ΑρχικήΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣΜια εξαιρετική πρόταση που αξίζει να εξεταστεί - Γεωργική Σχολή Νότιας Ελλάδας...

Μια εξαιρετική πρόταση που αξίζει να εξεταστεί – Γεωργική Σχολή Νότιας Ελλάδας στην Πελοπόννησο

Του Φιλοποίμενα Παπούλια*

Πριν ακόμα από την εκδήλωση της κρίσης στον ευρωπαϊκό χώρο τονιζόταν  η ανάγκη για την αναμόρφωση του εσωτερικού παραγωγικού προτύπου της κάθε χώρας. Πολύ περισσότερο με την εκδήλωσή της τονίζεται ότι η κάθε ευρωπαϊκή  χώρα χρειάζεται ένα είδος ενδογενούς, «περιφερειακής» ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Χρειάζεται ιδιαίτερα στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα να παράγονται  τα πλέον απαραίτητα αγαθά.

Για την χώρα μας αυτή η αναμόρφωση θα αποβλέπει στην αλλαγή του προσανατολισμού της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και στην διεύρυνση των πηγών απασχόλησης. Είναι πρωτίστως αναγκαία η ενίσχυση της εφοδιαστικής της αλυσίδας με αγαθά του πρωτογενή τομέα για να αντιμετωπίζει τόσο τις καθημερινές ανάγκες του πληθυσμού της, όσο και των τουριστών που θα εξακολουθήσουν να συρρέουν (εξαγωγές εντός της χώρας). Μια τέτοια προσπάθεια  πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην ποιοτική παραγωγή, προσαρμοσμένη στο περιβάλλον και στην  υποκατάσταση εισαγωγών  γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων.

Υπάρχει ένα ακόμα στοιχείο ιδιαιτερότητας στην πατρίδα μας και αφορά μεγάλο αριθμό πτυχιούχων σχολών πρώην ΤΕΙ και ΑΕΙ χωρίς επαγγελματική εξειδίκευση που είτε είναι άνεργοι είτε δουλεύουν συνήθως ανειδίκευτοι στα σούπερ μάρκετ και τον τουρισμό. Ενώ χωλαίνει η επαγγελματική εκπαίδευση σε δεξιότητες που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία. Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε ότι μια στροφή στην επαγγελματική εκπαίδευση σε σύγχρονες δεξιότητες σχετικές με την γεωργία και την κτηνοτροφία είναι χρήσιμες για την χώρα μας.

Εμπειρία σχετική με την επαγγελματική εκπαίδευση στην γεωργία  στη χώρα μας παρέχει η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται ως γνωστόν με μια σχολή που ιδρύθηκε το 1904 με ειδικούς και τα τότε αμερικάνικα πρότυπα και προσφέρει διαρκώς τις υπηρεσίες της κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. «Η Σχολή προετοιμάζει τους αποφοίτους της για ανάληψη κυρίαρχων ρόλων στην κοινωνική ζωή και για ποικίλες επαγγελματικές σταδιοδρομίες στη γεωργία, την επιστήμη και τη βιομηχανία τροφίμων μέσω της μάθησης».

Πρόσφατα (2018) η Γεωργική Σχολή ίδρυσε Ι.Ε.Κ διετούς φοίτησης που  υποδέχεται απόφοιτους Λυκείων επαγγελματικής εκπαίδευσης. Οι σπουδές διαρκούν 2 έτη και παρέχουν πιστοποιημένο τίτλο σπουδών επιπέδου 5 κατόπιν εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΟΠΠΕΠ) σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

Οι εξειδικεύσεις που παρέχονται από το Ι.Ε.Κ είναι:

Τεχνικός: Γαλακτοκομίας – Τυροκόμος, Μελισσοκομίας, Αμπελουργίας & Οινολογίας, Δενδροκομίας & Εναλλακτικών Δενδρωδών, Βιολογικής/Οργανικής Γεωργίας, Συντήρησης & Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων, Θερμοκηπίων & Καλλιεργειών υπό κάλυψη

Στέλεχος: Τεχνολογίας – Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών, Επιχειρήσεων Τυποποίησης, Μεταποίησης & Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων, Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας, Διατροφής & Διαιτολογίας, Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Προϊόντων (Marketing), Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics)

Διαχειριστής Συστημάτων Εκτροφής Αγροτικών Ζώων.

Στη Νότια Ελλάδα δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες υποδομές επαγγελματικής  εκπαίδευσης, όταν οι ανάγκες είναι πλέον μεγάλες και οι συνθήκες  ανάπτυξης των κλάδων της γεωργοκτηνοτροφίας διαφέρουν από εκείνες της Βόρειας Ελλάδας ως προς το μικρότερο μέγεθος ιδιοκτησιών, ως προς το πιο ορεινό των εδαφών αλλά και ως προς τα προϊόντα που μπορούν να παραχθούν.

