Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου

0
256

Με μεγάλη καθυστέρηση έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης για συζήτηση και ψήφιση ο προϋπολογισμός του 2019, την 1η Φεβρουαρίου στις 15.00 σε ειδική συνεδρίαση. Το γεγονός αυτό δείχνει πολύ καθαρά πόσο σωστά λειτουργούν οι αιρετοί μας, αφού στην τελευταία τους χρονιά σαν Δημοτική αρχή, θα ψηφίσουν προϋπολογισμό με τόση καθυστέρηση.

Ένα ακόμα στοιχείο του πόσο χάλια πηγαίνουν τα πράγματα στην Μεγαλόπολη είναι τα στοιχεία εκτέλεσης του περσινού Προϋπολογισμού, του έτους 2018.

Όπως μπορείτε να δείτε στα επίσημα έγγραφα, τα έσοδα για το 2018 ήταν 13.293.141 έναντι 25.639.087 που είχαν προϋπολογιστεί ενώ τα έξοδα ήταν 6.765.189 έναντι 25.639.087 που είχαν προϋπολογιστεί. Αυτά τα νούμερα δείχνουν την δουλειά που έγινε στο 2018 στον Δήμο μας και πόσο υπολείπεται από τον σχεδιασμό που υπήρχε.

Δείτε την κατάσταση εσόδων του 2018 ΕΔΩ

Δείτε την κατάσταση εξόδων του 2018 ΕΔΩ

Τι προβλέπει η νομοθεσία:

Το δημοτικό συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, ψηφίζει τον προϋπολογισμό και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σε μία ειδική γι’ αυτόν το σκοπό συνεδρίαση και υποβάλλει τη σχετική απόφαση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, που σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου.

Αν το σχέδιο του προϋπολογισμού και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης δεν καταρτιστούν και δεν υποβληθούν, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο, ή αν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου δεν μεριμνήσει για να συγκληθεί το συμβούλιο έως τη 15η Νοεμβρίου, το συμβούλιο συνέρχεται αυτοδίκαια την πρώτη Κυριακή μετά την ημερομηνία αυτή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους. Σε περίπτωση που το δημοτικό συμβούλιο και πάλι δεν συντάξει και ψηφίσει τον προϋπολογισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, συνέρχεται αυτοδίκαια εκ νέου, την αμέσως επόμενη Κυριακή και ώρα 11 π.μ. στο συνήθη χώρο συνεδριάσεών του και προχωρεί στη σύνταξη και ψήφισή τους.


Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here