xabilomati9-2-23
spot_img
ΑρχικήΔΕΗΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ...

ΞΑΝΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

Το 2008 και το 2009 η ΔΕΗ στην μονάδα 3 της Μεγαλόπολης , ξήλωσε μια μεγάλη ποσότητα αμιάντου που υπήρχε στον πύργο ψύξης , κατά την διάρκεια εργασιών κατασκευής της Αποθείωσης. Η ποσότητα αυτή εκείνη την περίοδο σύμφωνα με την ΔΕΗ μεταφέρθηκε από μια εταιρία και αποθηκεύτηκε προσωρινά σε χώρο πίσω από τα πάρκινγκ των εργαζομένων και στην συνέχεια μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο στο εξωτερικό , με βάση ειδική σύμβαση που είχε η ΔΕΗ με εταιρία που είναι εξειδικευμένη σε τέτοιες εργασίες.

δείτε την εταιρία ΕΔΩ

Την εποχή εκείνη αλλά και στην συνέχεια υπήρχαν καταγγελίες από την Παρεμβατική Κίνηση Μεγαλόπολης , ότι η ΔΕΗ σκοπίμως έθαψε μια μικρή ποσότητα από τον αμίαντο σε χώρο των Ορυχείων , μαζί με την απόθεση τέφρας και γύψου.  Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια και από ότι γνωρίζουμε ακόμα δεν έχει τελειώσει.

Από την πλευρά της  η ΔΕΗ και οι τότε υπεύθυνοι στην περιοχή μας υποστηρίζουν ότι όλα όσα αναφέρονται στις καταγγελίες είναι ψευδή και ότι πρόκειται για καταγγελίες και στοιχεία που δεν στέκουν.

Αυτά περίπου γνωρίζαμε και είχαμε ακούσει για το θέμα εκείνη την περίοδο.

Πριν 3 ημέρες στην ιστοσελίδα arkadiapress.gr δημοσιεύθηκε ένα άρθρο για το θέμα , σας το παραθέτω ολόκληρο στην συνέχεια……

ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ: ΕΘΑΨΑΝ ΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ ΑΝΤΙ ΝΑ ΤΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ;

Η ποσότητα αρχικά του αμιαντοτσιμέντου αποθηκεύτηκε προσωρινά στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Για τον λόγο αυτό η ΔΕΗ έλαβε στις 27/10/2008 μία από­φαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με αριθμό πρωτοκόλλου 158734/09.09.2006. Η απόφαση αυτή έδινε την άδεια στους υπευθύνους της ΔΕΗ να αποθηκεύσουν προσωρινά μία ποσότητα αμιαντοτσιμέντου που άγγιζε τους 6.οοο τόνους.

Το χρονικό διάστημα ωστόσο δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να ξεπερνά τον έναν χρόνο σύμφωνα με την αρχική σύμβαση, και αυτό «εξαιτίας του αυξημένου κινδύ­νου που ενέχει η μακροχρόνια υπαίθρια αποθήκευση αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου για το περιβάλλον». Η προσωρινή αποθήκευση έγινε εντός του γηπέδου του ΑΗΣ Μεγαλόπολης, σε μια απόσταση που δεν ξεπερνούσε τα 500 μέτρα από τους χώρους στάθμευσης του προσωπικού. Άξιο αναφοράς είναι πως η ΔΕΗ προ­κήρυξε νέο διαγωνισμό δύο μέρες πριν πάρει την έγκριση, στις 25/10/2008.

Ο διαγωνισμός αφορούσε την «Αποκομιδή και διάθεση αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου από τις εργασίες αναβάθμισης του πύργου ψύξης της Μονάδας III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α». Με λίγα λόγια, η ΔΕΗ προχωρούσε στις κατάλληλες ενέργειες ώστε να απομα­κρυνθεί από την περιοχή η ποσότητα του αμίαντου σύμφωνα με όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία. Ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν να πράττει.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανήλθε αρχικά σε 700.000 ευρώ. Στη συνέχεια όμως τροποποι­ήθηκε, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 1.540.000 ευρώ. Ο ανάδοχος όφειλε να μεταφέρει τις ποσότητες του αμίαντου στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία. Η μεταφορά έπρεπε να γίνει σύμφωνα με όσα όριζε η σχετική νομοθε­σία, τόσο κατά τη διάρκεια της συλλογής και μεταφόρτωσης του αμιαντοτσι­μέντου όσο και κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Η σχετική προκήρυξη όριζε επίσης αυστηρά χρονοδιαγράμματα. Όπως όριζαν οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου, σε καμία περίπτωση δεν θαέπρεπε να ξεπεράσει το χρονικό διά­στημα της απομάκρυνσης του αμίαντου τις καταληκτικές ημερομηνίες της προ­σωρινής άδειας.

