Ξεκαθαρίζει το τοπίο στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης

0
206

Μητρώο On line Media σχεδιάζει η κυβέρνηση – Τέλος η λογοκλοπή στο Διαδίκτυο

Τέλος στο copy-paste χωρίς ενεργό link της πηγής, τέλος στα ηλεκτρονικά μέσα που δηλώνουν ενημερωτικά αλλά ζουν παρασιτικά εις βάρος εκείνων που απασχολούν δημοσιογράφους και έχουν ΑΦΜ επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση.

Η Γενική γραμματεία Ενημέρωσης, όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Λευτέρης Κρέτσος, προχωρεί στη δημιουργία Μητρώου on line media στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης».

Το νομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης, στο οποίο θα καταχωρίζονται σε ειδικές μερίδες τα στοιχεία των Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης και θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, όπως αναφέρει το advertising.gr.

Τα ηλεκτρονικά μέσα που θα ενταχθούν στο Μητρώο θα έχουν δικαίωμα να απορροφήσουν κρατική διαφήμιση με κανόνες και διαφάνεια, αλλά επίσης θα υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ειδικού software, που λειτουργεί ως παρατηρητήριο και «κόφτης» λογοκλοπής από τα εγγεγραμμένα μέλη.

Οι εγγεγραμμένες στο Μητρώο επιχειρήσεις ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης θα έχουν πιο συγκεκριμένα τα εξής προνόμια:

α) Πρόσβαση στα ιστορικά αρχεία οπτικοακουστικών μέσων, τα οποία τηρούνται στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στα εποπτευόμενα από αυτή Νομικά Πρόσωπα του δημόσιου τομέα, υπό την επιφύλαξη του Νόμου περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Δύνανται δε να κάνουν χρήση του φυλασσόμενου σε αυτά υλικού (αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό), εφόσον χορηγηθεί σχετική άδεια από τον αρμόδιο για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργό.

β) Περιλαμβάνονται μεταξύ των επιχειρήσεων, στις οποίες κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 261/1997 (Α’ 186), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μπορεί να ανατεθεί η καταχώριση διαφημιστικών ή άλλων συναφών μηνυμάτων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Με απόφαση του αρμόδιου για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το συνολικό ποσοστό συμμετοχής των Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης στην κατανομή της προϋπολογιζόμενης διαφημιστικής δαπάνης κάθε δημόσιου φορέα, καθώς και η διαδικασία επιλογής συγκεκριμένων ηλεκτρονικών μέσων και ανάθεσης σε αυτά της μετάδοσης διαφημιστικών μηνυμάτων.

γ) Προτιμώνται ως συνεργάτες και εταίροι στα ερευνητικά, εκπαιδευτικά και λοιπά προγράμματα του ΕΚΟΜΕ.

δ) Μπορούν να ζητούν τη διαπίστευση δημοσιογράφων τους στην τακτική ενημέρωση των πολιτικών συντακτών (Briefing) από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Ο κ. Κρέτσος επισημαίνει:

«Θέλουμε όσοι δραστηριοποιούνται στον χώρο να εισάγουν περισσότερα ποιοτικά στοιχεία λειτουργίας. Αυτά δεν μπορούν να προκύψουν όταν έχουμε εργασιακές γαλέρες, όταν ξεπλένουμε χρήματα στις ιστοσελίδες, όταν απειλούμε ανθρώπους, επιχειρηματίες και πολιτικούς με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων. Θέλουμε να χαρτογραφήσουμε το χώρο και δίνουμε κίνητρα -το βασικό είναι ότι θα έχουν μερίδιο στην κρατική διαφήμιση. Δεν παρεμβαίνουμε στο περιεχόμενο, όμως σχεδιάζουμε το μητρώο να παρέχει και αρκετά χρηστικά εργαλεία, όπως ένα πολύ αποτελεσματικό software για τη λογοκλοπή», σημειώνει.

ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι νόμιμοι δικαιούχοι, θα μπορούν να παίρνουν και κρατική διαφήμιση.

«Στόχος μας είναι να ρυθμίσουμε αποτελεσματικά και με δημοκρατικό τρόπο τον ιντερνετικό χώρο, διότι και εκεί ενδεχομένως υπάρχουν μεγάλα διαφυγόντα κέρδη από τη διαφημιστική δαπάνη. Το ιντερνετικό τοπίο, όπως και -ως έναν βαθμό- ο χώρος της διαφήμισης λειτουργούν με όρους αδιαφάνειας και αναρχίας, που ευνοούν συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων και δεν διασφαλίζουν το γενικό κοινωνικό συμφέρον. Στην παρούσα φάση αναλύουμε τα δεδομένα της αγοράς, τις θέσεις των εμπλεκόμενων θεσμικών φορέων και προσπαθούμε να μελετήσουμε τη διεθνή εμπειρία», αναφέρει ο κ. Κρέτσος.
Η άποψη της ΕΝΕΔ

Για το θέμα έχει ήδη τοποθετηθεί και έχει πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης η ηγετική ομάδα της Ένωσης Εκδοτών Διαδικτύου (ΕΝΕΔ), με επικεφαλής τον πρόεδρο της Δημήτρη Μάρη.

ΣΥΜΦΩΝΗ Η ΕΝΩΣΗ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Η Ένωση Εκδοτών Διαδικτύου χαιρετίζει την προσπάθεια της κυβέρνησης να δημιουργήσει τη βάση ενός θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Στο σχέδιο νόμου για την «Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας και Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης», πιστεύουμε ότι αποπειράται για πρώτη φορά να υπάρξει καταγραφή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ηλεκτρονικής ενημέρωσης και θεωρούμε ότι είναι η απαρχή της θέσπισης διαφανών και ισότιμων κανόνων για όλες τις επιχειρήσεις του χώρου. Η ΕΝΕΔ, ως επίσημος φορέας εκπροσώπησης των ελληνικών εκδοτικών εταιρειών πρωτογενούς ενημερωτικού ψηφιακού περιεχομένου, επιχειρεί συστηματικά να προαγάγει τη ρύθμιση της αγοράς και θα σταθεί αρωγός σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Η ένωση είναι πρόθυμη να συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για τη δημιουργία ενός επίσημου ηλεκτρονικού μητρώου, όπως και για το επόμενο βήμα της δημιουργίας κανόνων για τη λειτουργία των διαδικτυακών ΜΜΕ. Κάθε τέτοια προσπάθεια οφείλει να διευκολύνει την εκδοτική δραστηριότητα στη βάση των αρχών της ελευθεροτυπίας και της δημοσιογραφικής ηθικής. Επίσης, πρέπει να αποτρέπει στρεβλώσεις που προκύπτουν από τη μη διαφανή κατανομή των πόρων της δημόσιας διαφήμισης. Εφόσον υπάρχει ειλικρινής σεβασμός στις προαναφερθείσες αρχές, η ΕΝΕΔ θέτει στη διάθεσή σας τη μακρόχρονη εμπειρία της από τη συστηματική μελέτη των τάσεων στην ελληνική και τη διεθνή αγορά.

(ΠΗΓΗ: advertising.gr) και ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here