Όχι πια Κωτίλιο αλλά… Κοτύλιο

0
302

Την αλλαγή της ορθογραφίας του ονόματος της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου, καθώς και του ομώνυμου Οικισμού Κωτιλίου, της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης.

Συγκεκριμένα θα γίνει από «Κωτίλιο», σε «Κοτύλιο», μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ.

Με την υπ’ αριθμ. 107/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης εγκρίθηκε η μετονομασία – αλλαγή της ορθογραφίας του ονόματος – της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης, από «Κωτίλιο», σε «Κοτύλιο», μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 του Ν. 3463/2006 του Κ.Δ.Κ., χωρίς να αναφερθεί, εκ παραδρομής, στην ίδια αυτή απόφαση, «καθώς και του ομώνυμου Οικισμού Κωτιλίου», καθότι η Τοπική Κοινότητα Κωτιλίου της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης αποτελείται από τον Οικισμό Κωτιλίου, τον Οικισμό Παλάτου και τον Οικισμό Στρογγυλό.

Η λήψη της απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, για τη λήψη νέας ορθής απόφασης και την εν μέρει τροποποίηση της αριθμ. 107/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε προκειμένου να συμπληρωθεί η πρόταση για την αλλαγή της ορθογραφίας του ονόματος.

H μετονομασία Δήμων, Κοινοτήτων, τοπικών διαμερισμάτων και οικισμών γίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από πρόταση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών, που αποτελείται από:

α) Τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ως Πρόεδρο, αναπληρούμενο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος από τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

β) Τον Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αναπληρωτή τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

γ) Τον Διοικητή της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού ή τον Διευθυντή της Υδρογραφικής Υπηρεσίας Ναυτικού, όταν συζητούνται ονομασίες νήσων ή θαλάσσιων περιοχών.

δ) Καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από την οικεία Σχολή του Πανεπιστημίου.

ε) Καθηγητή αρχαιολογίας, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή του από το οικείο τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

στ) Υπάλληλο της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό.

ζ) Τρεις εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, που ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από την Εκτελεστική Επιτροπή της.

Τα θέματα προς συζήτηση εισηγείται στο συμβούλιο ο Διευθυντής Οργάνωσης και Λειτουργίας Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.

Νέο αίτημα μετονομασίας είναι δυνατόν να υποβληθεί μετά την πάροδο διετίας από την παροχή αρνητικής γνώμης του ανωτέρω Συμβουλίου.

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here