ΑρχικήΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
                                          
                                          
                                                                                    ΠΡΟΣ
                                                                                   ΤΑ Μ.Μ.Ε.

            Σας ενημερώνουμε ότι :

     Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, την 7η   του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα  6.00 μ.μ, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις  για τα παρακάτω θέματα:
          
    
1.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 19.522,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατανομής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας.

2.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 9.877,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών κατανομής Φόρου ζύθου.

3.    Αποδοχή πίστωσης ποσού 25.196,00 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από τέλη διαφήμισης.

4.    Αποδοχή & διάθεση πίστωσης ποσού 78.184,56 € από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και την καταβολή δαπανών επενδύσεων & έργων.

5.    Διάθεση πίστωσης από έκτακτες πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 27 Ν. 3756/2009) για την καταβολή της δαπάνης του 1ου Λογαριασμού της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του διαδημοτικού έργου «Οδοποιία Νέδα – ΄Ορια Νομού – Δ.Δ. Λυκαίου».

6.    Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Επετείου της Εθνικής Αντίστασης, στις 25/11/2012.

7.    Περί προσκύρωσης της καταργούμενης αγροτικής οδού, στο Ο.Τ. 270, του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Μεγαλόπολης στις όμορες ιδιοκτησίες  Ηλία και Γεωργίου Κουρέτα.

8.    ΄Εγκριση επικαιροποιημένων μελετών του έργου «Ανέγερση νέου Δημαρχείου Μεγαλόπολης».

9.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «΄Αρση επικινδυνότητας από αποφράξεις του Αποχετευτικού δικτύου Δ.Κ. Μεγαλόπολης».

10.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου  έργου «Διευθέτηση ομβρίων στην Τ.Κ. Καμάρας».

11.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση του νέου έργου «Ασφαλτόστρωση κοινοτικών δρόμων Τ.Κ. Κάτω Καρυών».

12.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την κατάργηση του έργου «Συντήρηση Νεκροταφείου Τ.Κ. Λυκοχίων» και την εκτέλεση του νέου έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων – τεχνικά Τ.Κ. Λυκοχίων».

13.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την  κατάργηση του έργου «Συντήρηση κοινοτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Λεπτινίου» και την εκτέλεση του νέου έργου «Αποκατάσταση υποδομών ύδρευσης Τ.Κ. Λεπτινίου».

14.    Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 «Συντήρηση Νεκροταφείου – Κατασκευή Κεραμοσκεπής Οστεοφυλακίου Τ.Κ. Καράτουλα».

15.    Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 «Αποπεράτωση πλατείας Οικ. Φαναϊτη» Τ.Κ. Παραδεισίων Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012.

16.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Σουλαρίου» Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

17.    Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 για την εκτέλεση της εργασίας «Επισκευή αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Φαλαισίας» Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

18.    ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας – τοποθέτησης Ρυθμιστή Στροφών Αντλιοστασίου Βρυορέματος Πετρίνας Δ.Ε. Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012- Συγκρότηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

19.    ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας – τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Χιράδων Δ.Ε. Μεγαλ

όπολης Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ.
έτους 2012-Συγκρότηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

20.    ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας – τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Μαλλωτών Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 – Συγκρότηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

21.    ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας – τοποθέτησης αντλητικού συγκροτήματος Τ.Κ. Τριποτάμου Δ.Ε. Μεγαλόπολης Δήμου Μεγαλόπολης – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 – Συγκρότηση Ποσοτικής και Ποιοτικής Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας.

22.    ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης οχημάτων & μηχανημάτων του Δήμου – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2012 – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ  για την παραλαβή της προμήθειας.

23.    ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης για αντιπλημμυρική προστασία στα ΤΔ. Του Δήμου».

24.    ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ. Φαλαισίας».

25.    ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δυρραχίου».

26.    ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση κοινοτικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Τουρκολέκα».

27.    ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ου Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση Δημοτικού  Σχολείου Τ.Κ. ΄Ισαρη».

28.    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Μελά».

29.    ΄Εγκριση δαπάνης μετατό πισης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ. Χιράδων εντός Δημοτικού Γηπέδου.

30.    Αλλαγή χρήσης θέσεων πωλητών (παραγωγών – επαγγελματιών) Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης.

