ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

0
129

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Μεγαλόπολης την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου στις 6.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 4.699,45 € Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 03/09/2013 έως και 01/11/2013.

2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.871,13 € Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.

3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 59.980,00 € του Υπουργείου Εσωτερικών (11η εντολή κατανομής) πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2013 για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες του Δήμου.

4. Επιβολή ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. για το οικ. έτος 2014.

5. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κατά τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2013 – Αναμόρφωση Π/σμού οικ. έτους 2013.

6. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων Εορτασμού των Θεοφανείων στις δημοτικές ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης.

7. Λήψη Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης για τις Δημοτικές – Διοικητικές Άδειας χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων, καθώς και για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.).

8. ΄Εγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων για την κάλυψη αναγκών των Νομικών Προσώπων Δήμου Μεγαλόπολης α) Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.) & β) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μεγαλόπολης (Ν.Π.Ι.Δ.).

9. Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών συντήρησης & επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

10. ΄Εγκριση της αριθμ. 82/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την προμήθεια προβολέα με ανιχνευτή κίνησης για την κάλυψη αναγκών του Βρεφονηπιακού Σταθμού.

11. ΄Εγκριση της αριθμ. 84/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί αναμόρφωσης του Π/σμού οικ. έτους 2013 για την προμήθεια φορητών ράδιο-cd για την κάλυψη αναγκών του ΚΔΑΠ.

12. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών έτους 2012 του Δημοτικού Συμβουλίου.

13. Διαγραφή χρεών Ύδρευσης και διακοπή υδροδότησης ακινήτου στην Τ.Κ. Τριποτάμου κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 14024/22-7-2013 αίτησης του κ. BELIAS BASILIOS του Δημητρίου.

14. Διαγραφή χρεών Ύδρευσης και διακοπή υδροδότησης ακινήτου στην Τ.Κ. Παραδεισίων κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 20115/21-10-2013 αίτησης της κας Φωτεινής Κυριακοπούλου (Σιώλη).

15. Διαγραφή χρεών Ύδρευσης και διακοπής υδροδότησης ακινήτου στην Τ.Κ. Σαρακινίου κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 14262/24-07-2013 αίτησης του κ. Λάλου Γεωργίου.

16. Διαγραφή χρεών από Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ύδρευσης.

17. Διαγραφή ποσού παράβασης Κ.Ο.Κ. του κ. Ράμμου Χρήστου του Δημητρίου από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Δήμου Μεγαλόπολης.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here