32 ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

0
165


Σας προσκαλούμε όπως, την 7η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 6.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:
 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 180.764,04 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών τακτική επιχορήγηση μηνός Οκτωβρίου 2012 – Απόδοση αρχεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.652,56 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων, καθώς και υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν στο Δήμο κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «…- Πρόγραμμα Καλλικράτης» από 1/05/2012 έως 30/8/2012.
 3. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 24.639,42 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των Σχολείων του Δήμου.
 4. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 78.184,56 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων.
 5. Διάθεση έκτακτων πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών Δήμου Μεγαλόπολης.
 6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την καταβολή δαπανών εκτέλεσης έργων από αδιάθετες πιστώσεις ΣΑΤΑ ετών 2007, 2009 και 2011.
 7. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης «Ερχομός Χριστουγεννιάτικου τραίνου στην Τ.Κ. Χράνων».
 8. Καθορισμός ορίων για τον επαναπροσδιορισμό σχολικών περιφερειών Δημοτικών Σχολείων & Νηπιαγωγείων Δήμου Μεγαλόπολης.
 9. Αίτηση του κ. Γεωργίου Μπούρα του Παναγιώτη για τη μείωση δημοτικών τελών και φόρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 του Δ.Κ.Κ.
 10. Αίτημα Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Καμάρας για την παραχώρηση δεύτερου ορόφου του οικήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία για τη μεταστέγασή του.
 11. Εξέταση ενστάσεων της εταιρείας «Λεωνίδας Σιώρης & Σια Ε.Ε.» κατά της διεξαγωγής διαγωνισμών των έργων του Δήμου: 1) «Υπογειοποίηση κάδων Δ.Κ. Μεγαλόπολης», 2) «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – Αποκατάσταση Δημοτικών Εγκαταστάσεων» και 3) «Εργασίες βελτίωσης & κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της εθνικής οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».
 12. Αίτηση κου Φωτίου Κανέλλου – Χριστόπουλου σχετικά με αλλαγή – μετατόπιση δρόμου κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Ατσιχόλου.
 13. Εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης πλησίον περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Αγίου Δημητρίου Οικισμού Απιδίτσας Τ.Κ. Χωρεμίου» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.
 14. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «΄Αρση επικινδυνότητας δικτύου ύδρευσης Δήμου Μεγαλόπολης».
 15. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «Βελτίωση κοινοτικών υποδομών Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας».
 16. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Οικισμού Χρούσα Τ.Κ. ΄Ισαρη».
 17. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την ενίσχυση της δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού.
 18. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την ενίσχυση της πίστωσης καταβολής τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων Ν. 4014/2011.
 19. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δυρραχίου».
 20. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. ΄Ισαρη».
 21. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Βάγγου».
 22. ΄Εγκρ] ]>

  Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here