ΑρχικήΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑΝέες καθυστερήσεις στο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο;

Νέες καθυστερήσεις στο έργο της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο;

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο (5/2/18) η Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στον ΦΟΔΣΑ και στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έργο της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο. Η αντιπεριφερειάρχης κυρία Ντίνα Νικολάκου απαντώντας στον επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Νίκο Πατσαρίνο σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 22/2, ανέφερε ότι δεν υπάρχει κανένα στάδιο καθυστέρησης και ότι ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης την επόμενη εβδομάδα ίσως θα δώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες και απαντήσεις.

Ωστόσο, πόσο «πράσινο» είναι το φως που έδωσε το Ελεγκτικό στην Προγραμματική Σύμβαση;

Στη σύμβαση υπάρχουν αλλαγές, που πιθανότατα θα συμβάλουν σε περαιτέρω καθυστέρηση της υπογραφής της ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα, η οποία, όπως είχε ανακοινωθεί, θα λάμβανε χώρα στα μέσα του Φεβρουαρίου. Όπως φαίνεται, η ΣΔΙΤ «αλλάζει χέρια», αφού κύριος του έργου θα είναι πλέον ο ΦΟΔΣΑ, δηλαδή οι Δήμοι, και όχι η Περιφέρεια Πελοποννήσου [σ.11 της απόφασης: Σκοπός της προγραμματικής σύμβασης είναι να διευκολυνθεί και διασφαλιστεί η άµεση έναρξη υλοποίησης του ως άνω έργου, για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, διαφύλαξης της δηµόσιας υγείας και της αποφυγής επιβολής προστίµων από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έως ότου ο Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ και κύριος του έργου οργανωθεί επαρκώς και διαδεχθεί, ως καθολικός διάδοχος στην ως άνω σύμβαση ΣΔΙΤ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου – φορέα υλοποίησης του έργου (άρθρο 1 παρ. 1.2 του σχεδίου σύμβασης)].

Η Προγραμματική Σύμβαση ανάμεσα στους Δήμους και στην Περιφέρεια, το κείμενο που πέρασε από τα σαράντα κύματα ώσπου να εγκριθεί, ορίζει ότι οι Δήμοι θα είναι οι κύριοι του έργου, και τους δεσμεύει απόλυτα ως προς τη συμμετοχή τους σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, η Περιφέρεια Πελοποννήσου -αλλά και ο ανάδοχος του έργου- θα αποφύγουν νέες προσφυγές Δήμων στη Δικαιοσύνη (όπως των Κορινθίων, Άργους-Μυκηνών, Τριπόλεως και Βόρειας Κυνουρίας που απορρίφθηκαν μεν από την Αποκεντρωμένη, αλλά έφεραν σημαντικές καθυστερήσεις).

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα είναι πλέον φορέας υλοποίησης του έργου, και οι Δήμοι θα υποχρεώνονται να πληρώνουν ετήσιες εισφορές για την εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας από τη σύμβαση ΣΔΙΤ [σ.17 της απόφασης: Ο ως άνω δε Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ – κύριος του έργου αναλαµβάνει να µεταβιβάζει στην Περιφέρεια – φορέα υλοποίησης του έργου τις ετήσιες εισφορές των δήµων – µελών του προς αυτόν, τις οποίες καθορίζει, βεβαιώνει και εισπράττει, προς ικανοποίηση των οικονοµικών υποχρεώσεων της τελευταίας στο πλαίσιο της σύµβασης ΣΔΙΤ, µέχρι και τη λήξη της προγραμματικής σύμβασης και τη µεταβίβαση των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων της που απορρέουν από τη σύµβαση ΣΔΙΤ στον Σύνδεσμο, υπό τον όρο ότι αυτός θα καθορίζει τις ως άνω ετήσιες εισφορές σε ύψος που θα εξασφαλίζει την εκπλήρωση των οικονοµικών υποχρεώσεων της Περιφέρειας από τη σύμβαση ΣΔΙΤ, υπολογίζοντας ανά τόνο τιµή των σχετικών αποβλήτων κατ’ ελάχιστο την αντίστοιχη τιµή της σύµβασης ΣΔΙΤ, να υπεισέλθει στο σύνολο των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων της Περιφέρειας από τη σύµβαση ΣΔΙΤ κατά τον χρόνο λήξης της προγραμματικής σύμβασης, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι αυτός έχει πλήρη επιχειρησιακή επάρκεια και οργάνωση ώστε να µπορεί να ασκήσει τις κατά νόµο αρµοδιότητες του και έχουν εκπληρωθεί έως τότε ορθώς οι συµβατικές υποχρεώσεις των µερών].

