12 θέσεις εργασίας στη Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην ΔΕΗ Α.Ε.

0
162

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών διάρκειας μηνών της ∆ιεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

ΔΛΚΜ(1) Μεγαλόπολη Τ.Ε. Υγειονομικοί Τεχνολόγοι (Νοσηλευτές- Νοσηλεύτριες ή Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας) 1

ΑΗΣ Αθερινόλακκου(1) Αθερινόλακκος Τ.Ε. Υγειονομικοί Τεχνολόγοι (Νοσηλευτές- Νοσηλεύτριες ή Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας) 1

ΑΗΣ Καρδιάς(1) Κοζάνη Τ.Ε. Υγειονομικοί Τεχνολόγοι (Νοσηλευτές- Νοσηλεύτριες ή Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας) 1

ΔΛΚΔΜ(1) Κοζάνη Τ.Ε. Υγειονομικοί Τεχνολόγοι (Νοσηλευτές- Νοσηλεύτριες ή Επισκέπτες-Επισκέπτριες Υγείας) 6

ΑΗΣ Αθερινόλακκου(1) Αθερινόλακκος Δ.Ε. Λοιποί Υγειονομικοί (Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες) 1

ΑΗΣ Ρόδου(2) Ρόδος Δ.Ε. Λοιποί Υγειονομικοί (Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες) 8μήνες 2
(1) Πρόγραμμα εναλλασσόμενης τριπλής φυλακής (βάρδιες)
(2) Πρόγραμμα εναλλασσόμενης διπλής φυλακής (βάρδιες)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στις ακόλουθες διευθύνσεις:

1) ΔΕΗ/Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας, Αραχώβης 32,Τ.Κ.10681- Αθήνα υπόψη κ. Βασιλείου, τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3895513.
2) ΔΕΗ/Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης, Τ.Κ. 222 00 – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ απευθύνοντάς την στην Κεντρική Γραμματεία, υπόψη κ.κ. ΚΟΥΤΟΥΖΗ Βασιλικής και ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Ιωάννη (τηλ. επικοινωνίας:2791025045, εσωτερικά 33034 & 33018 αντίστοιχα).
3) ΔΕΗ Α.Ε./Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, 7χιλ. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης, απευθύνοντάς την στους αρμόδιους υπαλλήλους κ. ΜΠΑΛΤΖΗ Δημήτριο τηλ. 24630/52284, κ. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Νικόλαο τηλ. 24630/52801 & κ. ΚΟΥΤΣΙΑΔΟΥ Ευθυμία τηλ. 24630/52228.
4) ΔΕΗ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου Χάνδρας – Σητείας Τ.Κ: 720 59- Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ, απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο κ. ΞΕΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (τηλ. επικοινωνίας: 28430-63162).
5) ΑΗΣ Ρόδου Τ.Θ 293 Τ.Κ 85100 Ρόδος απευθύνοντάς την στην αρμόδια υπάλληλο κ. ΚΑΡΑΜΑΡΓΙΟΥ Παναγιώτα τηλ: 22410-49014.
Υποβολή αιτήσεων από 21/03/2012 έως και 30/03/2012.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here