Προσλήψεις διάφορων ειδικοτήτων από την Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε.

0
232

H Περιβαλλοντική Πελοποννήσου Α.Ε., μέλος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έχει συσταθεί προκειμένου να υλοποιήσει το έργο της πρότυπης διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου σε σύγχρονες εγκαταστάσεις κι εφαρμόζοντας πρωτοπόρες τεχνολογίες.
Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της και προκειμένου να καλύψει τις επιχειρησιακές της ανάγκες που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία του έργου, η εταιρεία σκοπεύει να προσλάβει Μηχανικούς & Προσωπικό, που θα απασχοληθούν στους Νομούς Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Συγκεκριμένα, ζητούνται οι κάτωθι ειδικότητες με τα αντίστοιχα κάθε φορά απαιτούμενα προσόντα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕΙ ή ΤΕΙ κωδ. 101
Θέσεις προς κάλυψη: Μηχανικοί κατασκευής έργων υποδομών, Μηχανικοί λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων
• Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ (ή ισοτίμου σχολής εξωτερικού),
• Πενταετή Προϋπηρεσία σε έργα της ειδικότητάς τους,
• Εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης έργων,
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
• Πολύ Καλή γνώση Η/Υ και συναφών προγραμμάτων με την ειδικότητά τους,

ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ διαφόρων ειδικοτήτων κωδ. 102
• Πτυχίο Εργοδηγού ή αποδεδειγμένη πενταετή εμπειρία κατασκευών.
• Απολυτήριο Λυκείου.
• Εξοικείωση με σύγχρονες μεθόδους κατασκευής έργων.
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ κωδ. 103
• Άδεια Χειριστή σε ισχύ,
• Απολυτήριο Λυκείου,
• Πενταετή Προϋπηρεσία σε κατασκευαστικά έργα ή σε βιομηχανικές μονάδες,
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
• Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ κωδ. 104
Θέσεις προς κάλυψη: Τεχνίτες κατασκευής έργων υποδομής, Αποθηκάριοι, Τεχνίτες Υδραυλικοί, Ηλεκτροτεχνίτες, Τεχνίτες συντηρητές
• Απολυτήριο Λυκείου,
• Πενταετή Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
• Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,

ΟΔΗΓΟΙ κωδ. 105
• Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης (Γ, Δ & Ε),
• Απολυτήριο Λυκείου,
• Πενταετή Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
• Γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
• Γνώση χειρισμού Η/Υ θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν,
• Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων,

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ κωδ. 106
Θέσεις προς κάλυψη: Λογιστήριο, Συμβάσεις, Τμήμα Προμήθειων, Γραμματεία ,Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
• Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
• Πενταετή Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση,
• Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
• Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ,
• Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (άρρενες),

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στη διεύθυνση Τ.Θ. 139 Τρίπολη ή ηλεκτρονικά στο [email protected]
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και θα προτιμηθούν υποψήφιοι, που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here