31.    Απόφαση – Εισήγηση για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού θέσεων – αδειών  υπαίθριου στάσιμου εμπορίου εντός των διοικητικών ορίων Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2013.

32.    Ορισμός Υπόλογου για την παραλαβή της πληρωμής της 2ης Δόσης επισκευής πυρόπληκτου κτίσματος «ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» Τ.Κ. Τουρκολέκα από ΤΑΠ Αρκαδίας της υπηρεσίας Υ.Α.Σ. του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.

33.    Ψήφισμα στήριξης δημοτών – δανειοληπτών για την εξαίρεση εκποίησης πρώτης κατοικίας λόγω χρεών στα πιστωτικά ιδρύματα.

                      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                 Αναστάσιος Γ. Κάβουρας

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

28 ΣΧΟΛΙΑ

 1. ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΤΟΥΣ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΑ ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΟΛΟΙΤΟΥΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ .ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΟΑ ΑΛΛΟΣ. ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ .ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗΜΑΣ.ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

 2. ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΤΟΥΣ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΑ ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΟΛΟΙΤΟΥΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ .ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΟΑ ΑΛΛΟΣ. ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ .ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗΜΑΣ.ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

 3. ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΤΟΥΣ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΑ ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΟΛΟΙΤΟΥΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ .ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΟΑ ΑΛΛΟΣ. ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ .ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗΜΑΣ.ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

 4. ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΘΥΜΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΤΟΥΣ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΑ ΜΑ ΤΟΣΟ ΑΧΡΗΣΤΟΙ ΟΛΟΙΤΟΥΣ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ .ΟΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΟΑ ΑΛΛΟΣ. ΑΙΣΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΑΙΣΧΟΣ .ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΛΗ ΤΗΑΣ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΧΕΤΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗΜΑΣ.ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΚΑΠΗ

 5. ΕΔΩ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΣΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΑΤΟ (100 )ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣΤΑ ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ? ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Κ……..Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΕΙΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΖΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΤΕΥΘΕΙ ΟΥΤΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ.ΙΣΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ….ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Κ……Α ΝΑ ΦΥΤΡΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

 6. ΕΔΩ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΣΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΑΤΟ (100 )ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣΤΑ ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ? ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Κ……..Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΕΙΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΖΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΤΕΥΘΕΙ ΟΥΤΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ.ΙΣΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ….ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Κ……Α ΝΑ ΦΥΤΡΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

 7. ΕΔΩ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΣΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΑΤΟ (100 )ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣΤΑ ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ? ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Κ……..Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΕΙΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΖΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΤΕΥΘΕΙ ΟΥΤΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ.ΙΣΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ….ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Κ……Α ΝΑ ΦΥΤΡΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

 8. ΕΔΩ Ο ΤΙΜΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΑΡΕΤΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΕΤΑΞΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΑΣΤΕΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ ΕΚΑΤΟ (100 )ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΣΤΑ ΝΑ ΠΡΟΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟ ΚΑΙ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΘΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΚΑ ? ΑΛΛΑ ΠΟΥ ΝΑ ΒΡΕΘΕΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ,ΣΤΙΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Κ……..Η ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΕΟΚΟΠΕΙΑ.ΟΣΟ ΓΙΑ ΠΑΡΚΑ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΖΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΟΥΡΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΥΤΕΥΘΕΙ ΟΥΤΕ ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ.ΙΣΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΛΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ….ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ Κ……Α ΝΑ ΦΥΤΡΩΣΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

 9. Επειδή το παραπάνω σχόλιο αφήνει αιχμές για ένα πολύ σοβαρό θέμα , επειδή είναι ανώνυμο και επειδή όταν αναφερόμαστε σε μικρά παιδιά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί , δεσμεύομαι μέχρι αύριο να ερευνήσω το θέμα και να ανεβάσω συγκεκριμένη ανάρτηση με τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα.

 10. Επειδή το παραπάνω σχόλιο αφήνει αιχμές για ένα πολύ σοβαρό θέμα , επειδή είναι ανώνυμο και επειδή όταν αναφερόμαστε σε μικρά παιδιά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί , δεσμεύομαι μέχρι αύριο να ερευνήσω το θέμα και να ανεβάσω συγκεκριμένη ανάρτηση με τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα.

