Προκηρύχτηκαν οι διαγωνισμοί για τη “μικρή διασύνδεση” της Κρήτης – “Σπάει” σε τρία τμήματα το καλώδιο

Με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης η Κρήτη θα παίρνει ρεύμα από την Μεγαλόπολη!

0
664

Στη γραμμή αφετηρίας εισήλθε σήμερα ένα έργο υποδομής κομβικής σημασίας για την εθνική οικονομία, όπως τονίζει το ΥΠΕΝ, αναφερόμενο στη διασύνδεση της Κρήτης με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και ανακοινώνοντας τη δημοσιοποίηση των τευχών δημοπράτησης για τους διαγωνισμούς για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου που θα συνδέσει την Πελοπόννησο με την Κρήτη και των δυο τερματικών σταθμών.

Η πρώτη φάση της διασύνδεσης της Κρήτης, έργο συνολικού προϋπολογισμού 324 εκατ. ευρώ που σχεδιάζεται να συγχρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2014-20, θα υλοποιηθεί από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), με το υπουργείο να τονίζει ότι ο Διαχειριστής, υπό το νέο ιδιοκτησιακό του καθεστώς (με δημόσιο έλεγχο και την State Grid Corporation of China ως στρατηγικό επενδυτή) επιτάχυνε σημαντικά τις διαδικασίες.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΝ, η ολοκλήρωση του project, που αναμένεται εντός του 2020, όχι μόνο θα συνδράμει αποφασιστικά στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Κρήτης, αλλά και θα οδηγήσει σε μεγάλη ελάφρυνση των καταναλωτών όλης της χώρας από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), που λόγω της μη διασύνδεσης της Κρήτης επιβαρύνονται κατά μέσο όρο με 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Πιο αναλυτικά, ο ΑΔΜΗΕ ανακοίνωσε την προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για το έργο «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Υποβρυχίων και Υπογείων Καλωδίων δυο κυκλωμάτων για τη Διασύνδεση της Κρήτης με το ΕΣΜΗΕ» (δείτε τη διακήρυξη εδώ).  Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή.  Το έργο έχει «σπάσει» σε τρία τμήματα, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού και την επίτευξη των βέλτιστων οικονομικών και τεχνικών όρων για το κάθε τμήμα.

Ξεχωριστός διαγωνισμός θα διενεργηθεί για την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού στη Νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την επέκταση του υφιστάμενου Υποσταθμού στην περιοχή των Χανίων (δείτε τη διακήρυξη εδώ).

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, «η διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου θα συμβάλει στη δραστική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη, στη βελτίωση του οικολογικού της αποτυπώματος και στην εξοικονόμηση 215 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως από τον περιορισμό των χρεώσεων ΥΚΩ».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης πρόσθεσε, από την πλευρά του, ότι «ο Διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2020 που είναι επιβεβλημένη. Και τούτο διότι το έτος αυτό λήγουν οι εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία της Ε.Ε. για τα όρια εκπομπής ρύπων στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες σε αυτόνομα συστήματα, όπως αυτό της Κρήτης. Η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου, σε συνδυασμό με την «μεγάλη διασύνδεση» Κρήτης-Αττικής θα διασφαλίσουν την επάρκεια και την αξιοπιστία του εφοδιασμού της Κρήτης σε βάθος χρόνου».

Ο διαγωνισμός για τα καλώδια

Ο διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός για το έργο «Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος υποβρυχίων και υπογείων καλωδίων 150 kV τύπου μόνωσης XLPE Ε. Ρ. δύο κυκλωμάτων για την Διασύνδεση της Κρήτης με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Πελοπόννησος – Κρήτη)» αφορά τα τρια τμήματα του έργου:

1. ΤΜΗΜΑ Α: Υποβρύχια Διασύνδεση Πελοπόννησος – Κρήτη (Κύκλωμα 1 – Δυτικό) + Υπόγειες Διασυνδέσεις Πελοποννήσου στα πλαίσια της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Ι).

2. ΤΜΗΜΑ Β: Υποβρύχια Διασύνδεση Πελοπόννησος – Κρήτη (Κύκλωμα 2 – Ανατολικό)

3. ΤΜΗΜΑ Γ: Υπόγειες Διασυνδέσεις Κρήτης στα πλαίσια της Διασύνδεσης της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Φάση Ι).  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου είναι €310.105.000 χωρίς ΦΠΑ (εκτιμώμενη αξία €310.000.000 + αξία δικαιώματος προαίρεσης €105.000).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανά τμήμα ανέρχεται σε:

α) Πρώτο τμήμα του έργου συνολικού προϋπολογισμού 141.000.000,00€ , χωρίς ΦΠΑ.:

– Κύκλωμα υποβρυχίου καλωδίου και υπόγεια καλωδιακά συστήματα, προϋπολογισμού 140.930.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. 

