Προτάσεις Πολιτών της Μεγαλόπολης για μετάβαση στην Μεταλιγνιτική περίοδο

6
1941

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΒΙΩΣΙΜΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σήμερα η περιοχή του Λεκανοπεδίου της Μεγαλόπολης όπως διαμορφώνεται από την πόλης της Μεγαλόπολης   με τους οικισμούς  της καθώς και  όλο το γεωγραφικό φάσμα στο οποίο εκτείνονται οι πρώην Δήμοι Φαλαισίας και Γόρτυνος  θα πληγούν άμεσα από την απόφαση για ολοκλήρωση του κύκλου λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων  της Δ.Ε.Η. Φυσικά όπως είναι κοινά αποδεκτό από όλους θα ήταν αναγκαίο ένα εύλογο μεταβατικό στάδιο απολιγνιτοποίησης  μέχρι το οριστικό κλείσιμο των μονάδων, έτσι ώστε να υπάρξει χρόνος για την οργάνωση της επόμενης μέρας για την περιοχή μας, κάτι το οποίο όμως φαίνεται πολύ μακρινό από τις υπάρχουσες καταστάσεις. Η πόλη μας καθώς και ο γηγενής πληθυσμός αποτελούν μια αλληλένδετη οντότητα με την λειτουργία των μονάδων καθώς το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού απασχολείται στην ΔΕΗ. Καταλήγοντας και λαμβάνοντας υπόψην αρχικές αναφορές υπευθύνων δημόσιων φορέων για τα πλαίσια που θα κινηθεί το αύριο της πόλης θεωρούμε ότι κάποιοι βασικοί άξονες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η εκπαίδευση, ο πολιτιστικός και αθλητικός τουρισμός και η διατήρηση της περιοχής ως ενεργειακού κέντρου μπορούν να αποτελέσουν πυλώνες αυτής της προσπάθειας μας στην οποία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι μας, ο καθένας με την δικιά του ιδέα – πρόταση γιατί το αύριο του τόπου που αγαπάμε  και ζούμε κρίνεται από τα μάτια και το όραμα του καθενός μας. Φυσικά και οι προτάσεις που υπάρχουν και θα υπάρξουν είναι αρκετές και σαφώς δεν μπορούν να υλοποιηθούν όλες τόσο για οικονομικούς ή πρακτικούς λόγους αλλά θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να ακουστούν όλες και στη συνέχεια να γίνει κρίση για κάθε μια από αυτές από τις αρχές του τόπου και το σύνολο των πολιτών που φυσικά σε κάθε περίπτωση  πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο για τέτοια κρίσιμα  εγχειρήματα. Έτσι και εμείς με την σειρά μας θα θέλαμε να συνεισφέρουμε στο συγκεκριμένο έργο με κάποιες επιπρόσθετες ιδέες – προτάσεις.

Προτάσεις:

Α) Στην περιοχή των Μαυριών – Κυπαρρισίων έχει διαμορφωθεί μια λίμνη η οποία καταλαμβάνει έκταση περίπου 1050 στρεμμάτων και περίμετρο περίπου 5 χλμ. . Η συγκεκριμένη λίμνη θα μπορούσε να αποτελέσει κέντρο αθλητικών δραστηριοτήτων και σε προέκταση κέντρο αθλητικού τουρισμού στην περιοχή. Συγκεκριμένα μπορεί να κατασκευαστεί μια πρότυπη για τα δεδομένα της Πελοποννήσου πίστα μηχανοκίνητου αθλητισμού περιμετρικά της λίμνης εξασφαλίζοντας ένα μοναδικό τοπίο για την διεξαγωγή αγώνων, παρουσιάσεων, δοκιμών, κλπ.  Κατόπιν μελετών  που οφείλουν να γίνουν για την ποιότητα του νερού της λίμνης και εφόσον αυτές το επιτρέψουν η λίμνη μπορεί να μετατραπεί σε ένα κοπηλατοδρόμιο με ιδιαίτερες για τον αθλητισμό προδιαγραφές λόγω  της μορφολογίας της . Τέλος στο πλησίον περιβάλλοντα χώρο προτείνεται η κατασκευή σκοπευτηρίου τηρώντας τις απαραίτητες εθνικές προδιαγραφές περί υποχρεωτικών αποστάσεων από λοιπές εγκαταστάσεις . Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχει η πίστα μοτοκρός καθώς και η περιοχή του Λούσιου που έχουν αναπτυχτεί αθλητικές δραστηριότητες τύπου rafting και που ήδη σήμερα αποτελούν πηγή έλξης αθλητικού τουρισμού. Η μορφολογία του εδάφους επιτρέπει την κατασκευή μηχανοκίνητης πίστας  καθώς υπάρχουν και υφιστάμενες αγροτικές οδοί με χωματόδρομο  που δύναται να χρησιμοποιηθούν για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

