ΑρχικήΑΡΘΡΑΤι αλλάζει στο τελικό κείμενο του ΕΣΕΚ που εστάλη στις Βρυξέλλες -...

Τι αλλάζει στο τελικό κείμενο του ΕΣΕΚ που εστάλη στις Βρυξέλλες – Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απόσυρσης μονάδων ΔΕΗ, πιο φιλόδοξοι στόχοι για ρύπους, ΑΠΕ, εξοικονόμηση

Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, καθώς επίσης οι ελαφρώς πιο φιλόδοξοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και για την ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες ΑΠΕ, είναι μερικές από τις βασικές αλλαγές που συμπεριλαμβάνει σύμφωνα με τις πληροφορίες του “Energypress”, το τελικό κείμενο του EΣΕΚ, που εστάλη προ ημερών στις Βρυξέλλες.

Σταχυολογώντας τις πιο σημαντικές από τις τροποποιήσεις σε σχέση με το κείμενο που είχε αρχικά βγει σε διαβούλευση, ξεχωρίζει κανείς τις αυξημένες προβλέψεις για καθαρή ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά, αιολικά και φωτοβολταικά μέχρι το 2030, τη σημαντική μείωση της συμμετοχής των ΑΠΕ στις μεταφορές έναντι των αρχικών στόχων, αλλά και τη μείωση κατά τι, των εκτιμήσεων για την μελλοντική πορεία του κόστους ανάπτυξης των φωτοβολταικών.

Ταυτόχρονα, ακριβώς επειδή το υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας είχε δεχθεί κριτική ότι το κείμενο της διαβούλευσης δεν διευκρίνιζε με ποιο τρόπο θα επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος για εξοικονόμηση κατά 38% (βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κυρίως των κτιρίων), στο τελικό κείμενο έχει συμπεριληφθεί αναλυτικός πίνακας που επεξηγεί πως αυτό θα συμβεί, χρόνο με το χρόνο.

Εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ για ηλεκτροπαραγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό, η μοναδική διαφορά έναντι του αρχικού κειμένου, φαίνεται ότι είναι η αύξηση από το 2025 και μετά της ισχύος των υδροηλεκτρικών έργων, συμπεριλαμβανομένων και των μεικτών αντλητικών. Ολες οι υπόλοιπες τεχνολογίες ΑΠΕ παραμένουν σταθερές. Ετσι, τα υδροηλεκτρικά μαζί με τα αντλητικά projects που θα εγκατασταθούν το 2025 θα είναι 3,8 GW (έναντι 3,7 GW του αρχικού κειμένου), το 2027 θα φτάσουν τα 3,9 GW (έναντι 3,7 GW) όπως και το 2030 που επίσης θα τοποθετηθούν 3,9 GW (έναντι 3,7 GW). Κάπως έτσι ανεβαίνει και ο στόχος για τη συνολική ισχύς από μονάδες ΑΠΕ, που το 2025 ανέρχεται σε 14,6 GW (14,5 GW), το 2027 σε 16,4 GW (από 16,3 GW) και το 2030 σε 19 GW (από 18,9 GW). 

Εξέλιξη ηλεκτροπαραγωγής από μονάδες ΑΠΕ

Εδώ, αυξάνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες η ηλεκτροπαραγωγή από υδροηλεκτρικά και αιολικά, ενώ μειώνεται αντίστοιχα εκείνη από φωτοβολταικά, προκειμένου το σύνολο να παραμείνει το ίδιο. Στα υδροηλεκτρικά διαμορφώνεται σε 6,4 TWh το 2022 (6,2 TWh), σε 6,5 TWh το 2025 (6,3 TWh), σε 6,6 TWh το 2027 (6,3 TWh), και σε 6,6 TWh το 2030 (6,4 TWh). Αντίστοιχα, ο στόχος για τα αιολικά αυξάνεται στα 7,3 TWh το 2020 (7,2 TWh), στα 10,1 το 2022 (10 TWh), στα 12,6 TWh το 2025 (12,5 TWh), στα 14,4 TWh το 2027 (14,3 TWh), και στα 17,2 TWh το 2030 (17,1 TWh). 

Καθαρή ηλεκτροπαραγωγή 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο, μεταξύ 2022-2030, καταγράφεται, αύξηση των στόχων για καθαρή ηλεκτροπαραγωγή σε υδροηλεκτρικά, και αιολικά, ενώ προκύπτει μείωση στα φωτοβοταικά, έναντι του αρχικού κειμένου. Ετσι, το 2022 ο στόχος για καθαρή παραγωγή στα υδροηλεκτρικά είναι 6.410 GWh (από 6.193 GWh), το 2025 6.528 GWH (6.324 GWh), το 2027 6.581 GWh (6.324 GWh), και το 2030 6.596 GWh (6.392 GWh). Στα αιολικά, τα νούμερα διαμορφώνονται σε 10.090 GWh το 2022, 12.610 GWh το 2025, 14.398 GWh το 2027 και 17.208 GWh το 2030. Οσο για τα φωτοβολταικά, οι στόχοι είναι 5.967 GWh το 2022, 8.202 GWh το 2025, 9.712 GWh το 2025, και 11.816 GWh το 2030.

