Προσλήψεις στην Αρκαδία από τον ΑΔΜΗΕ

0
316

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ενός (101) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.

Για την Αρκαδία:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΔΣΣΜ – Περιφερειακός Τομέας Πελοποννήσου (ΠΤΠ) Τρίπολη Ν. Αρκαδίας ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 8 μήνες 1 άτομο

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 8 μήνες 11 άτομα

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 8 μήνες 2 άτομα

ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Διεύθυνση Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ) Μεγαλόπολη Ν. Αρκαδίας ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστών Γερανού ) 8 μήνες 3 άτομα

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι : Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210 5192273 και Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 5192598.

Υποβολή αιτήσεων από την 22.03.2016 έως και 31.03.2016

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here