ΑρχικήΑΡΘΡΑΤο παζάρι για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ και οι τελικές...

Το παζάρι για την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ και οι τελικές λεπτομέρειες πριν την συμφωνία

Αναβλήθηκε, το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, το οποίο επρόκειτο να εγκρίνει το σύμφωνο αγοραπωλησίας των δύο εταιρειών της λιγνιτικής αποεπένδυσης.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο αγοραπωλησίας περιλάμβανε την ενσωμάτωση όρων που είχαν ζητηθεί από τους συμμετέχοντες επενδυτές, όπως πχ η θέσπιση μηχανισμού κατανομής ρίσκου, η διασφάλιση των επενδυτών σε περίπτωση μη έγκρισης της συναλλαγής από τις ελεγκτικές αρχές, η εξασφάλιση πρόσθετου εσόδου για τη ΔΕΗ σε περίπτωση που εγκριθούν ΑΔΙ για τις λιγνιτικές μονάδες αλλά και ρυθμίσεις που άπτονται των εργασιακών.

Οι λόγοι της αναβολής δεν έχουν διευκρινιστεί, αν και εκτιμάται ότι συνδέονται με το αίτημα να δοθεί περισσότερος χρόνος στο διαγωνισμό στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα που συνδέονται με την αποεπένδυση και την αγορά ηλεκτρισμού όπως ο μόνιμος μηχανισμός διασφάλισης ισχύος.

Το Euro2day δημοσίευσε το τι περιλαμβάνουν οι τρίμηνες διαπραγματεύσεις της ΔΕΗ με τους υποψήφιους επενδυτές των λιγνιτικών σταθμών της Μεγαλόπολης και της Μελίτης καθώς και τα κύρια στοιχεία των συμβάσεων αγοραπωλησίας μετοχών (SPAs).

Το «παζάρι» μεταξύ των υποψηφίων επενδυτών και της πωλήτριας των εταιριών «Λιγνιτική Μελίτης» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης», ήταν σκληρό και μάλιστα κάποιοι από τους εν δυνάμει αγοραστές, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές του Euro2day.gr, έφτασαν στο σημείο να προειδοποιήσουν και με αποχώρηση επιδιώκοντας αιτήματά τους να συμπεριληφθούν στα SPAs. Η αβεβαιότητα των υποψηφίων, αναγνωρίζεται ως ένα βαθμό, σύμφωνα με πληροφορίες, αλλά και με τις επίσημες παραδοχές του προέδρου όπως αυτές εκδηλώθηκαν την περασμένη Παρασκευή από το συνέδριο του ΙΕΝΕ.

Οι πέντε όροι – «κλειδιά»

Στο δια ταύτα μετά από δύο παρατάσεις που έδωσε η ίδια η Επίτροπος για θέματα Ανταγωνισμού Μαρκγρέτε Βεστάγκερ, απαντώντας στα αιτήματα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι όροι που ξεκλείδωσαν τη διαγωνιστική διαδικασία είναι:

1. Η θέσπιση ενός μηχανισμού κατανομής ρίσκου μεταξύ ΔΕΗ και αγοραστών για τα επόμενα δύο χρόνια. Οι διεκδικητές νιώθουν αβεβαιότητα ενόψει των αλλαγών που έρχονται με την εφαρμογή του Target Model αλλά και της μεταβλητότητας των δικαιωμάτων CO2. Με βάση αυτόν τον μηχανισμό η δημόσια επιχείρηση θα αποζημιώνει τους αγοραστές όταν η Οριακή Τιμή Συστήματος της αγοράς χονδρικής θα είναι χαμηλότερη από το άθροισμα ενός προκαθορισμένου κόστους παραγωγής πλέον του κόστους CO2. Το αντίθετο θα συμβαίνει ότι το άθροισμα είναι υψηλότερο. Δηλαδή τότε οι αγοραστές θα αποζημιώνουν τη ΔEΗ. Οι ζημιές και τα κέρδη θα μοιράζονται 50 – 50 μεταξύ της εταιρίας και των αγοραστών. Ως βάση υπολογισμού ορίζονται τα απολογιστικά στοιχεία του 2017, οπότε οι μεταβλητές θα είναι η Οριακή Τιμή Συστήματος και η τιμή CO2. Για τα ποσά που θα καταβάλλονται εκατέρωθεν των πλευρών ορίζεται οροφή ύψους 10% επί του τιμήματος.

2. Συμπεριλήφθηκε όρος, σύμφωνα με τον οποίο, στην περίπτωση που Ευρωπαϊκές, Ελληνικές και λοιπές αρχές δεν δώσουν την έγκριση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής ή αρχές κρατών επενδυτών δεν δώσουν τις απαραίτητες εγκρίσεις για τις επενδύσεις τους στη χώρα μας, χωρίς να ευθύνονται οι αγοραστές, τότε οι τελευταίοι θα απαλλαχθούν από την καταβολή ποινής στη ΔEΗ (πωλητής), δηλαδή την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής.