Μείωση στα κόστη των φωτοβολταικών 

Σε όλες τις τεχνολογίας ΑΠΕ, πλην των φωτοβολταικών, τα κόστη παραμένουν τα ίδια με εκείνα του κειμένου της διαβούλευσης. Προφανώς το τελικό κείμενο έκανε εν μέρει δεκτά τα σχόλια του Συνδέσμου Εταιρειών Φωτοβολταικών (ΣΕΦ), και μείωσε κατά τι το αναμενόεμνο κόστος των φωτοβολταικών συστημάτων. Ετσι για το 2020 προβλέπει ότι το κόστος ανάπτυξης για τα φωτοβολταικά πάρκα θα διαμορφωθεί σε 552 ευρώ / kW (έναντι 737 ευρώ/ kW αρχικά), το 2025 σε 473 ευρώ/ kW (από 631 ευρώ), και το 2030 σε 420 ευρώ/ kW (από 559 ευρω). Αντίστοιχα το κόστος ανάπτυξης για φωτοβολταικά σε στέγες θα είναι 1.109 ευρώ/ kW το 2020 (1.132 ευρώ), 907 ευρω/ kW το 2025 (από 981 ευρώ), και 816 ευρώ / kW το 2030 (από 864 ευρώ).

Μείωση της συμμετοχής των ΑΠΕ στις μεταφορές

Αγνωστο γιατί, έχει μειωθεί σημαντικά η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ στις μεταφορές. Ετσι, το 2020 η ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών θα διαμορφωθεί σε 5 ktoe (έναντι 18 ktoe του αρχικού κειμένου), το 2022 σε 11 ktoe (28 ktoe), το 2025 σε 27 ktoe (58 ktoe), το 2027 σε 46 ktoe (86 ktoe), ενώ το 2030 σε 94 ktoe (154 ktoe).

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

Απόρροια μιας γενικότερης ελαφράς βελτίωσης προς τα πάνω των στόχων για τις ΑΠΕ, έχει αυξηθεί και στόχος για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, ο στόχος για τη μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου σε σχέση με το 1990, έχει τεθεί στο 23% για το 2020 (έναντι 22% αρχικά), στο 31% για το 2022 (30%), στο 34% για το 2025 (33%), στο 36% το 2027 (35%), και στο 43% για το 2030 (42%). 

Προσδιορισμός στόχων εξοικονόμησης ενέργειας

Η αναφορά του αρχικού κειμένου για βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας κατά 38%, λέγεται ότι είχε προκαλέσει κριτική από φορείς της αγοράς, υπό την έννοια ότι δεν προσδιορίζονταν με ποιο τρόπο αυτός θα επιτευχθεί (Πίνακας 19, σελ.165). Το κείμενο που εστάλη στις Βρυξέλλες προσδιορίζει ότι ο παραπάνω στόχος εξοικονόμησης θα επιτευχθεί σε ετήσια βάση, και συγκεκριμένα κατά 133 ktoe το 2021, κατά 265 ktoe το 2022, κατά 398 ktoe το 2023, κατά 531 ktoe το 2024, κατά 664 ktoe το 2025, κατά 796 ktoe το 2026, κατά 929 ktoe το 2027, κατά 1.062 ktoe το 2028, κατά 1.194 ktoe το 2029, και κατά 1.327 ktoe το 2030. Σωρευτικά στη δεκαετία εκτιμάται ότι θα έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση 7.299 ktoe. 

Ταυτόχρονα διευκρινίζεται ότι η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου εξοικονόμησης ενέργειας θα επιτευχθεί συνδυάζοντας τα Καθεστώτα Επιβολής Υποχρέωσης Ενεργειακής Απόδοσης με μείγμα εναλλακτικών μέτρων πολιτικής, που αφορά στους παρόχους ενέργειας, ηλεκτρισμού, και πετρελαιοειδών.

Χρονοδιάγραμμα απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων

Δίχως καμία αναφορά στην Πτολεμαίδα 5, το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, επαναλαμβάνει όσα είχε πει ο επικεφαλής της επιχείρησης Γ.Στάσσης κατά την πρόσφατη παρουσίαση του Business Plan. Δηλαδή ότι το 2020 αποσύρονται οι μονάδες Αμύνταιο 1-2 (273 MW έκαστη), το 2021 οι Καρδιά 3-4 (280 MW έκαστη), το 2022 οι Μεγαλόπολη 3 (255 ΜW) και Αγ. Δημήτριος 1-4 (274, 274, και 283 MW αντίστοιχα), και το 2023, η Μεγαλόπολη 4 (256 MW), η Μελίτη (289 MW) και o Αγ. Δημήτριος 5 (342 ΜW). Παράλληλα γίνεται αναφορά στο φιλόδοξο master plan που θα πρέπει να εκπονηθεί, για να σταθούν στα πόδια τους οι λιγνιτικές περιοχές της Δ.Μακεδονίας, με επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα, νέες υποδομές, νέες τεχνολογίες, στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του τουρισμού, μετεκπαίδευση των εργαζομένων, εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και δημιουργία νέων, μέσω ενός ευέλικτου αναπτυξιακού μετασχηματισμού όλων των τομέων της παραγωγής. Ενα master plan, που όπως έχει δηλώσει και η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ θα είναι άτοιμο κάπου στα μέσα του 2020.

Γιώργος Φιντικάκης από το energypress.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