουλήσει τα εδάφη της αλλά παραχωρεί στους υποψήφιους αγοραστές τα δικαιώματα χρήσης και εκμετάλευσης των εδαφών. Αυτό είναι επίσης ένα θέμα που μας ενδιέφερε πολύ. Όμως το νομοσχέδιο δεν είναι απόλυτα καθαρό και δημιουργεί μεγάλα ερωτηματικά , ειδικά στο σημείο που αναφέρει ότι:

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τρόπος, τα όργανα, τα κριτήρια και η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης του τέλους της παραγράφου 1 στις ανωτέρω Περιφέρειες, η διαδικασία αναπροσαρμογής του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, όπως ιδίως σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των οικείων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση λιγνίτη για οποιονδήποτε λόγο και συνέχισης της εκμετάλλευσης ή της κατοχής των σχετικών λιγνιτοφόρων περιοχών.

Δηλαδή με μια απλή απόφαση ενός Υπουργού θα καθορίζεται ποια θα είναι η χρήση και η εκμετάλευση των εδαφών ακόμα και μετά το τέλος της λειτουργίας των μονάδων. Αυτή η αναφορά είναι επικίνδυνη, είναι πολύ γενική και χρειάζεται μεγάλη προσοχή.

Διαβάστε στην συνέχεια ολόκληρη την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Ορυχεία:

Τροποποίηση – ανανέωση της υπ.αρ. πρωτ. οικ. 100532/200/23-1-04 ΚΥΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. – ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ – ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την υπ.αρ. 185820/1982/28-05-08 ΚΥΑ, για την εκμετάλλευση λιγνίτη, του λιγνιτωρυχείου «ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

ΚΥΑ ΕΠΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 27.04.2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Ορυχεία Μεγαλόπολης by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης – Διατύπωση γνώμης σχετικά με το φάκελο μελέτης περιβαλλοντικών επι… by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Δ.Σ.Μεγαλόπολης – Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων… by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,692ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,316ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