Στις σημερινές συνθήκες, μια πρωτοβουλία αυτής της κατεύθυνσης στη Νότια Ελλάδα δεν χρειάζεται να ασχοληθεί με την γεωργική εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια παιδεία. Ουσιαστικά πρέπει να έχει κατεύθυνση τύπου Ι.Ε.Κ., δηλαδή διετή εκπαίδευση αποφοίτων Λυκείου. Με μια σοβαρή προσθήκη.

1. Είναι απαραίτητη επιπλέον μια δομή μονοετούς εκπαίδευσης μεταπτυχιακού χαρακτήρα για πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να στραφούν με την ενασχόλησή τους στον πρωτογενή τομέα. Είναι φανερό πως για μια τέτοια ταχύρρυθμη εκπαίδευση υψηλού επιπέδου απαιτούνται ανάλογες ποιοτικές πρωτοβουλίες.

2. Στην Νότια Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στην Πελοπόννησο υπάρχουν οι δυνατότητες κτιριακές αλλά και αντίστοιχα κτήματα που μπορούν να διατεθούν και να αποτελέσουν το έδαφος της πρακτικής εκπαίδευσης για μια τέτοια προσπάθεια.

3. Στις σημερινές συνθήκες μια τέτοια προσπάθεια για να στεφθεί με επιτυχία απαιτεί την συνεργασία πολλών παραγόντων:

α. Για την υιοθέτηση και την εν μέρει χρηματοδότηση, πρώτα απ όλα της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού. Η αυτοδιοίκηση θα προσφέρει υπάρχοντα οικόπεδα και υποδομές και παράλληλα θα επιδιώξει χρηματοδοτήσεις από την ΕΕ και από εθνικούς ευεργέτες αλλά και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Αναφερόμαστε σε μια συνεργασία τύπου ΣΔΙΤ

β. Του ιδιωτικού τομέα ο οποίος πρέπει να συμβάλλει στην χρηματοδότηση αλλά και να αναλάβει την ευθύνη δημιουργίας μιας όντως πρότυπης σχολής γεωργικής εκπαίδευσης και «παραγωγής» επαγγελματικών στελεχών νέου τύπου.

γ. Της κυβέρνησης η οποία πρέπει να υιοθετήσει μια πρόταση ευρύτερου βεληνεκούς από τα συνήθη γραφειοκρατικά εκπαιδευτικά σχήματα με στόχο να αποτελέσει πρότυπο για την αναμόρφωση της επαγγελματικής γενικότερα εκπαίδευσης.

Ένα παράδειγμα

Στο Ελληνικό Γορτυνίας υπάρχουν δύο κτήρια. Το ένα ήταν το Εκπαιδευτικό Κέντρο της ΔΕΗ (3500τμ) που τώρα παραμένει κλειστό. Το δεύτερο είναι το Δημοτικό Σχολείο (1200τμ) πλήρως ανακαινισμένο. Γύρω από το χωριό χιλιάδες στρέμματα που μπορούν να ενοικιαστούν και να καλλιεργηθούν.

Αφού τα κτήρια είναι έτοιμα η επένδυση είναι εύκολη από την περιφέρεια. Σε συνέργεια με ιδιώτες επιχειρηματίες να προχωρήσουν στην δημιουργία σχολής πανεπιστημιακού επιπέδου στη Νότια Πελοπόννησο που μπορεί να έχει έδρες σχετικά με τα αρωματικά φυτά, το μέλι, το λάδι, τις καρυδιές, αμυγδαλιές, κτηνοτροφική μονάδα κ.λπ.

Αξίζει να αναφερθεί η πρόταση του Αιμίλιου Αυγουλέα, καθηγητή Διεθνών Χρηματοοικονομικών του Εδιμβούργου: «Nα επανεκκινήσουμε άμεσα την οικονομία στηρίζοντας τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους και να χρησιμοποιήσουμε όσα χρήματα πάρει η χώρα για αυτόν τον σκοπό. Όλες οι παλιές αυταπάτες, ο τουρισμός, η κατανάλωση, θα πρέπει να ξεπεραστούν και η χώρα να δώσει σημασία στη δημιουργία ανταγωνιστικής ελαφράς βιομηχανίας, αγροτοβιομηχανίας και πράσινης ανάπτυξης».

*Ο Φιλοποίμην Παπούλιας είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ‘Αρκαδιανής’ στο Ψάρι Γορτυνίας

Facebook Comments

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

8,120ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,236ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
791ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
5,660ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