Σύλλογος Συνταξιούχων ΔΕΗ Πελοποννήσου: «Ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσα ασφαλισμένων μελών συνταξιούχων»

0
299

Σας γνωρίζουμε ότι για το θέμα της ανανέωσης της Ασφαλιστικής Ικανότητας των EΜΜΕΣΑ ασφαλισμένων μελών των συνταξιούχων, ισχύουν τα εξής:

Εάν είναι η πρώτη φορά που δηλώνεται κάποιο προστατευόμενο μέλος, προσέρχεται ο άμεσα ασφαλισμένος ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να γίνει η καταχώρηση στην μερίδα του άμεσα ασφαλισμένου και να του χορηγηθεί ασφαλιστική ικανότητα.

Για ήδη καταχωρημένα προστατευόμενα μέλη κάθε χρόνο τρέχει αυτόματη ροή από τα πληροφοριακά συστήματα και εφόσον διατηρείται η ασφαλιστική ικανότητα στον άμεσα ασφαλισμένο, χορηγείται αντίστοιχα και στο/στα έμμεσο/α μέλος/η. 

Μετά από  συνάντηση με τη διευθύντρια του τομέα  της Ασφαλιστικής ικανότητας του ΕΦΚΑ,  ενημερωθήκαμε ότι το σύστημα για την ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας τρέχει από τις 17 Φεβρουαρίου 2020   παρέχοντας ασφαλιστική ικανότητα στά έμμεσα ασφαλισμένα μέλη. 

Κάθε ασφαλισμένος με τους κωδικούς TAXIS NET μπορεί να παρακολουθεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ την ασφαλιστική του ικανότητα ). 

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι τα ΕΝΤΥΠΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των έμμεσα ασφαλισμένων μελών καταργήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ 48/Α/14-03-2019). Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε νοσηλευτικό ίδρυμα όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, ΚΑΑ, ΜΧΑ, θα πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.α.).

TO  Δ/Σ

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here