Γερμανική υπηρεσία διαπιστώνει αλλοιώσεις

Μέχρι και τις 2 Ιουνίου 2009 δεν είχε γίνει το παραμικρό. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν είχε επικυρωθεί και καμία ποσότητα αμίαντου δεν είχε μεταφερθεί. Δύο μήνες μετά και συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου 2009 ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε. Η ΔΕΗ ανέ­θεσε σε εταιρία την «ανασυσκευασία και σήμανση κατάUN αποβλήτων αμιαντο­τσιμέντου από τις εργασίες αναβάθμισης του πύργου ψύξης της Μονάδας III του ΑΗΣ Μεγαλόπολης». Λίγες μέρες πριν και συγκεκριμένα στις 22 Ιουλίου 2009 είχε πραγματοποιηθεί μεταφορά μικρής ποσότητας αμιαντοτσιμέντου. Ένα φορ­τηγό εμφανίστηκε να μεταφέρει μικρή ποσότητα αμιάντου προς άγνωστη όμως κατεύθυνση.

Η κίνηση αυτή κίνησε τις υπο­ψίες των μελών της ΜΚΟ με την ονομασία Παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης. Αμέσως επικοινώνησαν γραπτώς με όλες τις αρμόδιες αρχές: ΔΕΗ, ΥΠΕΧΩΔΕ, υπ. Μεταφορών και τις γερμανικές αρχές. Οι απαντήσεις τόσο του ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και των γερμανικώναρχών εγείρουν πολλά ερωτηματικά. Το υπουργείο διαπίστωσε παραβάσεις στον τρόπο μεταφοράς του συγκεκριμένου φορτίου. Την ίδια ώρα η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εμπορευματικών Μεταφορών της Γερμανίας, σε έλεγχο που πραγ­ματοποίησε στις 29/07/2009 στο συγκεκριμένο φορτηγό, διαπίστωσε αλλοιώσεις, ανακριβή συνοδευτικά έγγραφα και νομικές παραβάσεις.

«Ελκυστήρας με το ρυμουλκούμενο πέρασαν τα σύνορα προς τη Γερμανία στις 27/07/2009. Κατά του οδηγού και του αποστολέα επικίνδυνων εμπορευμά­των συντάχθηκε έκθεση επιθεώρησης, η οποία αναφέρει τη συνοδεία του φορ­τίου με ανακριβή συνοδευτικά έγγραφα. Διαπιστώθηκαν επίσης νομικές παρα­βιάσεις του οδηγού», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απάντηση της γερμανικής υπηρεσίας.

Καταγγελίες ότιτον έθαψαν στην περιοχή

Τα μέλη της κίνησης αποφάσισαν να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες απο­μάκρυνσης. Από τις 22 Ιουλίου 2009 και μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2010 παρακο­λούθησαν συστηματικά τις διαδικασίες απομάκρυνσης του αμιαντοτσιμέντου. Όσα καταγγέλλουν χρήζουν σοβαρό­τατης και εμπεριστατωμένης έρευνας από τις εισαγγελικές αρχές. Σύμφωναμε τις καταγγελίες, ποσότητα αμίαντου, θάφτηκε εντός του χώρου της ΔΕΗ, σε μια απόσταση που δεν ξεπερνούσε τα 1.300 μέτρα από τον χώρο προσωρινής αποθήκευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν τα μέλη της Κίνησης Πολιτών, η ταφή της ποσότητας του αμίαντου μαζί με τις ποσότητες υγρής τέφρας φέρεται να έγινε στο εξαντλημένο ορυχείο της Θωκνίας. Σε περίπτωση που οι καταγγελίες ευσταθούν, τότε εγείρε­ται σοβαρότατο περιβαλλοντικό ζήτημα για την περιοχή, καθώς επίσης και για τη δημόσια υγεία.

Στις 17 Ιανουαρίου 2010 οι κάτοικοι της Μεγαλόπολης ενημερώθηκαν από τον έντυπο Τύπο για την ολοκλήρωση της μεταφοράς 4.400 τόνων αμίαντου από τη Μεγαλόπολη, τέσσερις μήνες μετά τη λήξη αδειοδότησης της προσωρινής απο­θήκευσης αμιάντου.

Περίεργη στάση των επιθεωρητών περιβάλλοντος

Την επόμενη μέρα ακριβώς τα μέλη της Κίνησης Πολιτών υπέβαλαν εκ νέου ερωτήματα προς τις αρμόδιες υπηρε­σίες. Με αυτά ζητούσαν να μάθουν την ακριβή ποσότητα που μεταφέρθηκε, τον τρόπο μεταφοράς, τον τελικό προορι­σμό των αποβλήτων, καθώς επίσης και το κατά πόσο τηρήθηκαν οι προβλεπό­μενες από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδικασίες μεταφοράς αμι­άντου. Μεταξύ των υπηρεσιών που ρωτήθηκαν ήταν και η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).