Β) Σύσταση κτηνιατρικής σχολής  και παρεμφερών γεωπονικών σχολών ή διαχείρισης φυσικών πόρων και  ΙΕΚ σε συνέχεια της υπάρχουσας σχολής του Λεονταρίου. Προς άρτια και αποτελεσματική επίτευξη της συγκεκριμένης πρότασης προτείνουμε την διαδημοτική διασύνδεση των τμημάτων αυτών με το ΕΑΠ και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κτίρια της ΔΕΗ που έχουν περάσει σε αχρησία με ελάχιστο κόστος επεμβάσεων  ώστε να μετατραπούν σε αίθουσες καθώς  και ένα συγκρότημα από τις κατοικίες της ΔΕΗ που δύναται να χρησιμοποιηθεί σαν φοιτητική εστία. Η συγκεκριμένη κίνηση θα τονώσει την τοπική οικονομία της περιοχής για ευνόητους λόγους , θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και τέλος θα καταστήσει την περιοχή κέντρο για έρευνα και εξέλιξη πάνω στον τομέα της γεωργίας , της κτηνοτροφίας και της ενέργειας.

Γ) Προτείνουμε στο μεγάλο φωτοβολταικό πάρκο που προτίθεται να κατασκευάσει η ΔΕΗ να έχει ικανοποιητικό ποσοστό συμμετοχής  ο Δήμος  ή να δίνεται κάποιο αντίστοιχο ανταποδοτικό τέλος. Επίσης μπορούν να δοθούν οικονομικά κίνητρα για την τοποθέτηση φωτοβολταικών στις στέγες  όλων των δημοτικών κτιρίων με προνομιακές τιμές. Από το οικονομικό κέρδος του συγκεκριμένου εγχειρήματος  δύναται ο Δήμος να καλύψει ανάγκες για στελέχωση με νέο προσωπικό υπηρεσιών του που παρουσιάζονται ελλείψεις.

Δ)Κατασκευή υδροπονικών θερμοκηπίων για παραγωγή οπωροκηπευτικών το οποίο σε συνάρτηση με ένα τοπικό συνεταιρισμό που επιβάλλεται να συσταθεί για τέτοιες κινήσεις θα δώσει ώθηση στην τοπική κοινωνία και σε συνάφεια με το επιχειρησιακό πάρκο που έχει ήδη προταθεί θα δημιουργήσει ένα νέο πρότυπο σύνολο για εισαγωγή στις αντίστοιχες αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού.

Ε)Ανάδειξη αρχαιολογικής παρακαταθήκης με εφαλτήριο την αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου και του αρχαιολογικού χώρου πλησίον του θεάτρου  που πρέπει να αποτελέσει ένα ενιαίο σύνολο πολλαπλών δραστηριοτήτων που θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα αυξήσουν την επισκεψιμότητα. Μια δράση μπορεί να είναι η κατασκευή αίθουσας για εικονική ξενάγηση στην οποία θα προσομοιώνονται σε τρισδιάστατη απεικόνιση οι βασικές δομές της αρχαίας πόλης και του θεάτρου Μεγαλόπολης που θα λειτουργεί με άμεση συνάφεια με το προτεινόμενο για κατασκευή αρχαιολογικό μουσείο.