3. Για πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, η δημόσια επιχείρηση δικαιούται να λάβει το 30% από τα εισοδήματα των θυγατρικών «Λιγνιτική Μελίτης» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης» από Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος.

4. Η ΔΕΗ δεσμεύεται να έχει διαθέσιμα κεφάλαια 4 εκατ. ευρώ σε μετρητά για τη «Λιγνιτική Μεγαλόπολης» και 2 εκ. ευρώ για τη «Λιγνιτική Μελίτης».

5. Ο αγοραστής θα απέχει από απολύσεις για έξι χρόνια μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αν και σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργαζομένου εκείνος θα αποζημιώνεται με βάση το συνολικό του χρόνο και στη ΔEΗ.

Το «παζάρι»

Οι «μνηστήρες» των λιγνιτικών στο διάστημα των διαπραγματεύσεων για τα σχέδια των SPAs αξίωσαν την ικανοποίηση πολύ σκληρών όρων.

Είναι ενδεικτικό, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Euro2day.gr, ότι δύο εξ αυτών ζήτησαν η έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες, για το Δίκαιο του Ανταγωνισμού, Αρχές να είναι «απροϋπόθετη». Δηλαδή να μην επιβάλλει στον αγοραστή, προκειμένου αυτός να ολοκληρώσει τη συναλλαγή, οποιεσδήποτε περαιτέρω ενέργειες όπως για παράδειγμα τη μεταβολή της συμμετοχής του ή την αποεπένδυση σε άλλο τμήμα της αγοράς ενέργειας.

Πηγές αναφέρουν ότι η ΔΕΗ, φέρεται να εξέτασε το ενδεχόμενο να συμπεριληφθεί ως όρος σύμφωνα με τον οποίο αν η αποτίμηση της ενέργειας που θα ζητήσουν οι αρμόδιες Αρχές αποτιμάται σε χρήμα και είναι μέχρι 70 εκατ. ευρώ επί ποινή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, τότε ο αγοραστής οφείλει να συμμορφωθεί. Αν όμως η ενέργεια που του ζητηθεί ξεπερνά το προαναφερόμενο όριο τότε έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση αζημίως.

Οι συγκεκριμένοι επενδυτές φέρονται να έθεσαν ζήτημα απόσυρσης τους από το διαγωνισμό αν έμπαιναν τέτοιοι όροι και συνεπώς η ΔEΗ, λένε οι πληροφορίες, αντέτεινε να τεθεί όρος συνεργασίας μεταξύ της και του αγοραστή ώστε στο στάδιο πριν την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αυξηθούν οι πιθανότητες για την έκδοση «απροϋπόθετης» έγκρισης της συναλλαγής.

Ένας εκ των υποψήφιων αγοραστών έθεσε ως όρο στη συμφωνία της αγοραπωλησίας μετοχών εκτός εκείνης για τις αποζημιώσεις από τα ΑΔΙ την υπογραφή ευρύτερης συμφωνίας κατανομής κινδύνων μεταξύ ΔΕΗ και αγοραστή για έξι χρόνια. Πρότεινε ένα μοντέλο με βάση το οποίο κάθε μήνα για έξι χρόνια θα αποτιμάται η κερδοφορία των πωλούμενων εταιριών.

Η ΔEΗ απέρριψε το αίτημα αυτό καθώς ήταν πολύ πιθανόν ο όρος αυτός να εγείρει ζήτημα αντιανταγωνιστικής συμπεριφοράς.

Επίμονες ήταν και οι διαπραγματεύσεις για τα εργασιακά δικαιώματα που ορίζονται από το νόμο για την πώληση των λιγνιτικών σταθμών. Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η δημόσια επιχείρηση φέρεται να επιδίωξε να θέσει στη συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών όρο ώστε σε ενδεχόμενο απόλυσης των εργαζομένων των δύο σταθμών εντός εξαετίας να μπορούν αυτοί να αντλούν αγώγιμη αξίωση από τους αγοραστές. Ωστόσο, λένε οι ίδιες πληροφορίες, τουλάχιστον ένας εκ των αγοραστών έθεσε ζήτημα μη υποβολής δεσμευτικής προσφοράς. Έτσι, η ΔEΗ έκανε πίσω από αυτόν τον όρο.

Μπαράζ, όμως απαιτήσεων, οι οποίες και απορρίφθηκαν ήταν κι εκείνες για έκδοση πλειάδας νέων αδειών και περιβαλλοντικών όρων για τις μονάδες και δραστηριότητές τους.

(του Χρήστου Κολώνα, euro2day.gr)

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
792ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