ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

0
191

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Κατόπι της Φ.500/3/Ε5/62183/09-05-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Τ.Ε.Ι., στο Δήμο Μεγαλόπολης Νομού Αρκαδίας» η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1190/15-5-2013 τεύχος Β΄ ανακοινώνουμε ότι:

Στο Δήμο Μεγαλόπολης έχουν εγκριθεί πέντε (5) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ανά εξάμηνο, με δυνατότητα συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων.

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. θα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01-07-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Δήμου Μεγαλόπολης , στην οποία θα αναγράφουν την ειδικότητα και την επιθυμητή περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2791360315, 2791360361.

Από την ιστοσελίδα του Δήμου Μεγαλόπολης

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here