ΑρχικήΑΡΘΡΑΝα γίνει άμεσα παρέμβαση να εκδοθούν προσωρινές άδειες και να μην σβήσουν...

Να γίνει άμεσα παρέμβαση να εκδοθούν προσωρινές άδειες και να μην σβήσουν οι μονάδες 3-4 στην Μεγαλόπολη

Μια ακόμη αρνητική εξέλιξη έχουμε από χθες Τετάρτη 2 Οκτωβρίου , αφού όπως σας ενημερώσαμε σήμερα το πρωί, θα τεθούν άμεσα εκτός λειτουργίας οι μονάδες 3 & 4 της θυγατρικής ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη επειδή το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τις περιβαλλοντικές άδειες λειτουργίας τους .

Το θέμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο για την περιοχή μας.

Πολύ μεγάλο είναι και το παρασκήνιο της υπόθεσης αφού η όλη εξέλιξη της δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Γιατί ένα θέμα που υπάρχει εδώ και χρόνια “έσκασε” τώρα; Την ώρα που γίνονται ανακοινώσεις για κλείσιμο όλων των λιγνιτικών μονάδων;

Γιατί όλο το προηγούμενο διάστημα που οι μονάδες ήταν προς πώληση δεν ανέφερε κανείς τίποτα;

Το Υπουργείο Ανάπτυξης γνώριζε πολύ καλά το πρόβλημα αφού είχε την σχετική ενημέρωση από την ΔΕΗ και αφού το θέμα απασχολούσε και δικαστικά τις υπηρεσίες του. Επίσης το Υπουργείο αμέσως μόλις βγήκαν οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας στις αρχές Σεπτεμβρίου, διαβεβαίωνε ότι θα εκδώσει προσωρινές άδειες.

Παράγοντες με γνώση του προβλήματος επισημαίνουν πως η αποκατάσταση της λειτουργίας των δύο μονάδων εναπόκειται αποκλειστικά στο ΥΠΕΝ, καθώς το αδιέξοδο μπορεί να αρθεί μόνο με την έκδοση νέας ΑΕΠΟ (Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) .
Όπως συμπληρώνουν, το υπουργείο έχει τη δυνατότητα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποσοβήσει τον όποιο κίνδυνο από τυχόν παρατεταμένο «σβήσιμο» των δύο μονάδων.
Πάντως, από το ΥΠΕΝ δεν έχει υπάρξει προς ώρας κάποια αντίδραση για το θέμα.

Δυστυχώς οι άδειες αυτές δεν έχουν εκδοθεί ακόμα και έτσι βρισκόμαστε μπροστά στην απόφαση να βγουν εκτός λειτουργίας οι μονάδες. Η 3 μονάδα θα βγει απόψε Πέμπτη 3 Οκτωβρίου και η 4 μονάδα το αργότερο μέχρι το Σάββατο το πρωί.

Το παρασκήνιο και οι εικασίες είναι πολύ μεγάλα, η ανησυχία όλων ακόμα μεγαλύτερη. Πολύ φοβόμαστε ότι κάποιοι κάνουν πειράματα και δοκιμές και μας έχουν επιλέξει εμάς σαν πειραματόζωα.

Επιπλέον το κλείσιμο των μονάδων δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην σταθερότητα του δικτύου αλλά και στην αύξηση της οριακής τιμής συστήματος.

Πρέπει άμεσα να υπάρξει αντίδραση , αυτή την ώρα . Από τους εργαζόμενους, τα σωματεία, από την Δημοτική αρχή, από την Περιφέρεια και κυρίως από τους Βουλευτές. Θα πρέπει να γίνει άμεσα παρέμβαση στο Υπουργείο να εκδώσει τις προσωρινές άδεις και οι μονάδες να μην τεθούν εκτός.

Ειδικότερα θα πρέπει ο Βουλευτής Αρκαδίας κ. Βλάσης να παρέμβει άμεσα για τον σκοπό αυτό.

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΡΓΕΙ ΝΑ ΕΚΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΕΙ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ;

Αν αφήσουμε να σβήσουν οι μονάδες τώρα ίσως βρεθούμε προ εκπλήξεων , πολύ άσχημων για την περιοχή μας.

