1 ΘΕΣΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

0
182

ο Δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προς κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της πισίνας εκμάθησης κολύμβησης του Δήμου.

Ειδικότερα η 1 θέση αφορά τα προσόντα ΠΕ Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού – Ναυαγοσώστης Πισίνας
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Φυσικής Αγωγής.
2. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Αναγνωρισμένης Σχολής Ναυαγοσωστικής Εκπαίδευσης
Ο χρόνος εργασίας είναι Δύο (2) μήνες

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
1. Κυρωμένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
3. α)Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους . Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. β) Πτυχίο αναγνωρισμένης Σχολής Ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, για τις θέσεις ΠΕ Επιστήμης της Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού.
4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι τους προηγούμενους 12 μήνες δεν έχουν εργαστεί σε φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν.3812/2009 και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 2190/1994

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά στο γραφείο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10 – Μεγαλόπολη τηλ: 2791360215-61) και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Τρεμπέλα Βασιλική και κ. Φωτόπουλος Νικόλαος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (Υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here