ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ – ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

Διαβάστε στα παρακάτω κείμενα τα σημεία των μελετών για την διαχείριση των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο, που αφορούν τις λεπτομέρειες για τις προτεινόμενες θέσεις και τα κριτήρια επιλογής τους.  Το Καφενείο της Μεγαλόπολης διάλεξε μέσα από 2100 σελίδες που είναι δύσκολο να διαβαστούν κάποια  κομμάτια που ενδιαφέρουν πιο πολύ.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το έργο, όπως έχει αναφερθεί και ανωτέρω δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενιαία με ΣΔΙΤ. Επιπρόσθετα, το έργο θα κατασκευαστεί ενιαία και θα λειτουργήσει ταυτόχρονα.
Η συνολική διάρκεια του έργου έχει οριστεί σε 28 έτη από την υπογραφή της σύμβασης και κατανέμεται ως ακολούθως.

1. Φάση Κατασκευής έργων Μεταβατικής Περιόδου: Η φάση αυτή θα έχει διάρκεια έως 10 μήνες και σε αυτό το διάστημα θα εκτελεστούν οι εργασίες για την κατασκευή των μονάδων μεταβατικής διαχείρισης
2. Φάση Λειτουργίας έργων Μεταβατικής Περιόδου ‐ Φάση Κατασκευής έργων ΟΣΔΑ: Η φάση αυτή έχει διάρκεια έως 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Σε αυτό το διάστημα θα εκτελεστούν οι εργασίες για την κατασκευή των έργων ΟΣΔΑ και η λειτουργία έργων μεταβατικής διαχείρισης.
3. Φάση Κανονικής Λειτουργίας έργων ΟΣΔΑ: Η φάση κανονικής λειτουργίας των έργων ΟΣΔΑ ξεκινάει 24 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και έχει διάρκεια μέχρι το τέλος της συμβατικής περιόδου. Σε αυτό το διάστημα θα εκτελεστούν οι υπηρεσίες που αφορούν στη λειτουργία και συντήρηση των ΜΕΑ, των ΧΥΤΥ, των συνοδών έργων υποδομής και του δικτύου τροφοδοσίας της ΜΕΑ της 1ης υποενότητας, δηλαδή του ΣΜΑ Κορίνθου και του ΣΜΑ Αργούς.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μ.Ε.Α.: Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων / Αποβλήτων
Χ.Υ.Τ.Υ.: Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
Σ.Μ.Α. : Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

• 1η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:    ( Αργολίδα – Κορινθία και το μισό τμήμα της Αρκαδίας)
ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΑ ΧΥΤΥ: Εντοπίστηκαν δύο εναλλακτικές θέσεις ως ακολούθως:
ΘΕΣΗ ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 1.1: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Βαλτετσίου του Δήμου Τριπόλεως και βρίσκεται βόρεια του οικισμού της Παλαιοχούνης σε ευθεία απόσταση 550μ. Η θέση αυτή αποτελεί τη προτεινόμενη λύση για τη χωροθέτηση των έργων της 1ης Υποενότητας
ΘΕΣΗ ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 1.2: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Δήμου Τριπόλεως και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Τρίπολης σε ευθεία απόσταση 1,01χλμ. περίπου. Η θέση αυτή αποτελεί την εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση των έργων της 1ης Υποενότητας

ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ: Εντοπίστηκαν δύο εναλλακτικές θέσεις ως ακολούθως:
ΘΕΣΗ ΣΜΑ Κ1: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Τενέας του Δήμου Κορινθίων και βρίσκεται ΒΑ του οικισμού της Σπαθοβουνίου σε ευθεία απόσταση 2,6 χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί τη προτεινόμενη λύση για τη χωροθέτηση του ΣΜΑ Κορινθίας.
ΘΕΣΗ ΣΜΑ Κ2: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Αγίων Θεοδώρων του Δήμο Λουτρακίου – Αγίων Θεοδώρων και βρίσκεται ανατολικά του οικισμού των Αγίων Θεοδώρων σε ευθεία απόσταση 5,0χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί την εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση του ΣΜΑ Κορινθίας.