– Δεκαετής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα κατανεμημένης αναγνώρισης θερμοκρασίας (Distributed Temperature Sensing System) και δυναμικού υπολογισμού μεταφορικής ικανότητας καλωδίου (Dynamic Cable Rating), προϋπολογισμού 70.000,00€, χωρίς ΦΠΑ.

– Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: ποσοστό 9% του προϋπολογισμού.

β) Δεύτερο τμήμα του έργου συνολικού προϋπολογισμού 127.000.000,00€ , χωρίς ΦΠΑ:

– Κύκλωμα υποβρυχίου καλωδίου, προϋπολογισμού 126.930.000€, χωρίς ΦΠΑ.

– Δεκαετής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα κατανεμημένης αναγνώρισης θερμοκρασίας (Distributed Temperature Sensing System) και δυναμικού υπολογισμού μεταφορικής ικανότητας καλωδίου (Dynamic Cable Rating), προϋπολογισμού 70.000,00€ , χωρίς ΦΠΑ.

– Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: ποσοστό 9% του προϋπολογισμού.

γ) Τρίτο τμήμα του έργου συνολικού προϋπολογισμού 42.000.000,00€, χωρίς ΦΠΑ:

– Υπόγειο καλωδιακό σύστημα, προϋπολογισμού 41.930.000,00€ 

– Δεκαετής συντήρηση και τεχνική υποστήριξη για το σύστημα κατανεμημένης αναγνώρισης θερμοκρασίας (Distributed Temperature Sensing System) και δυναμικού υπολογισμού μεταφορικής ικανότητας καλωδίου (Dynamic Cable Rating), προϋπολογισμού 70.000,00€, χωρίς ΦΠΑ.

– Ποσό απρόβλεπτων δαπανών: ποσοστό 9% του προϋπολογισμού.

Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το Έργο είναι «turnkey project» (Έργο με το κλειδί στο χέρι) και αφορά στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος καλωδίων ισχύος και οπτικών ινών για την διασύνδεση της Κρήτης με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Πελοπόννησος). 

Ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 21.05.2018, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 25.05.2018.

Ο διαγωνισμός για το νέο τερματικού σταθμού στη ΝΑ Πελ/σο και την επέκταση του Υποσταθμού των Χανίων

Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου στο έργο: «Νέος τερματικός σταθμός μετάβασης-αντιστάθμισης 245kV (με λειτουργία στα 150/170kV) στη NA Πελοπόννησο και επέκταση του υφιστάμενου υπαίθριου Υ/Σ Χανίων με εξοπλισμό GIS 170KV εξωτερικού χώρου», προκηρύσσεται με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή.

Ο προϋπολογισμός κτήσης του τερματικού σταθμού μετάβασης και αντιστάθμισης στην ΝΑ Πελοπόννησο ανέρχεται σε €9.000.000.

Εκτιμώνται επιπλέον € 810.000 για απρόβλεπτες δαπάνες (ποσοστό 9% του προϋπολογισμού, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016). Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών υπολογίζεται εκ νέου κατά την υπογραφή της Σύμβασης, βάσει της προσφερθείσας τιμής του Αναδόχου, με σταθερή την ποσοστιαία αναλογία (9%).

Ο προϋπολογισμός κτήσης της επέκτασης του Υ/Σ Χανίων ανέρχεται σε €7.000.000.

Εκτιμώνται επιπλέον € 630.000 για απρόβλεπτες δαπάνες (ποσοστό 9% του προϋπολογισμού, απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 156 §3 του ν.4412/2016). Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών υπολογίζεται εκ νέου κατά την υπογραφή της Σύμβασης, βάσει της προσφερθείσας τιμής του Αναδόχου, με σταθερή την ποσοστιαία αναλογία (9%).

Ο προϋπολογισμός της δεκαετούς συντήρησης για τον εξοπλισμό GIS και το ψηφιακό σύστημα ελέγχου και προστασίας του Τερματικού Σταθμού Μετάβασης και Αντιστάθμισης στην ΝΑ Πελοπόννησο ανέρχεται σε € 60.000.

Ο προϋπολογισμός της δεκαετούς συντήρησης για τον εξοπλισμό GIS και το ψηφιακό σύστημα ελέγχου και προστασίας που περιλαμβάνονται στην επέκταση του Υ/Σ Χανίων ανέρχεται σε € 70.000.

Τα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνουν τον ΦΠΑ και δεν αποτελούν ανώτατο όριο προσφοράς.

Το έργο πρόκειται να ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Δημόσια Δαπάνη χορηγείται μέσω του ΠΔΕ (ΣΑΕ 175/1) και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από εθνική συμμετοχή και εν μέρει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών έχει οριστεί η 25.05.2018, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών θα γίνει στις 29.05.2018.

από το energypress.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here