Προκήρυξη πρόσληψης καθαρίστριας στο 1ο Νηπιαγωγείο Μεγαλόπολης

0
175

Η Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεγαλόπολης, προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης καθαρίστριας με Σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2015-2016, για την Σχολική Μονάδα του 1ου Νηπιαγωγείου Μεγαλόπολης.

Έργο της προσλαμβανομένης θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και των προαυλίων της παραπάνω σχολικής μονάδας.
Η σχέση εργασίας θα είναι με Σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία της υπογραφής της έως και 30-06-2016.

Οι ενδιαφερόμενοι για την θέση αυτή πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από την 05/10/2015 έως και την 09/10/2015 τις εργάσιμες ώρες και ημέρες από τις 09:00 μέχρι και τις 13:00 στην γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής, οδός Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου Μεγαλόπολη, τηλ.2791060262.

Η πρόσληψη θα γίνει με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και ορίζονται ως απαραίτητα
δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

1. Αίτηση
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης ή ΑΣΠΕ.
3. Αντίγραφο εκκαθαριστικού του έτους 2015- ή τη δήλωση Ε1
4. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως καθαριστής/καθαρίστρια κτιρίων. Η προϋπηρεσία θα βεβαιώνεται με ένσημα (βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα)
6. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
7. Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α) για αναπηρία μέλους της οικογένειας άνω του 67%, εφόσον υφίσταται
8. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα των ιδίων για την άσκηση των καθηκόντων και ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα ποινικό αδίκημα.

Τα άτομα που θα επιλεγούν για την προβλεπόμενη θέση θα πρέπει εντός δύο μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης να προσκομίσουν στη Σχολική Επιτροπή ψυχιατρική γνωμάτευση και πιστοποιητικό υγείας από Δημόσιο Νοσοκομείο.

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών. Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων της σχετικής Σχολικής Μονάδας.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
Γιώτης Δημήτριος

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here