ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ31 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ

31 ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΜΑΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Μαΐου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1.    ΄Εγκριση του Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης οικ. έτους 2012.

2.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 197.535,97 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Υπουργείου Εσωτερικών χρηματική επιχορήγηση μηνός Απριλίου έτους 2013 – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013.

3.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 1.239,99 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών   από Πρόστιμα ΚΟΚ για το χρονικό διάστημα από 03/01/2012 – 01/03/2013.

4.    Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (3η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

5.    Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (4η εντολή μεταφοράς) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

6.    Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης  στο κάστρο της Άνω Καμάρας.

7.    Χρηματική Επιχορήγηση της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή ΄Υφεση και Ειρήνη, (Ε.Ε.Δ.Υ.Ε.) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων κατά την Πορεία Ειρήνης στην Κερασίτσα στη μνήμη του αγωνιστή Γρηγόρη Λαμπράκη- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013.

8.    Χρηματική Επιχορήγηση  του Χορευτικού Ομίλου Μεγαλόπολης για την κάλυψη δαπανών στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013.

9.    Αίτηση του κ. Τζιούβελη Κωνσταντίνου του Νικήτα για την ονομασία του Ξενώνα Τ.Κ. Δυρραχίου «ΑΓΝΑΝΤΙΟ».

10.    Αίτηση του κ. Δημητρίου Μαντζιαβά  Εκπροσώπου Τ.Κ. Ν. Εκκλησούλας & Προέδρου του Συλλόγου Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ της Ν. Εκκλησούλας για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την πραγματοποίηση πανηγυρικών εκδηλώσεων 14 & 15 Αυγούστου.

11.    Περί ένταξης των Τοπικών Κοινοτήτων Παύλιας και Παλαμαρίου της Δημοτικής Ενότητας Τρικολώνων του Δήμου Γορτυνίας στο Δήμο Μεγαλόπολης.

12.    Εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ενδυμάτων & υποδημάτων στο Δήμο Μεγαλόπολης.

13.    ΄Εγκριση της τήρησης των προϋποθέσεων και της διατήρησης των όρων της  επιλεξιμότητας των δαπανών για την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία του έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

14.    Εκτέλεση του έργου «Βελτίωση Υποδομών Τ.Κ. Νέας Εκκλησούλας» και τρόπος εκτέλεσης του έργου.

15.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την κατάργηση του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Πετρίνας» και την εκτέλεση του νέου έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων και παράκαμψη αγωγού ύδρευσης Τ.Κ. Πετρίνας».

16.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Κ. Γιανναίων – Καμάρας Δήμου Μεγαλόπολης».

17.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Βελτίωση – εκσυγχρονισμός αρδευτικού δικτύου Δυρραχίου Δήμου Μεγαλόπολης».

18.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «Άρση επικινδυνότητας και  αποκατάσταση κατολίσθησης στην Τ.Κ. Λεονταρίου».

19.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου «΄Αρση επικινδυνότητας – Αποκατάσταση σταθερότητας από κατολίσθηση στην Τ.Κ. Τουρκολέκα».

20.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης – αλλαγή χρηματοδότησης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Άνω Καρυών».

21.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης – αλλαγή χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή στέγης και κουφωμάτων στο πυρόπληκτο Πολιτιστικό Κέντρο Τ.Δ. Αναβρυτού».

22.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης –  αλλαγή χρηματοδότησης της προμήθειας «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων».

23.    ΄Εγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης αντλιοστασίου Τ.Κ. Ατσιχόλου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

24.    ΄Εγκριση προμήθειας υλικών συντήρησης αντλιοστασίου Τ.Κ. Παραδεισίων – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2013 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

25.    Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Σκορτσινού».

26.    Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων – Αποκατάσταση Δημοτικών Εγκαταστάσεων».

27.    Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση παιδικών χαρών Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

28.    Παράταση της προθεσμίας περαίωσης των παραδοτέων Π3 της εργασίας με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την κατάρτιση φακέλου ιδιοκτησιακών, χωρικών και οικονομικών στοιχείων (βιωσιμότητα κ.λ.π.) για έκδοση ΚΥΑ του αρθ.  47 του Ν. 3982/2011 για την ανάπτυξη του Επιχειρηματικού Πάρκου στη Μεγαλόπολη».

29.    ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Δ. ΄Ανω Καρυών».

30.    ΄Εγκριση δαπάνης για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Μεγαλόπολης στην ιστοσελίδα  Ethnos.gr.

31.    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στην έκτακτη Γενική Συνέλευση του Κέντρου Πρόληψης και Καταπολέμησης των Ναρκωτικών Νομού Αρκαδίας.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΑΝΕΛΛΟΣ

 
[easyrotator]erc_72_1368899702[/easyrotator]

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

16 ΣΧΟΛΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια