Επανάληψη της Διαβούλευσης την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων

0
500

Την Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2017 στις 18:00, θα συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Διαβούλευσης στο Δημαρχείο Μεγαλόπολης, για να συζητήσει την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Ορυχείων της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη. Η επανάληψη της συνεδρίασης γίνεται γιατί στην συνεδρίαση της Τετάρτης εμφανίστηκαν μόνο 7-8 μέλη της επιτροπής!! Αυτό δείχνει καθαρά ποιο είναι το πραγματικό ενδιαφέρον των πολιτών που συμμετέχουν στην επιτροπή διαβούλευσης, να ενημερωθούν και να εκφράσουν την άποψη τους για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

Η συγκεκριμένη  «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων Μεγαλόπολης» αφορά στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την επιφανειακή εκμετάλλευση και περιβαλλοντική αποκατάσταση των ήδη λειτουργούντων Ορυχείων Μεγαλόπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε). Αρκαδίας. Με βάση τα νεότερα κοιτασματολογικά δεδομένα καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση των τελικών ορίων των λιγνιτωρυχείων, καθώς και ο επανασχεδιασμός της ανάπτυξής τους.

[blockquote style=”1″]Με την παρούσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) ζητείται η έγκριση τροποποίησης των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας των Ορυχείων Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τον αναθεωρημένο σχεδιασμό της ανάπτυξής τους[/blockquote]

Η μελέτη εκπονήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Ν.4014/2011 και περιλαμβάνει την αξιολόγηση των δυνητικών επιπτώσεων από την:
– Ανάπτυξη ορυχείων και αποθέσεων με βάση το μεταλλευτικό σχεδιασμό της ΔΕΗ Α.Ε.
– Τα υδραυλικά έργα μετατόπισης τμημάτων της κοίτης των ποταμών Αλφειού και Ελισσώνα, που αποτελούν απαραίτητα συνοδά έργα για την πλήρη ανάπτυξη των ορυχείων και απόληψη του υποκείμενου λιγνίτη.

Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σας καλούμε όπως, την 11η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και γνωμοδότηση επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Διατύπωση γνώμης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με συννημένο Σ.Δ.Α. του Λιγνιτωρυχείου ΔΕΗ Μεγαλόπολης από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Διονύσιος Παπαδόπουλος

 

δείτε στην συνέχεια όλα τα σχετικά έγγραφα της μελέτης…

 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ορυχείων by Πάνος Αλεβίζος on Scribd


 

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here