ΑρχικήΑΡΘΡΑ44 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 1 Απριλίου

44 θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 1 Απριλίου

Σας προσκαλούμε όπως, τη 1η του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.376,43€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2015, μηνός Μαρτίου (Γ΄ κατανομή έτους 2015).
2. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση των Προκριματικών αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων στην πόλη της Μεγαλόπολης.
3. Διάθεση πίστωσης ποσού 31.137,50€ από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών ΣΑΤΑ έτους 2015 (1η Εντολή μεταφοράς), για την καταβολή δαπάνης εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων του Τεχνικού Προγράμματος 2015 του Δήμου.
4. Άνοιγμα νέου Τραπεζικού Λογαριασμού όψεως Δήμου Μεγαλόπολης – Τροποποίηση της αριθμ. 468/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.
6. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για την κάλυψη των αναγκών και την εξυπηρέτηση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή των προμηθειών.
7. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 με μεταφορά πιστώσεων από το Αποθεματικό Κεφάλαιο αυτού για τη δημιουργία νέων κωδικών για την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών (άρθρο 158 παρ. 5 & 7 του Κ.Δ.Κ.) – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
8. Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. για την κάλυψη επειγουσών εργασιών του Δήμου – Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
9. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή σωληνωτού οχετού πλησίον της Ιεράς Μονής Καλάμου της Τ.Κ. Ατσιχόλου» της Δ.Ε. Γόρτυνος – Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 & τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
10. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου νεκροταφείου Τ.Κ. Καρίταινας» της Δ.Ε. Γόρτυνος.
11. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων στην Τ.Κ. Καρίταινας» της Δ.Ε. Γόρτυνος.
12. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικής Οδού προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Κυπαρισσίων» της Δ.Ε. Γόρτυνος.
13. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Διάνοιξη και κατασκευή οδού από θέση Τσιουγκάνη μέχρι οικία Αγγελόπουλου Τ.Κ. Κωτιλίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.
14. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κωτιλίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.
15. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου ΄Υδρευσης Οικ. Παλαιοκάστρου Τ.Κ. Σαρακινίου» της Δ.Ε. Γόρτυνος.
16. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Κατασκευή λιθόκτιστων τοίχων σε δημοτικούς δρόμους της Τ.Κ. Βάγγου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
17. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Αποπεράτωση θεάτρου Τ.Κ. Γέφυρας» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
18. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κοινοτικού γραφείου Οικισμού Παλαιομοιρίου Τ.Κ. Τριλόφου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
19. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Κατασκευή αρδευτικών αυλάκων Τ.Κ. Τριποτάμου» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
20. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Χράνων» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
21. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης δημοτικών δρόμων και διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Χράνων» της Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
22. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δημοτικού δρόμου προς Νεκροταφείο Τ.Κ. Γιανναίων» της Δ.Ε. Φαλαισίας.
23. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Επέκταση και αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δυρραχίου» της Δ.Ε. Φαλαισίας.
24. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Καμάρας» της Δ.Ε. Φαλαισίας.
25. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου Οικισμού Καμποχωρίου Τ.Κ. Καμάρας» της Δ.Ε. Φαλαισίας.
26. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμου από πλατεία έως Νεκροταφείο Τ.Κ. Λεονταρίου» της Δ.Ε. Φαλαισίας.
27. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».
28. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Επαρχιακής Οδού Μεγαλόπολης –Περιβολίων»
29. Παράταση της προθεσμίας υλοποίησης της εργασίας με τίτλο «Απομαγνητοφώνηση των Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης έτους 2013».
30. Παραλαβή Παραδοτέων του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Παραδοτέο:Π1).
31. Σύναψη Σύμβασης με την εταιρεία «ΜΑΝΩΛΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ» για την υλοποίηση των Δράσεων στα πλαίσια της ενταγμένης Πράξης «Πρωτοβουλία Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 της Α.Σ. «Αρκαδικό Δίκτυο».
32. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην οδό Φιλοποίμενος 99 Δ.Κ. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης.
33. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικού σώματος σε υπάρχοντα στύλο στην οδό Γ. Μπελδέκα & Πετροπούλου Δήμου Μεγαλόπολης.
34. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στην Τ.Κ. Βάγγου Δήμου Μεγαλόπολης.
35. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Μαραθούσας (Οικισμός Β΄) Δήμου Μεγαλόπολης.
36. Έγκριση δαπάνης επέκτασης του Δημοτικού Φωτισμού με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων σε υπάρχοντες στύλους στην Τ.Κ. Ν. Εκκλησούλας Δήμου Μεγαλόπολης.
37. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Κατασκευή στέγης και κουφωμάτων στο πυρόπληκτο πολιτιστικό κέντρο Τ.Δ. Αναβρυτού».
38. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Μελά».
39. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του σε έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα- Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ».
40. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος Θεόδωρου Παλαμίδη.
41. Καθορισμός των κέντρων των μη οριοθετημένων οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης.
42. Μείωση μισθώματος σχολικού Κυλικείου Γυμνασίου – Ενιαίου Λυκείου Μεγαλόπολης.
43. Παραχώρηση χώρου στον οικίσκο στη θέση ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ για τη λειτουργία εγκατάσταση ραδιοφωνικών σταθμών.
44. Εξέταση της από 20.10.2014 υποβληθείσας με αριθμ. πρωτ. 19360/21-10-2014 στο Δήμο Αίτησης του κ. Δημητρίου Κων/νου Μαστραγγελόπουλου σχετικά με την παύση εργασιών επί κοινοχρήστου κοινοτικής – αγροτικής οδού στη θέση «Πορί» της κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Λυκοσούρας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια