ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ

0
129

Ο Υπουργός οικονομικών υπόγραψε την τροποποίηση προηγούμενης απόφασης του, που προέβλεπε το κλείσιμο 49 Δ.Ο.Υ. σε όλη την Ελλάδα, ανάμεσα σε αυτές και της Δ.Ο.Υ. Μεγαλόπολης, για τις 8 Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία αυτή πήρε μία μικρή παράταση μέχρι τις 22 Οκτωβρίου 2012., προκειμένου να λυθούν τεχνικά προβλήματα, αναφέρει η νέα απόφαση Στουρνάρα.

Κατά άλλα, δεν αλλάζει κάτι. Οι οργανικές θέσεις της Δ.Ο.Υ. Μεγαλόπολης περιέρχονται στη Δ.Ο.Υ. Τρίπολης.

Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων (δηλαδή της Δ.Ο.Υ. Μεγαλόπολης), των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών (Δ.Ο.Υ. Τρίπολης).

Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων κατά λογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και οι βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. Τρίπολης.

Από το Καλημέρα Αρκαδία

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here