Πρόσληψη 5 ατόμων με σύμβαση 8μηνης διάρκειας στον Δήμο Μεγαλόπολης

0
234

Ο δήμος Μεγαλόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ( 8μηνης διάρκειας ) , ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας.

Οι ειδικότητες είναι:

ΔΕ Υδραυλικών 1 άτομο

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (ισοπεδωτή γαιών) 1 άτομο

ΔΕ Ηλεκτρολόγων Α΄ ειδικότητας 1 άτομο

ΥΕ Εργατών – Συνοδών απορριμματοφόρων 2 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Μεγαλόπολης, Σταθοπούλου και Π.Κεφάλα 10, Τ.Κ. 22200, Μεγαλόπολη, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κου Φωτόπουλου Νικολάου ή κας Τρεμπέλα Βασιλικής (τηλ. επικοινωνίας: 2791360261 ή 215).

δείτε ολόκληρη την προκήρυξη..

 

8μηνα Δήμου Μεγαλόπολης – Νοέμβριος 2016 by Πάνος Αλεβίζος on Scribd

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here