Πρόστιμο στην ΔΕΗ Μεγαλόπολης (μονάδα 5)για παράνομη διάθεση αποβλήτων

1
605

O Aντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου Ευάγγελος Γιαννακούρας αποφάσισε την επιβολή Διοικητικών Κυρώσεων στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Δ.Ε.Η. Α.Ε.), Μονάδα 5 Μεγαλόπολης, επειδή διαθέτει απόβλητα σε χώρο των ορυχείων (Θωκνία)στην Μεγαλόπολη χωρίς να έχει την απαιτούμενη άδεια.

Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Αποφασίζουμε την επιβολή στην εταιρεία Δ.Ε.Η. Α.Ε. /ΔΕΘ /ΑΗΣ Μεγαλόπολης 5, προστίμου χιλίων ευρώ (1.000 €) διότι, ως αρχικός παραγωγός αποβλήτων, διαχειρίζεται (διαθέτει ) απόβλητα του έργου (της μονάδας) του θέματος, σε χώρο εντός του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης, για τον οποίο δεν προσκόμισε αδειοδότηση, κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων με αρ. Δ18.5, Δ18.6, Δ18.7, Δ18.8 και Δ18.9 της με αρ. πρωτ. οικ.167663/2010 Α.Ε.Π.Ο. του έργου, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την με αρ. πρωτ. οικ.45698/23-9-2016 και της εν γένει περιβαλλοντικής νομοθεσίας (όπως, αναφέρεται στο ανώτερο (17) σχετικό).

Να διαβιβαστεί ο φάκελος της υπόθεσης στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν.4042/2012 και ισχύει και του 29 του Ν.1650/1986 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.

δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ

Facebook Comments

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here