ΣΤ)Οικονομικά κίνητρα για κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων στην περιοχή με την προϋπόθεση φυσικά  πρώτα την στήριξη και ανάδειξη  του πολιτιστικού(πχ. Αρχαίο θέατρο , μουσείο, κλπ.) και του αθλητικού τουρισμού. Θεωρείται απαραίτητη η στήριξη και στους δύο συγκεκριμένους τομείς  για να υπάρχουν όσον το δυνατό πηγές που μπορούν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον επισκεπτών .

Ζ)Αναδιάρθρωση του σχεδίου πόλεως, επανακαθορισμός χρήσεων γής, νέα περιβαλλοντική μελέτη στο χώρο της ΔΕΗ, αύξηση των επιδοτούμενων προγραμμάτων στην περιοχή για κατασκευή κτιρίων μηδενικής κατανάλωσης  και επενδύσεων σε εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ιδιώτες, καθώς και σύνδεση με τον αγωγό φυσικού αερίου για χρήσεις που θα καθορισθούν από την πλειοψηφία των πολιτών. Η απουσία των ανωτέρω και τα προβλήματα που απορρέουν  αποτελούν αγκάθι στην σημερινή τοπική κοινωνία και χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. Μπορεί η πόλη να καταστεί πρότυπη ενεργειακή <<πράσινη>>  πόλη που σε συνδυασμό με το επιχειρησιακό πάρκο (που οφείλει να έχει ιδιαίτερο πρόσφορο για επενδύσεις  φορολογικό καθεστώς)  θα προσελκύσει νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι προσωπικές μας αυτές ιδέες  για το μέλλον της πόλης μας, ως βάσει των ανωτέρω προτάσεων έλαβαν την τελική τους μορφή κατόπιν διαλογικών συζητήσεων με εκατό και πλέον συμπολίτες μας , έχοντας ως βασικό γνώμονα την αξιοποίηση και την ανάδειξη της περιοχής μας στην μεταλιγνιτική περίοδο καθώς και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Το όραμα μας αυτό πρωτοπόρο μεν αλλά απολύτως επιτεύξιμο έχει ως σκοπό την παρότρυνση και άλλων συμπολιτών μας να εκφράσουν τις δικές τους προτάσεις έτσι ώστε η πόλη μας να μην γίνει έρμαιο των εξελίξεων.

Ιωάννης  Γ. Αποστολόπουλος ,  Πολιτικός μηχανικός , Μέλος αντιπροσωπείας Τεχνικού Επιμελητηρίου Πελοποννήσου

Μάριος Π.  Κιντής  πρόεδρος κυνηγετικού  Συλλόγου Μεγαλόπολης

Facebook Comments

6 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Το Δ.Σ. και ολοι οι κυνηγοι της Μεγαλοπολης εχουν αποδείξει οτι νοιαζονται πραγματικα για την πολη ειναι η πιο ενεργη ομαδα στην περιοχη (ισως μαζι με τη θεατρικη ομαδα). Ολοι οι άλλοι καμια επιδοτηση ψαχνουν και ευκαιρια να αυτοπροβληθουν και να ψηλωσουμ την μυτη τους.
  Μπραβο στους δυο κυνηγους που συνεταξαν την προταση και στους 100 κυνηγους που βοηθησαν.
  Αλλα μην κοροϊδευόμαστε αν οι κυνηγοι δεν πάρουν τα ντουφέκια οι εκτασεις της ΔΕΗ θα γινουν Γερμανικό τσιφκικι