ΘΕΣΕΙΣ ΣΜΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ: Εντοπίστηκαν δύο εναλλακτικές θέσεις ως ακολούθως:
ΘΕΣΗ ΣΜΑ Α1: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Νέας Κίου του Δήμου Άργους ‐ Μυκηνών και βρίσκεται ΒΑ της πόλης του Ναυπλίου, σε ευθεία απόσταση 1,9 χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί τη προτεινόμενη λύση για τη χωροθέτηση του ΣΜΑ Αργολίδας.
ΘΕΣΗ ΣΜΑ Α2: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Άργους του Δήμου Άργους ‐ Μυκηνών και βρίσκεται ΒΑ του οικισμού Νέας Κίου σε ευθεία απόσταση 1,5χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί την εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση του ΣΜΑ Αργολίδας.

2η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ:  ( Μεσσηνία και το υπόλοιπο της Αρκαδίας οι Δήμοι Μεγαλόπολης και Γορτυνίας)
Εντοπίστηκαν δύο εναλλακτικές θέσεις ως ακολούθως:
ΘΕΣΗ ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 2.1: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά υπάγεται στη δημοτική ενότητα Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας.. Βρίσκεται δυτικά του οικισμού Καλλιρόη σε ευθεία απόσταση 650μ. και ανατολικά του οικισμού Βασιλικό σε απόσταση 1,3χλμ. Σε λίγο μεγαλύτερη απόσταση, 1,6χλμ. περίπου προς τα βορειοανατολικά, συναντάται ο οικισμός Κωνσταντίνοι. Η θέση αυτή αποτελεί τη προτεινόμενη λύση για τη χωροθέτηση των έργων της 2ης Υποενότητας.
ΘΕΣΗ ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 2.2: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Μεγαλόπολης του Δήμο Μεγαλόπολης και βρίσκεται Α‐ΒΑ του οικισμού Παραδείσια σε ευθεία απόσταση 1,3χλμ. και Ν‐ΝΔ του οικισμού Βελιγοστή, στα 1,4χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί την εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση των έργων της 2ης Υποενότητας.

Στη 2η Υποενότητα έγινε διερεύνηση για την ένταξη στις εναλλακτικές θέσεις και της θέσης «Παλιοροβούνι» του Δήμου Οιχαλίας. Η ένταξη όμως της θέσης στους προς αξιολόγηση χώρους δεν κατέστη δυνατή λόγω του ότι το μεγαλύτερο τμήμα της έχει ενταχθεί εντός μίας ευρύτερης
περιοχής, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αναδασωτέα περιοχή, βάσει του ΦΕΚ 78/Δ/19‐2‐2010.
Η παράμετρος αυτή θεωρήθηκε αποτρεπτική για την περαιτέρω αξιολόγηση της θέσης Παλιοροβούνι, αφενός μεν, λόγω των κριτηρίων αποκλεισμού του εν ισχύ σήμερα ΠΕΣΔΑ, βάσει του οποίου εκπονείται η παρούσα ΜΠΕ, αφετέρου δε εκτιμήθηκε ότι οι διαδικασίες αποχαρακτηρισμού και άρσης της αναδάσωσης θα μπορούσαν να είναι πολύ χρονοβόρες και να συμπαρασύρουν σε καθυστερήσεις το σύνολο του έργου.
Πέρα των προαναφερόμενων, η ομάδα μελέτης διερεύνησε και την παρακείμενη περιοχή της θέσης Παλιοροβούνι η οποία δεν βρισκόταν εντός των αναδασωτέων εκτάσεων. Όμως οι γεωλογικές συνθήκες της περιοχής αυτής και ειδικότερα ο εντοπισμός ρήγματος ενδεχομένως ενεργού χαρακτήρα, βάσει μίας προκαταρκτικής γεωλογικής διερεύνησης, εκτιμήθηκαν μη ικανοποιητικές για τη κατασκευή των έργων και οδήγησαν σε αποκλεισμό της περιοχής.

