ΑρχικήΑΡΘΡΑΓνωστοποίηση για την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου Μεγαλόπολης

Γνωστοποίηση για την πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών του Δημάρχου Μεγαλόπολης

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης γνωστοποιεί ότι προτίθεται να προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (2) Ειδικών Συνεργατών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Ειδικότερα:

 1. Έναν Ειδικό Συνεργάτη με αντικείμενο την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα Διοίκησης και Τοπικής Ανάπτυξης και την άσκηση κάθε άλλης, σχετική με την επιστημονική του/της κατάρτιση, δραστηριότητας του/της ανατεθεί από το Δήμαρχο.
 2. Έναν Ειδικό Συνεργάτη με αντικείμενο την παροχή συμβουλών και εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα εκπόνησης μελετών και παρακολούθησης εκτέλεσης τεχνικών έργων και την άσκηση κάθε άλλης, σχετική με την επιστημονική του/της κατάρτιση, δραστηριότητας του/της ανατεθεί από το Δήμαρχο.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:


Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17).
Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του/της υποψηφίου/ας, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής το οποίο να είναι συναφές με το αντικείμενο της απασχόλησης για την οποία θα προσληφθούν, όπως περιγράφεται ανωτέρω.
Γ) Ειδίκευση σε θέματα των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τοπικής ανάπτυξης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα απασχόλησης. Επίσης, η ειδίκευση αυτή μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας.
Δ) Γνώση χειρισμού Η/Υ ( επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου,)
Ε) Οι άνδρες υποψήφιοι, πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές.
Για μεν τους μισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδευόμενες:

 • με βιογραφικό σημείωμα,
 • τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους και την εμπειρία τους, και
 • φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας,
  θα υποβληθούν εντός δέκα (10) ημερών από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Γραφείο Δημάρχου (Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, Μεγαλόπολη) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
  Οι αιτήσεις που θα σταλούν ταχυδρομικώς, για να γίνουν δεκτές ως εμπρόθεσμες, πρέπει να έχουν ταχυδρομηθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο της αποστολής, η σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου της αποστολής.
  Η πλήρωση των θέσεων ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος
  προσλαμβάνει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω
  θέση. Η πρόσληψη ολοκληρώνεται με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής
  σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
  Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συνεργάτη διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν. Ο Ειδικός Συνεργάτης δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου, για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνεται, χωρίς να ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής.
  Η γνωστοποίηση αυτή να δημοσιευθεί σε μία (1) τοπική εφημερίδα του Νομού, να γίνει ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Μεγαλόπολης και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Δήμαρχος
Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

3 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Η ανακοίνωση έχει βάση; ή είναι για τα μάτια του κόσμου; με ποια κριτήρια θα γίνει η επιλογή; με βάση τα χαρτιά και την εμπειρία; η με βάση τις γνωριμίες και τα συμφέροντα;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
790ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