ΑρχικήΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ48 ΘΕΜΑΤΑ !!! ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ !!

48 ΘΕΜΑΤΑ !!! ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ !!

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 6η του μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πιστώσεων α) ποσού 298.046,38 € πρώτης (α΄) δόσης μηνός Ιανουαρίου, β) ποσού 320.446,38 € δεύτερης (β΄) δόσης μηνός Φεβρουαρίου, γ) ποσού 309.246,38 €, τρίτης (γ΄) δόσης μηνός Μαρτίου, δ) ποσού 309.246,38 € τέταρτης (δ΄) δόσης μηνός Απριλίου και ε) ποσού 309.246,38 € πέμπτης (ε΄) δόσης μηνός Μαΐου των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για το έτος 2011.
2. Αποδοχή πιστώσεων α) ποσού 18.072,85 € και β) ποσού 18.100,00 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού του ΚΕΠ Δήμου Μεγαλόπολης.
3. Αποδοχή πιστώσεων α) ποσού 14.666,00 € και β) ποσού 24.000,00 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Μερικής Απασχόλησης.
4. Αποδοχή πίστωσης ποσού 648,00 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010.
5. Αποδοχή πιστώσεων α) ποσού 7.819,94 € και β) 10.523,65 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης από Πρόστιμα ΚΟΚ.
6. Αποδοχή & κατανομή πιστώσεων α) ποσού 42.828,50 € έτους 2010, β) ποσού 36.959,13 € (Α΄ κατανομή έτους 2011) και γ) ποσού 36.959,13 € (Β΄ κατανομή έτους 2011) από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2011.
7. Αποδοχή πίστωσης ποσού 238.881,76 € από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκ/σης και Ηλεκτρ. Διακυβέρνησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και επενδυτικών δραστηριοτήτων – έργων του Δήμου (άρθρο 27 ν. 3756/2009).
8. Υποβολή πρότασης του Δήμου Μεγαλόπολης στην Πρόσκληση 1.12 του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΄Αξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με τίτλο «Πρότυπα ΄Εργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Σχολικά Κτίρια Δήμου Μεγαλόπολης».
9. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μεγαλόπολης και του Εργαστηρίου Ενεργειακών & Περιβαλλοντικών Ερευνών του Τμήματος Μηχανολογίας του ΤΕΙ – Χαλκίδας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη διενέργεια της ενεργειακής προμελέτης του έργου με τίτλο «Πρότυπα ΄Εργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε υφιστάμενα Σχολικά Κτίρια Δήμου Μεγαλόπολης».
10. Αίτηση του κ. Δοξαρά Ευάγγελου του Νικολάου για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών στα πλαίσια της υπογραφείσας Σύμβασης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
11. Αίτηση του κ. Ζαμένου Κων/νου του Σταύρου για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών στα πλαίσια της υπογραφείσας Σύμβασης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
12. ΄Εγκριση του Ισολογισμού οικ. έτους 2010 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Φαλαισίας.
13. ΄Εγκριση του Ισολογισμού οικ. έτους 2010 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Μεγαλόπολης.
14. Διοργάνωση και Διεξαγωγή Προγραμμάτων Εθελοντικής Εργασίας – ΕΛΙΞ στο Δήμο Μεγαλόπολης.
15. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη διοργάνωση της Λαμπαδηδρομίας τωνSpecial Olympics ΑΘΗΝΑ 2011, στις 23/6/2011.
16. Διοργάνωση τοπικής εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της επετείου της μάχης της Δραμπάλας στην Τ.Κ. Ακόβου Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης, στις 12/06/2011.
17. Περί καταβολής δαπάνης υπερσυμβατικών εργασιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Αντικατάσταση Δικτύων ΄Υδρευσης Αμιαντοσωλήνων στα Δ.Δ. Ανεμοδουρίου, Γραικού, Ρουτσίου, Φαλαισίας & Λεονταρίου» – Αίτηση της κας Ειρήνης Δ. Δαφνιά, ως νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου Κ/Ξ «Ε. Δαφνιά – Γ. Χουτόπουλος Δαφνιά».
18. Αποδοχή Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών του αναδόχου του έργου «Διάνοιξη δημοτικών δρόμων στο Τ.Δ. Ακόβου Δ. Φαλαισίας».
19. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Οικισμού Παλαιομοιρίου Τ.Δ. Τριλόφου».
20. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε. και 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε – Ορθή Επανάληψη) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου Γόρτυνος».
21. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε. και 1ουΠ.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε – Ορθή Επανάληψη) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και πλατειών Τοπικών Διαμερισμάτων του Δήμου μας».
22. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Βάγγου».
23. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. ΄Ανω Καρυών».
24. Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «΄Εργα Ανάδειξης Κάστρου Χελμού» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας.
25. Υδροδότηση κατοικιών στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Λεονταρίου Τ.Κ. Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης.
26. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας των Βιβλίων α) «Οι δαπάνες των ΟΤΑ» και β) «Οι προμήθειες των ΟΤΑ» για την επιμόρφωση των υπαλλήλων.
27. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας πινακίδων σήμανσης.
28. Δωρεάν παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος 4Χ4 με αυτόνομο πυροσβεστικό συγκρότημα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγαλόπολης, κατά την αντιπυρική περίοδο 2011.
29. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας κας Δημοπούλου Κων/νας του Γεωργίου στην Τ.Κ. Τουρκολέκα για τη διαπλάτυνση δημοτικού δρόμου.
30. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας της κας Λεγάκη Ολυμπίας του Στυλιανού στον Οικισμό Φαναϊτι της Τ.Κ. Παραδεισίων για διαμόρφωσή του σε πλατεία.
31. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενου τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας της κας Λεγάκη Ολυμπίας του Στυλιανού στον Οικισμό Φαναϊτι της Τ.Κ. Παραδεισίων για τη διαπλάτυνση δημοτικού δρόμου.
32. Περί παραχώρησης χώρου του Δημοτικού Καταστήματος πρώην Δήμου Γόρτυνος για τη στέγαση και λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου – Αίτηση της κας Μάρθας Παναγιώτη Αθανασούλια, Συμβολαιογράφου Καρύταινας.
33. Αίτημα της Εκπροσώπου Τ.Κ. Βελιγοστής κας Αλεβίζου Δήμητρας για την παραχώρηση της αίθουσας της Τοπικής Κοινότητας, ως αίθουσα εντευκτηρίου και βιβλιοθήκης.
34. Εφαρμογή Συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) στο Δήμο Μεγαλόπολης.
35. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στο νέο Δίκτυο με την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας».
36. Ανανέωση της εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητής στην εταιρεία Δήμος ΝΕΤ Ε.Π.Ε.
37. ΄Εγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου οχημάτων σε γήπεδο ιδιοκτησίας του κ. Ζαριφόπουλου Θεόδωρου για την ίδρυση εγκατάστασης – ποιμνιοστασίου επί αγροτικής οδού στην εκτός σχεδίου οικισμού περιοχή «ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ» Τ.Κ. Τριποτάμου Δήμου Μεγαλόπολης.
38. Λύση της Σύμβασης δημοτικού ακινήτου (πρώην Δημοτικού Σχολείου) Τ.Κ. ΄Ισαρη Δήμου Μεγαλόπολης.
39. Λύση της Σύμβασης δημοτικού ακινήτου Τ.Κ. Καμάρας Δήμου Μεγαλόπολης.
40. Περί εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στις πηγές του Ευρώτα Τ.Κ. Σκορτσινού Δήμου Μεγαλόπολης.
41. Κοπή δένδρου (λεύκα) σε κοινόχρηστο χώρο έξωθεν του 3ο Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης – Αίτημα του Δ/ντή 3ου Δημοτικού Σχολείου.
42. Κοπή δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού Παπαναστασίου αριθμ. 42 της Δ.Κ. Μεγαλόπολης- Αίτημα της κας Αθανασίας Σταθουλοπούλου – Πεζούλα..
43. Κοπή δένδρου σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Νικηταρά αριθμ.40 της Δ.Κ. Μεγαλόπολης- Αίτημα του κ. Ιωάννη Γεωργακόπουλου.
44. Περί αυθαίρετης κοπής δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της Τοπικής Κοινότητας Καρίταινας του Δήμου Μεγαλόπολης – Αίτημα του Προέδρου Τ.Κ. Καρίταινας.
45. Διαγραφή χρεών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης Τ.Κ. Κωτιλίου Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.
46. Διαγραφή χρεών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Νεκροταφείων Τ.Κ. Μαυριών Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.
47. Περί διαγραφής χρεών από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης Δ.Κ. Μεγαλόπολης – Αίτηση του κ. Ανδριανού Χαράλαμπου του Γεωργίου.
48. Περί διαγραφής χρεών στους Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης Οικισμού Κάτω Μακρυσίου – Αίτηση του κ. Καρακύκλα Γεωργίου του Δημητρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