Ο κανονισμός λειτουργίας της λαϊκής αγοράς στην Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης

0
182

Σας καλούμε όπως, την 20η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του παρακάτω θέματος:

1. Διατύπωση παρατηρήσεων επί του Κανονισμού Λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος

της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here