Το Καφενείο της Μεγαλόπολης σας δημοσιεύει μια περίληψη του σκεπτικού της απόφασης του Σ.τ.Ε. :

Οι μεταβατικές διατάξεις του ν. 4014/2011 έχουν την έννοια ότι η διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων πρέπει να ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρόνου, ο οποίος δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, συνυπολογιζομένου και του αρχικού χρόνου ισχύος των υπό ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, να υπερβαίνει τη δεκαετία από την έκδοση των αποφάσεων εγκρισής τους, διάστημα που προβλέπεται από τις πάγιες διατάξεις του νεώτερου νόμου ως συνήθης διάρκεια ισχύος των περιβαλλοντικών όρων. Ως εκ τούτου, εγκριθέντες περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι, δυνάμει της ως άνω μεταβατικής διάταξης, διατηρούνται σε ισχύ, παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν σε περίπτωση υπέρβασης της ως άνω δεκαετούς περιόδου.

Εν προκειμένω, η ισχύς των αρχικώς εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α έληξε την 31η.12.2010 και η ΔΕΗ υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2010 αίτημα ανανέωσης, η δε προσβαλλόμενη ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων εξεδόθη στις 8.9.2017. Η ισχύς της αρχικής ΑΕΠΟ είχε λήξει το αργότερο με την πάροδο δεκαετίας από την έκδοσή της (δηλ. είχε λήξει το Σεπτέμβριο του 2016 πρβ. ΣτΕ 2722/2017), και για την ανανέωση ή τροποποίησή της, μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη της, έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία εξ αρχής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατόπιν εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Είναι δε αδιάφορο αν κατά το διάστημα που μεσολάβησε από την υποβολή της αίτησης ανανέωσης έως την έκδοση της πράξης, υπήρχε συνεχής επικοινωνία της ΔΕΗ με την αδειοδοτούσα αρχή και κλήση προς παροχή διαφόρων στοιχείων, τα οποία και υποβλήθηκαν από τη ΔΕΗ, αν υποβάλλονταν ετήσιες εκθέσεις ποιότητας της ατμόσφαιρας, αν επιδεινώθηκε ή όχι η ποιότητα του περιβάλλοντος και αν με την προσβαλλόμενη εισήχθησαν η όχι ουσιώδεις τροποποιήσεις στην παλαιότερη ΑΕΠΟ και αβασίμως προβάλλονται αντίστοιχα επιχειρήματα των παρεμβαινουσών, προκειμένου να υποστηριχθεί ότι νομίμως παραλείφθηκε η εκπόνηση νέας ΜΠΕ “ενόψει των νομοθετικών και πραγματικών εξελίξεων” που έλαβαν χώρα κατά το διαρρεύσαν διάστημα. Ούτε ασκεί επιρροή, όπως αβασίμως υποστηρίζεται με την παρέμβαση, το γεγονός ότι προηγήθηκε τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ το έτος 2008 ως προς την προσωρινή αποθήκευση αποβλήτων αμιαντοτσιμέντου και με διάρκεια ενός έτους, διότι η νεώτερη αυτή απόφαση αφορά το ειδικό αυτό θέμα και δεν μετέβαλε τη διάρκεια ισχύος της αρχικής ΑΕΠΟ. Κατά συνέπεια, η προσβαλλόμενη απόφαση, η οποία εκδόθηκε μετά τη λήξη της υπό ανανέωση-τροποποίηση ΑΕΠΟ, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία εξ αρχής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αντίκειται στα άρθρα 4 του ν. 1650/1986, ως ίσχυε, και 13 της ΚΥΑ  11014/703/Φ.104/14.3.2003 (B’ 332), τα οποία εφήρμοσε η Διοίκηση κατά την εξέταση του αιτήματος, αλλά και στα ομοίου περιεχομένου άρθρα 5 και 6 του ν. 4014/2011, και πρέπει να ακυρωθεί για το λόγο αυτό.

Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Μ. Σωτηροπούλου

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