 11. Επειδή το παραπάνω σχόλιο αφήνει αιχμές για ένα πολύ σοβαρό θέμα , επειδή είναι ανώνυμο και επειδή όταν αναφερόμαστε σε μικρά παιδιά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί , δεσμεύομαι μέχρι αύριο να ερευνήσω το θέμα και να ανεβάσω συγκεκριμένη ανάρτηση με τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα.

 12. Επειδή το παραπάνω σχόλιο αφήνει αιχμές για ένα πολύ σοβαρό θέμα , επειδή είναι ανώνυμο και επειδή όταν αναφερόμαστε σε μικρά παιδιά θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί , δεσμεύομαι μέχρι αύριο να ερευνήσω το θέμα και να ανεβάσω συγκεκριμένη ανάρτηση με τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων στο θέμα.

 13. Φίλε Πάνο εχω ενα μικρο κουιζ για να το λυσεις.Η ομαδα μπασκετ του πολυβιου (τελευταιως αγαπημενη του δημαρχου για γνωστους λογους)εχει προκυρυξει τρεις φορες εκλογες και αποτελεσμα μηδεν.Ολο και καποιοι νεουληδες συμετεχουν (απο ενα κομματικο χορο )αλλα το φως πουθενα. Βλεπεις λειπουν πολλα ευρουδακια απο το ταμειο και ο δημαρχος (οσο και να παλευει )δυσκολα θα τα περασει κατω απο το τραπεζι!! Μηπως γνωριζεις εσυ τιποτα και επι πλεον πως γινετε καθε βδομαδα να αλλαζει προεδρος εκει περα χωρις να τρεχει τιποτα?

 14. Φίλε Πάνο εχω ενα μικρο κουιζ για να το λυσεις.Η ομαδα μπασκετ του πολυβιου (τελευταιως αγαπημενη του δημαρχου για γνωστους λογους)εχει προκυρυξει τρεις φορες εκλογες και αποτελεσμα μηδεν.Ολο και καποιοι νεουληδες συμετεχουν (απο ενα κομματικο χορο )αλλα το φως πουθενα. Βλεπεις λειπουν πολλα ευρουδακια απο το ταμειο και ο δημαρχος (οσο και να παλευει )δυσκολα θα τα περασει κατω απο το τραπεζι!! Μηπως γνωριζεις εσυ τιποτα και επι πλεον πως γινετε καθε βδομαδα να αλλαζει προεδρος εκει περα χωρις να τρεχει τιποτα?

 15. Φίλε Πάνο εχω ενα μικρο κουιζ για να το λυσεις.Η ομαδα μπασκετ του πολυβιου (τελευταιως αγαπημενη του δημαρχου για γνωστους λογους)εχει προκυρυξει τρεις φορες εκλογες και αποτελεσμα μηδεν.Ολο και καποιοι νεουληδες συμετεχουν (απο ενα κομματικο χορο )αλλα το φως πουθενα. Βλεπεις λειπουν πολλα ευρουδακια απο το ταμειο και ο δημαρχος (οσο και να παλευει )δυσκολα θα τα περασει κατω απο το τραπεζι!! Μηπως γνωριζεις εσυ τιποτα και επι πλεον πως γινετε καθε βδομαδα να αλλαζει προεδρος εκει περα χωρις να τρεχει τιποτα?

 16. Φίλε Πάνο εχω ενα μικρο κουιζ για να το λυσεις.Η ομαδα μπασκετ του πολυβιου (τελευταιως αγαπημενη του δημαρχου για γνωστους λογους)εχει προκυρυξει τρεις φορες εκλογες και αποτελεσμα μηδεν.Ολο και καποιοι νεουληδες συμετεχουν (απο ενα κομματικο χορο )αλλα το φως πουθενα. Βλεπεις λειπουν πολλα ευρουδακια απο το ταμειο και ο δημαρχος (οσο και να παλευει )δυσκολα θα τα περασει κατω απο το τραπεζι!! Μηπως γνωριζεις εσυ τιποτα και επι πλεον πως γινετε καθε βδομαδα να αλλαζει προεδρος εκει περα χωρις να τρεχει τιποτα?

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