Συνεδρίαση της επιτροπής διαβούλευσης στην Μεγαλόπολη για τεχνικό πρόγραμμα και Κατάρτιση Προϋπολογισμού

0
654

Σας καλούμε όπως, την 15η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», για συζήτηση και γνωμοδότηση  επί των παρακάτω θεμάτων:  

  • Εισήγηση-Διατύπωση γνώμης σχετικά με την Κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018.
  • Συζήτηση σχετικά με την Κατάρτιση Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2018.

Την Δευτέρα 13 Νοέμβριου οι εισηγήσεις θα είναι έτοιμες και όποιο μέλος επιθυμεί μπορεί να τις παραλάβει από το γραφείο της γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here