Ακόμα, θα πρέπει να παραδίδουν στις εγκαταστάσεις του έργου το σύνολο του σύμμεικτου υπολείμματος.

Σημειωτέον ότι οι Δήμοι έχουν ζητήσει βελτιώσεις στη ΣΔΙΤ (μείωση εγγυημένης ποσότητας από 150.000 τόνους ετησίως στους 100.000 τόνους, αύξηση σταθμών μεταφόρτωσης, δωρεά μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου από την ΤΕΡΝΑ στον ΦΟΣΔΑ), αλλά η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι επίσης ξεκάθαρη ως προς το εξής: για να ενσωματωθούν οι όροι αυτοί στην Προγραμματική Σύμβαση, πρέπει αυτή να υποβληθεί εκ νέου στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πράγμα που αν συμβεί, θα φέρει επιπλέον καθυστερήσεις.

Ενδεχομένως, βέβαια, οι παραπάνω βελτιώσεις της Σύμβασης να συμπεριληφθούν σε μια τριμερή συμφωνία, προκειμένου να αποφευχθούν νέες καθυστερήσεις. Αλλά θα θέλουν οι Δήμοι να περιμένουν ώσπου να υπογραφεί τριμερής συμφωνία ανάμεσα στον ΦΟΔΣΑ, στην Περιφέρεια και στον ανάδοχο του έργου για να εξασφαλίσουν τις βελτιώσεις που διεκδικούν; Η εκ νέου υποβολή της σύμβασης στο Ελεγκτικό δεν είναι διόλου απίθανη, επομένως, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Στο παρασκήνιο των παραπάνω, την εβδομάδα που πέρασε, γνωστοποιήθηκε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, διαβίβασε στους κκ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών Αθηνών και Τριπόλεως την εξώδικη της οικογένειας Μπέζου για συμβόλαια-«μαϊμού» ακινήτου της που περιλαμβάνεται στη χωροθετημένη περιοχή του έργου «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ», στα οποία εμπλέκονται ιδιώτες και η ανάδοχος του έργου εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Θυμίζουμε ότι η υπόθεση αφορά τη διαμάχη δύο ιδιωτών σε σχέση με οικοπεδική έκταση στην Παλαιόχουνη. Πιο συγκεκριμένα, οι διάδικοι, Γ. Μπέζος και Αδ. Σιαμπής, το προηγούμενο διάστημα επιδόθηκαν σε έναν πόλεμο ανακοινώσεων υποστηρίζοντας καθένας την πλευρά του. Ξεκάθαρα η διαφορά αφορά σε ιδιώτες, ωστόσο η παρέμβαση του υπουργείου Δικαιοσύνης στην υπόθεση δεν είναι αμελητέα. Η κυρία Νικολάκου στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ανέφερε ότι η Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες.

Το 10ο Αναπτυξιακό Συνέδριο ξεκινά στην Τρίπολη σε λίγες ώρες. Όλη η κυβέρνηση θα βρεθεί εδώ. Θέματα που «καίνε» για την Πελοπόννησο, αλλά και για την Αρκαδία συγκεκριμένα, είναι το ενεργειακό, η πώληση της ΔΕΗ, και τα απορρίμματα. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι όποιες ανακοινώσεις, αλλά και η περαιτέρω στάση των Δήμων που διαφωνούν με την ολοκληρωμένη διαχείριση μέσω ΣΔΙΤ.

Γαλανιάδη Εύα από το ArcadiaPortal.gr

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