 2. ΚΑΛΑ ΤΑ λετε εσεις λλα πιος σας ακουει. Ολα στους ιδιωτες θα πανε, σιγα μην αφησουν τα κορακια να γινουν κοινοφελεις εγκαταστασεις

 3. Οι παρουσες προτασεις αποτελουν προσωπικες ιδεες τοσο δικες μου οσο και του μηχανικου Ιωαννη Αποστολοπουλου, οι οποιες διαμορφωθηκαν κατοπιν συζητησεων με ολο το φασμα των συμπολιτων μας, ανεξαρτητως κυνηγων ή οχι, αλλα παρολα αυτα πιστευουμε οτι θα αντιπροσωπευουν τοσο τα μελη του Κυνηγετικου Συλλογου οσο και το υπολοιπο κοινωνικο συνολο της πολης.

 4. Η Μεγαλόπολη είναι και πρέπει να μείνει βιομηχανική περιοχή. Απολιγνιτοποίηση σε βάθος χρόνου 15 χρόνων όπως την Γερμανία όχι αποβιομηχανοποίηση
  Έργα υποδομής με θέσεις εργασίας και όχι έργα για κοροϊδία και ξεκάρφωμα.
  1) 6η μονάδα φυσικού αερίου
  2) Εργοστάσια σκουπιδιών ή μετασκευή υπαρχόντων.
  3) Δημιουργία ΤΕΙ, ΙΕΚ και Φυλακές
  4) Αρωματικά φυτά και φαρμακευτική κάνναβη.
  5 ) Εργοστάσιο κατεργασίας φαρμακευτικής
  ινδική κάνναβης (200 θέσεις εργασίας) παραγωγή στις αποθέσεις.
  ΒΙΠΕ με 50/% ρεύμα δωρεάν ζεστό νερό από τις μονάδες και φορολογικές ελαφρύνσεις.
  6) Λίμνη στα εξαντλημένα ορυχεία με εκτροπή του Αλφειού όπως προβλέπεται από την ΜΠΕ του καθηγητή Κασσιού πριν 50 χρόνια!!! Παράκτια ξενοδοχειάκια και πανσιόν, στις παρυφές της λίμνης με σκαφακια μεταφοράς και περιήγησης κόσμου αγώνες ιστιοπλοϊκοί Φιν, μονοπάτια γήπεδα γκολφ στα πρανή, θρησκευτικός τουρισμός, κυνηγετικός τουρισμός, φυσιολατρικός τουρισμός κλππ κλπ
  7) Αξιοποίηση της τεράστιας το αρχαιολογικής παρακαταθήκης
  Τα υπόλοιπα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Μην αποπροσανατολίζετε τον κόσμο. Διαβλέπω μεγάλο φαγοπότι με έργα παπαριές. !!!!! Προσοχή η λίμνη που επρόκειτο να δημιουργηθεί από το δρόμο τής Καλαμάτας μέχρι την καρβουναρέϊκη Παναγία ειναι τεράστια στις μελέτες. Μην τη φάνε τα Τα φωτοβολταϊκά. Στο χώρο που καλύπτει η λίμνη δεν πρέπει να γίνουν. Είναι παγίδα δεν έχουν θέσεις εργασίας. Να γίνουν διάσπαρτα μικρά Φ/Β σε απομενακρισμένες αποθέσεις. Και φυσικά όχι 1Giga μονοκόμματο.

  Αλήθεια από τα παραπάνω, τι έχουμε ζητήσει σαν Δήμος Μεγαλόπολης από τον Κο Χατζηδάκη και Νίκα ???

 5. Σωστες προτασεις, μακαρι να γινουν, θα ειναι καλυτερα γισ ολους μας.
  Αλλα οι αποφασεις έχουν ήδη παρθει. Φωτοβολταϊκά και βιομηχανικα απόβλητα. Ειναι τυχαίο που η ΑΒΙΝ ανοιξε εταιρικο βενζινάδικο και υωρα ανοίγει και η σελλ;

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here