2 ΘΕΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

0
163

Σε 2 Θέσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών αναφέρεται η παρακάτω προκήρυξη.
1 αρχιτέκτονας και 1 συντηρητής , οιοποίοι θα απασχοληθούν στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης.
Η προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογιτικών είναι βέβαια πολύ μικρή από 29-10-2012 έως 02-11-2012

Συγκεκριμένα πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού για την εκτέλεση του αρχαιολογικού Έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης», χρηματοδοτούμενο από την Προγραμματική Σύμβαση πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΤ, του Δήμου Μεγαλόπολης και του ΤΔΠΕΑΕ για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Το προσωπικό θα απασχοληθεί για 8 μήνες. Οι δαπάνες για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού θα βαρύνουν τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης» στο πλαίσιο της από 4.02.2010 Προγραμματικής Σύμβασης και της από 16.12.2011 τροποποίησης αυτής μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων.

Συγκεκριμένα, το προσωπικό θα απασχοληθεί ως εξής:

Ο αρχιτέκτονας με ειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων θα απασχοληθεί σε εργασίες αποτυπώσεων και γενικώς σε εργασίες τεκμηρίωσης, σε εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών της ειδικότητάς του και στην οργάνωση και επίβλεψη του εργοταξίου.

Ο συντηρητής ομάδας Α’ θα απασχοληθεί στον καθαρισμό των κατά χώρα σωζόμενων εδωλίων του κοίλου από τις βιολογικές επικαθίσεις , στη συντήρηση και στερέωση της ασυνέχειας του δομικού υλικού και στην εκπόνηση συμπληρωματικών μελετών της ειδικότητάς του.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη παρακάτω..

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here