Παράταση προθεσμίας για την υποβολή φακέλου αίτησης για Υφιστάμενα Δικαιώματα Χρήσης Νερού

0
158

Δελτίο Τύπου

Παράταση Προθεσμίας για Υποβολή Φακέλου Αίτησης για Υφιστάμενα Δικαιώματα Χρήσης Νερού

Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας, κ. Ευάγγελου Γιαννακούρα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ

ότι παρατείνεται έως την 15η Μαΐου του 2013, η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού
και σύμφωνα με τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην οικ.150559/16-6-2011 κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΚΥΑ οικ. 110424/11-4-2012 (ΦΕΚ 1190Β’) και ΚΥΑ οικ.111084/17-12-2012 (ΦΕΚ3368Β΄)).

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here