ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΣΤΙΣ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ


Σας προσκαλούμε όπως, την 20ητου μήνα Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Συζήτηση του με αριθμ. πρωτ. 8812/22-05-2012 στο Δήμο αιτήματος του Συλλόγου Τριποταμιτών Μεγαλόπολεως «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», σχετικά με την απαλλοτρίωση του οικισμού Τ.Κ. Τριποτάμου.
 1. Συζήτηση του με αριθμ. πρωτ. 10167/11-06-2012 στο Δήμο αιτήματος του κ. Ηλία Κ. Μάτσικα, περί σύστασης οικογενειακού τάφου στην Τ.Κ. Καρίταινα.
 1. Συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 10039/8.6.2012 αίτησης κ. Αποστολόπουλου Νικολάου του Παναγιώτη Εκπροσώπου Τ.Κ. Σουλαρίου, περί επέκτασης του Δικτύου ΄Υδρευσης.
 1. Συζήτηση της με αριθμ. πρωτ. 4689/6-4-2011 στο Δήμο αίτησης του κ. Λαμπρόπουλου Παναγιώτη και β) της με αριθμ. πρωτ. 6378/10-5-2011 στο Δήμο αναφοράς του κ. Χαρίτου Παναγιώτη, περί καταπάτησης δημοτικού δρόμου στην Τ.Κ. Ζώνης.
 1. Εξώδικη Δήλωση Ανανέωσης της Ανώνυμης Εταιρείας «COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», περί παράτασης της Σύμβασης μίσθωσης χώρου στη θέση «Υψηλή Παναγιά» της Τ.Κ. Κουρουνιού, για την εγκατάσταση και τη λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.
 1. Αίτηση της κας Μίχαλου Παναγιώτας του Ιωάννη για διαγραφή ποσού 46,80 € από παράβαση κλήσης τροχαίας, λόγω θανάτου του συζύγου της.
 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 248.585,66 € Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών ως τακτική επιχορήγηση μηνός Μαΐου 2012.
 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 5.713,10 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών Πρόστιμα ΚΟΚ από 02/03/2012 έως και 01/05/2012.
 1. ΄Εγκριση της αριθμ. 36/2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης, περί έγκρισης του Ισολογισμού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2011 (χρήσης 3/6/2011 – 31/12/2011).
 1. Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στην 7η Περιφερειακή ΄Εκθεση «ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ» του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στη ΒΙ.ΠΕ. Τρίπολης.
 1. Ορισμός αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Μεγαλόπολης για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου».
 1. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Ποταμιάς Δήμου Μεγαλόπολης από Αγ. Βαρβάρα έως Οικισμό Χουντάλου.
 1. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (ισόγειας αίθουσας εκδηλώσεων) Τ.Κ. Γιανναίων της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την απόδοση τελών χαρτοσήμου από μισθώματα ετών 2008, 2009 και 2010 κατά την υποβολή Δήλωσης Φορολογίας.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την καταβολή τέλους υπαγωγής στη ρύθμιση αυθαιρέτων Ν. 4014/2011 δημοτικών κτιρίων Δήμου Μεγαλόπολης.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την καταβολή εξόδων κηδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 4 του Ν. 3584/2007.
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Καταλληλότητας Οικοπέδου Ξενώνα Δυρραχίου για χρήση Ξενοδοχείου Κλασσικού Τύπου».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης & Αποκατάστασης του Ζωγραφικού Διακόσμου του Βυζαντινού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Θωκνίας».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ξυλόγλυπτου Τέμπλου και των Εικόνων του Βυζαντινού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Τ.Κ. Θωκνίας»
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την κατάργηση του έργου «Συντήρηση Πολιτιστι

  κού
  Κέντρου Τ.Κ. Καμάρας» και την εκτέλεση των νέων έργων α) «Αντικατάσταση στέγης Πολιτιστικού Κέντρου Τ.Κ. Καμάρας» και β) Συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Τ.Κ. Καμάρας».

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για τη μείωση του π/σμού του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τ.Κ. Καμάρας» και την εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση κοιμητηρίου Τ.Κ. Καμάρας».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Καράτουλα».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «Συντήρηση παιδικής χαράς Τ.Κ. Μαλλωτών».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «΄Αρση καταπτώσεων στο οδικό δίκτυο της Τ.Κ. Καστανοχωρίου».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση περιφράξεων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Μεγαλόπολης».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων της Τ.Κ. Μαράθων».
 1. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Λυκοσούρας».
 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΥΛΑΚΩΝ Δ.Δ. Κ. ΚΑΡΥΩΝ, ΘΩΚΝΙΑΣ, Ν. ΛΥΚΟΣΟΥΡΑΣ, ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ».
 1. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Δ. ΒΑΣΤΑ».
 1. Ορισμός Επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΠΑ.Λ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ».
 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας μηχανογραφικού εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – εκτυπωτές κ.λ.π.).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

4 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ –ΓΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ . ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ -ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ -ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ –ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Κ.Τ.Λ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ –ΑΝΗΨΙΑ –ΓΕΙΤΟΝΑΚΙΑ- ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑ? ΕΣΥ ΡΕ ΠΑΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ? ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΔΕΣΠΩ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ .ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ . ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΩΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ?ΠΑΛΙ ΛΟΒΗΤΟΥΡΕΣ ?? ΑΜΑΝ ΠΙΑ .

 2. ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ –ΓΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ . ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ -ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ -ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ –ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Κ.Τ.Λ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ –ΑΝΗΨΙΑ –ΓΕΙΤΟΝΑΚΙΑ- ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑ? ΕΣΥ ΡΕ ΠΑΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ? ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΔΕΣΠΩ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ .ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ . ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΩΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ?ΠΑΛΙ ΛΟΒΗΤΟΥΡΕΣ ?? ΑΜΑΝ ΠΙΑ .

 3. ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ –ΓΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ . ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ -ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ -ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ –ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Κ.Τ.Λ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ –ΑΝΗΨΙΑ –ΓΕΙΤΟΝΑΚΙΑ- ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑ? ΕΣΥ ΡΕ ΠΑΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ? ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΔΕΣΠΩ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ .ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ . ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΩΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ?ΠΑΛΙ ΛΟΒΗΤΟΥΡΕΣ ?? ΑΜΑΝ ΠΙΑ .

 4. ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΝΤΡΟΠΗ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΟΥ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΤΡΙΤΟΚΟΣΜΙΚΕΣ –ΓΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ . ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙΑ -ΓΕΜΑΤΗ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ -ΜΕ ΣΠΑΣΜΕΝΕΣ ΚΟΥΝΙΕΣ –ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ Κ.Τ.Λ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΑΙΔΙΑ –ΑΝΗΨΙΑ –ΓΕΙΤΟΝΑΚΙΑ- ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΣΙΠΑ? ΕΣΥ ΡΕ ΠΑΝΟ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΣ ΠΟΤΕ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ? ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Η ΔΕΣΠΩ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΥΦΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ .ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ . ΜΗΠΩΣ ΝΑ ΠΑΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΛΛΩΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ?ΠΑΛΙ ΛΟΒΗΤΟΥΡΕΣ ?? ΑΜΑΝ ΠΙΑ .

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,842ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,364ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
- Advertisment -
FACEBOOK

Τελευταία Άρθρα

Σχόλια