Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την αποκατάσταση τμήματος του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης

0
463

Την Τετάρτη 13 Ιουνίου το δημοτικό συμβούλιο Μεγαλόπολης ψήφισε ομόφωνα την σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την αποκατάσταση τμήματος του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εξής εργασίες:
1.Αποκατάσταση και ανάδειξη των κερκίδων Β και Γ του Αρχαίου Θεάτρου της Μεγαλόπολης. Σε αυτό το πλαίσιο θα πραγματοποιηθεί η στερέωση, η συγκόλληση, η συμπλήρωση με φυσικό λίθο και η ανάταξη των κατά χώρα σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες, καθώς και οι υποστηρικτικές εργασίες πεδίου, όπως αποψιλώσεις, αποχωματώσεις και ανασκαφικοί καθαρισμοί.
2.Η συντήρηση του συνόλου των κατά χώραν σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών των κερκίδων Β και Γ, η οποία περιλαμβάνει χημικό και μηχανικό καθαρισμό, πλήρωση ρηγμάτων και στερεώσεις σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.
3.Ο χημικός / μηχανικός καθαρισμός των κατά χώραν σωζόμενων αρχιτεκτονικών μελών της κερκίδας Δ.
4.Η εκπόνηση μελετών μικρής έκτασης για ειδικά ζητήματα που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και θα υποστηρίξουν αποτελεσματικά την εκτέλεση των εργασιών.
Η Προγραμματική Σύμβαση θα έχει τριετή διάρκεια , ο συνολικός Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριών ευρώ και σαράντα ενός λεπτών (300.633,41 €).Το σχετικό κονδύλιο έχει ήδη εξασφαλιστεί από το Δήμο Μεγαλόπολης μέσω του 4ου Ε.Α.Π.

O Δήμαρχος Μεγαλόπολης ανέφερε στο συμβούλιο ότι με την μελέτη αυτή υπάρχει διαβεβαίωση από το Υπουργείο, ότι με το πέρας αυτής της τριετίας και αυτής της συντήρησης θα έχουμε καταρχάς ένα λειτουργικό όχι απλώς επισκέψιμο αλλά λειτουργικό για παραστάσεις Θέατρο χιλίων θέσεων και με τη συνέχιση των εργασιών θα καταλήξουμε στο μεγάλο στόχο, ίσως σε πλάνο πενταετίας ή και περισσότερο, των τριών με τρεισήμισι χιλιάδων θεατών στο Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης.

δείτε τα πρακτικά της συζήτησης στο Δ.Σ.

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για την αποκατάσταση τμήματος του Αρχαίου Θεάτρου Μεγαλόπολης – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018… by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here