ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔHMOTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

0
40

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 15η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 6.00μ.μ., προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2011 «΄Εργα αντιπλημμυρικής προστασίας στα Τ.Δ. του Δήμου» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

2. Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2011 «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για αντιπλημμυρική προστασία στα τ.δ. του δήμου» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

3. Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2011 «Κατασκευή Δεύτερης Δεξαμενής ΄Υδρευσης Τ.Δ. Δυρραχίου» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

4. Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2011 «Κατασκευή Δεξαμενής ΄Υδρευσης Τ.Δ. Αναβρυτού» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2011 «Κατασκευή πεζόδρομου Τ.Δ. Καμάρας» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

6. Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2011 «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Δ. Σκορτσινού» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

7. Περί τρόπου εκτέλεσης του χρηματοδοτούμενου από εγκεκριμένες πιστώσεις 3ου ΕΑΠ έργου του Τεχνικού Προγράμματος 2011 «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Φαλαισίας» Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

8. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εγγραφή πίστωσης καταβολής δαπάνης 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου «Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο των Τ.Δ. Δήμου Μεγαλόπολης».

9. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.

10. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Μεγαλόπολης.

11. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors).

12. Αίτημα του Τοπικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ραψομμάτη «Η Κοίμηση της Θεοτόκου» για τοποθέτηση μαρμάρινης πλάκας με ονόματα αγωνιστών του 1821-1825-1913-1922 στο Ηρώο της Τοπικής Κοινότητας.

13. Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαλλωτών «Η Πρόοδος» για τη κατασκευή Μνημείου Πεσόντων ¨υπέρ Πατρίδος¨ στην κεντρική πλατεία της Τοπικής Κοινότητας.

14. Αίτηση του κ. Σελέτου Ανάστου του Γεράσιμου περί καταπάτησης κοινοτικού χώρου στο δρόμο πλησίον του Νεκροταφείου Τ.Κ. Λεονταρίου.

15. Αποδοχή πίστωσης ποσού 18.100,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών πληρωμής μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού των ΚΕΠ Δήμου Μεγαλόπολης.

16. Αποδοχή πίστωσης ποσού 440,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την υλοποίηση του προγράμματος για τον εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο κατά το διάστημα από Απρίλιο έως και Ιούνιο 2011- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011.

17. Αποδοχή πίστωσης ποσού 14.910,95 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από πρόστιμα ΚΟΚ για το διάστημα από 02.09.2011 έως 01.11.2011.

18. Αποδοχή & κατανομή πίστωσης ποσού 24.639,42 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης.

19. Αποδοχή πίστωσης ποσού 13.410,00 € από πιστώσεις ΣΑΤΑ έτους 2011 του Υπουργείου Εσωτερικών για τη συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων του Δήμου Μεγαλόπολης.

20. Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 177.129,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών 2ης κατανομής ΣΑΤΑ έτους 2011.

21. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την ενίσχυση πιστώσεων για την καταβολή υποχρεωτικών δαπανών του Δήμου.

22. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την ενίσχυση πίστωσης για την καταβολή της οφειλόμενης δαπάνης της Μελέτης με τίτλο «Μελέτη Προστασίας και Ανάδειξης Φαραγγιού Λούσιου (Υδρολογική, Τοπογραφική)».

23. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή βάσεων έδρασης δεξαμενών Τ.Κ. Σούλου και Κωτιλίου» Δήμου Μεγαλόπολης.

24. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την κατάργηση του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Πλάκας» και την εκτέλεση του νέου έργου «Κατασκευή στεγανού απορροφητικού βόθρου στον περιβάλλοντα χώρο νεόδμητου κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Τ.Κ. Πλάκας» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης.

25. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Κατασκευή στεγανού απορροφητικού βόθρου στον περιβάλλοντα χώρο Πνευματικού Κέντρου (πρώην Δημοτικό Σχολείο) Τ.Κ. Λυκοχίων» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης.

26. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών εντός της Τ.Κ. ΄Ανω Καρυών» Δημοτικής Ενότητας Μεγαλόπολης.

27. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011 για την εκτέλεση του νέου έργου «Κατασκευή αγωγών απορροής ομβρίων υδάτων αθλητικών χώρων Δ.Κ. Μεγαλόπολης (ανοικτού και κλειστού σταδίου) Δήμου Μεγαλόπολης».

28. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων (χώρος σχολείου) Τ.Κ. Μαλλωτών».

29. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Χράνων πλησίον ιδιοκτησιών των Βασιλόγιαννη Α., Γιαννοπούλου Ν. και Μαχαίρα Ν.

30. ΄Εγκριση δαπάνης μετακίνησης αιρετών του Δήμου στο Εξωτερικό – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011.

31. Αποδοχή ποσού επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού- Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2011.

32. Λήψη υγειονομικών μέτρων κατά του Πυρετού Q των αιγοπροβάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here