Οι νέοι μισθοί των εκλεγμένων σε Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δήμους της Αρκαδίας!

0
253

Σε εγκύκλιο του Υπουργού οικονομικών, καθορίζονται οι αντιμισθίες όλων των εκλεγμένων σε Περιφέρεια και Δήμους. Διαβάστε αναλυτικά πόσα χρήματα θα παίρνουν Περιφερειάρχης, Δήμαρχοι, Αντιπεριφερειάρχες, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων κλπ.

Πιο συγκεκριμένα:

Μειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. Η μείωση των αποδοχών των ανωτέρω επιφέρει αυτόματα μείωση και της αντιμισθίας, που καταβάλλεται στους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, στους Δημάρχους, Αντιδημάρχους.

Ειδικότερα, ο βασικός μισθός του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαμορφώνεται, από 1.1.2013, στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ (3.450 €). Το επίδομα θέσης ευθύνης το οποίο προβλέπεται από την ανωτέρω απόφαση παραμένει στο ποσό των χιλίων ευρώ (1000 €) και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των τριακοσίων ευρώ (300 €).

Κατόπιν αυτών οι αποδοχές διαμορφώνεται από 1-1-2013, ως εξής :

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.750,00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4.275,00

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 3.206,25

ΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ) 3.420,00

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ) 2.565,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ) 1.710,00

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ) 1.282,50

Η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών συμβουλίων Βόρειας Κυνουρίας, Γορτυνίας, Μεγαλόπολης, Νότιας Κυνουρίας και Τρίπολης και η αντιμισθία του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, αποσυνδέονται πλέον από αυτήν των δημάρχων και των περιφερειαρχών αντίστοιχα, μειώνεται, από 1-1-2013, κατά πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού που καταβάλλεται στις 31.12.2012. Συνεπώς, η αντιμισθία τους καθορίζεται, ως εξής :

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (από 2.250 € σε 1.125 €)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ 20.000 – 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ) (από 1.440 € σε 720 €)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ (ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ) (από 1.080 € σε 540,00 €).

ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Τα μέλη των δημοτικών συμβουλίων, των οικονομικών επιτροπών των δήμων, των επιτροπών ποιότητας ζωής και των λοιπών επιτροπών των δημοτικών συμβουλίων των δήμων, καθώς και των διοικητικών επιτροπών του άρθρου 164 του ν.3852/2010 (Επιτροπές Περιφερειακού Συμβουλίου) δεν λαμβάνουν πλέον αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των ανωτέρω οργάνων.
Από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζημιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αμοιβές των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συμβούλων, καθώς και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, συμπεριλαμβανομένων των Συνδέσμων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, μειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

(Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Γορτυνίας εντάσσεται στους δήμους με πληθυσμό άνω των 20.000 κατοίκων, διότι στην τελευταία απογραφή του 2011, εμφάνισε νόμιμο πληθυσμό 20.593 κατοίκους).

Από το Καλημέρα Αρκαδία

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here