Είκοσι μέρες μετά, χρονικό διάστημα στο οποίο οι αρμόδιες υπηρεσίες όφει­λαν βάσει νομοθεσίας να απαντήσουν, δόθηκε απάντηση μόνο από την ΕΥΕΠ. Σε αυτήν, η κατά τον νόμο υπεύθυνη υπηρεσία για τον έλεγχο των φορτίων αυτών έπρεπε να διαβιβάσει το αίτημα της στο ΥΠΕΚΑ, ρωτώντας εάν έχουν εκδοθεί οι απαιτούμενες από τον νόμο άδειες για την μεταφορά του αμιάντου. Στο μεταξύ, εντύπωση προκαλεί η γενικότερη στάση των επιθεωρητών περιβάλλοντος γύρω από αυτό το ζήτημα. Έπειτα από καταγγελίες που έφτασαν στα γραφεία τους, κλιμάκιο των επι­θεωρητών μετέβη στην περιοχή και επισκέφθηκε τους χώρους που σύμ­φωνα με τις καταγγελίες είχαν ταφεί ποσότητες αμίαντου. Οι επιθεωρη­τές πραγματοποίησαν επιτόπιο έλεγχο, δίχως να διαπιστώσουν κάτι επιλήψιμο. Ωστόσο, η στάση τους κατά τη διάρκεια του ελέγχου εγείρει πολλά ερωτηματικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι το έγγραφο με ημερομηνία 08/04/2014 που απέστειλε προς την ΕΥΕΠ, η υπη­ρεσία της Μεγαλόπολης διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις γύρω από τον διενεργηθέντα έλεγχο.

Καταρχάς ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε καθ’ υπόδειξη και παρουσία μόνο εργα­ζομένων της ΔΕΗ, δίχως την παρουσία των καταγγελλόντων μελών της Κίνησης Πολιτών, τα οποία είχαν υποδείξει συγκεκριμένο χώρο ταφής.

Επίσης ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δεν κρίνεται ικανός για να τεκμηριώσει την ύπαρξη ή όχι αμιάντου. Κανονικά θα έπρεπε οι αρμόδιοι επιθεωρητές να πραγματοποιήσουν διαδικασίες εκσκα­φής, λήψη δείγματος και αποστολή σε κάποιο χημικό εργαστήριο προκειμέ­νου να εξεταστεί το δείγμα. Μία απλή επιτόπια έκθεση δεν παρέχει καμία σοβαρή αξιοπιστία στον διενεργηθέ­ντα έλεγχο. Στην απάντηση της η ΕΥΕΠ παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει ούτε την απαραίτητη τεχνογνωσία ούτε την απαι­τούμενη υλικοτεχνική υποδομή για να προχωρήσει σε διαδικασίες εκσκαφής. Ανέφερε ωστόσο ότι είναι πρόθυμη να παραστεί σε μια τέτοια διαδικασία. Το ερώτημα βέβαια που τίθεται είναι για ποιο λόγο η ΕΥΕΠ, από τη στιγμή που οι καταγγελίες αφορούσαν ταφή, δεν διατύπωσε αίτημα για τη συνδρομή κάποιου άλλου εξειδικευμένου φορέα, με αποτέλεσμα να παρέλθει χρονικό διά­στημα τριών και πλέον ετών.

Στη δικαιοσύνη η υπόθεση

Η υπόθεση έφτασε και στη δικαιο­σύνη, έπειτα από μηνυτήρια αναφορά που κατέθεσε η παρεμβατική Κίνηση Πολιτών Μεγαλόπολης τον Μάρτιο του 2010. Στις 12 Μαΐου εκδικάσθηκε η υπόθεση. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο υπάλληλος της ΔΕΗ που κατηγορούταν είναι αθώος. Όχι όμως επειδή εξετά­στηκε η ουσία της υπόθεσης, αλλά διότι κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο καταγγέλλεται ότι θάφτηκε στην περιοχή ο αμίαντος δεν ήταν ο κατά τον νόμο υπεύθυνος. Είναι χαρακτηρι­στικό ότι ο φάκελος επιστράφηκε στον εισαγγελέα προκειμένου να διερευνη­θεί εκ νέου η υπόθεση. Με λίγα λόγια η ΔΕΗ δεν απαλλάχθηκε των όποιων ευθυνών της, παρά μόνο ο υπάλληλος, ο οποίος δεν είχε καμία αρμοδιότητα για το αν θάφτηκε ο αμίαντος ή όχι. Σε κάθε περίπτωση τα αποτελέσματα της νέας εισαγγελικής έρευνας αναμένονται με μεγάλο ενδιαφέρον. Μένει μόνο οι εισαγγελικές αρχές να επισπεύσουν όσο το δυνατόν την έρευνα, προκειμένου να μην παραγραφεί η υπόθεση.

 

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,566ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,297ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