Αποκατάσταση του πυρόπληκτου Κάστρου του Λεονταρίου

0
174

Διοικητικό και εμπορικό κέντρο της περιοχής το Κάστρο την εποχή της Φραγκοκρατίας και έδρα του Τούρκου Πασά της Πελοποννήσου για σημαντικό χρονικό διάστημα
Εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στον πυρόπληκτο αρχαιολογικό χώρο του κάστρου του Λεονταρίου στη ΔΕ Φαλαισίας του δήμου Μεγαλόπολης προγραμματίζει η 25η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο και για το σκοπό αυτό θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Συγκεκριμένα θα προσληφθούν 2 αρχαιολόγοι, ένας μηχανικός ΤΕ με ειδίκευση στην ανακαίνιση και αποκατάσταση μνημείων, 2 συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, 3 εργατοτεχνίτες και 5 ειδικευμένοι εργάτες. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά (σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της υπηρεσίας στην διεύθυνση: 25ηΕ.Β.Α., Αρχαία Κόρινθος, Τ.Κ. 200 07, Ν. Κορινθίας υπόψιν Λογιστηρίου κα Κριεζή Κωνσταντίνα τηλ. επικοινωνίας: 2741031942) (από 13-02-2012 έως και 17-02-2012). Η διάρκεια της απασχόλησης του εν λόγω προσωπικού ορισμένου χρόνου, θα είναι έως 1390 ώρες και όχι πέραν της 31/12/2012.
Η μισθοδοσία των προσλαμβανομένων θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών οικονομικού έτους 2012.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here