Στους Δήμους της Αρκαδίας τα έσοδα από τον ΤΑΠ

0
200

Έσοδα από τον ΤΑΠ θα λάβουν και οι δήμοι της Αρκαδίας μετά από απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Αναλυτικά, κατανέμoνται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)» (Νο 33-05-0154), ποσό 8.000.000,00 €, στους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που είναι προσαρτημένες στην παρούσα απόφαση, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Τα ως άνω ποσά αποτελούν έσοδο της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και του Κ.Α. 0441 με τίτλο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή του 15%
(παρ. 19, άρθρο 24 Ν. 2130/1993)» του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2016 των δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθούν σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθενται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη άλλων αναγκών.

Για τους Δήμους της Αρκαδίας:

ΒΟΡΕΙΑΣΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 10.360,00
ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 11.710,00
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 10.650,00
ΝΟΤΙΑΣΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 9.260,00
ΤΡΙΠΟΛΗΣ 33.730,00

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here