3η ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ (ΔΕ 3 ΒΑΣΕΙ ΠΕΣΔΑ):  ( Λακωνία)
Εντοπίστηκαν δύο εναλλακτικές θέσεις ως ακολούθως:
ΘΕΣΗ ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 3.1: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά υπάγεται στη δημοτική ενότητα Σκάλας του Δήμου Ευρώτα. Βρίσκεται ΝΔ του οικισμού Αμπελοχώρι σε ευθεία απόσταση 3,1 χλμ. και ΒΔ της πόλης της Σκάλας στα 3,7 χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί τη προτεινόμενη λύση για τη χωροθετηση των έργων της 3ης Υποενότητας (ΔΕ 3 βάσει ΠΕΣΔΑ).
ΘΕΣΗ ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 3.2: Πρόκειται για μία θέση η οποία διοικητικά υπάγεται στη δημοτική ενότητα Κροκεών του Δήμου Ευρώτα και στη δημοτική ενότητα Σμύνους του Δήμου Αν. Μάνης. Βρίσκεται ΝΔ των οικισμών Κροκεές και Φάρου, σε ευθεία απόσταση 2,3 χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί την εναλλακτική λύση για τη χωροθέτηση των έργων της 3ης Υποενότητας.

Ιεράρχηση εναλλακτικών θέσεων ‐ Τελική επιλογή θέσης έργου ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 1ης Υποενότητας)
Από την αναλυτική περιγραφή και τη συγκριτική αξιολόγηση – ιεράρχηση των εναλλακτικών υποψηφίων θέσεων και για τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
α) Και οι δύο θέσεις που εξετάστηκαν κρίνονται κατάλληλες για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας και διάθεσης απορριμμάτων. Λόγω του ότι πολλά από τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την αξιολόγηση των υποψήφιων θέσεων αφορούσαν κύρια τους Χ.Υ.Τ.Υ., ήταν τα αυστηρότερα, οι θέσεις οι οποίες βαθμολογήθηκαν θεωρούνται κατάλληλες και για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας.
β) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά οι τελικές βαθμολογίες που λαμβάνουν οι θέσεις, ανάλογα με το εξεταζόμενο σενάριο, καθώς και η ιεράρχηση των χώρων αυτών με βάση την «στενή αριθμητική» βαθμολογία που λαμβάνουν τελικά σε κάθε σενάριο.

enalaktika senaria1
γ) Ειδικότερα και όπως φαίνεται από τους αναλυτικούς βαθμολογικούς πίνακες που έχουν παρατεθεί ανωτέρω, αλλά και από τον ανωτέρω συνοπτικό πίνακα, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οι θέσεις έχουν παραπλήσιες βαθμολογίες άνω του 5,5 και στα δύο σενάρια αξιολόγησης. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι θέσεις βρίσκονται σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά (γεωλογικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά κ.λπ)
• Η θέση 1.1 κατατάσσεται σταθερά πρώτη και στα δύο σενάρια αξιολόγησης
• Η θέση 1.2 κατατάσσεται σταθερά δεύτερη και στα δύο σενάρια αξιολόγησης με παραπλήσια βαθμολογία με τη θέση 1.1. στο σενάριο 1 και αρκετά χαμηλότερη από τη θέση 1.1. στο σενάριο 2.
• Η θέση 1.1 παρουσιάζει σταθερή υπεροχή στα γεωλογικά και χωροταξικά κριτήρια και στα δύο σενάρια αξιολόγησης, ενώ η θέση 1.2. παρουσιάζει σταθερή υπεροχή στα περιβαλλοντικά, λειτουργικά και στα οικονομικά κριτήρια και στα δύο σενάρια αξιολόγησης.
• Τέλος οι δύο θέσεις είναι πάντα ισόβαθμες στα κοινωνικά κριτήρια.

Τελικά με βάση όλα την ανωτέρω ανάλυση, η οποία στηρίζεται στην ποσοτικοποίηση της ποιοτικής αξιολόγησης των επιμέρους χαρακτηριστικών των χώρων, προτείνεται η ακόλουθη κατάταξη – ιεράρχηση των θέσεων :
1η κατά σειρά κατάταξης θέση – Προτεινόμενη θέση παρούσας μελέτης: Θέση 1.1: Η οποία κατατάσσεται πρώτη σε όλα τα σενάρια αξιολόγησης. Η θέση αυτή διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Βαλτετσίου του Δήμου Τριπόλεως και βρίσκεται βόρεια του οικισμού της Παλαιοχούνης σε ευθεία απόσταση 550μ. Η θέση αυτή αποτελεί τη προτεινόμενη λύση για τη χωροθέτηση των έργων της 1ης Υποενότητας
2η κατά σειρά κατάταξης θέση: Θέση 1.2: Η οποία κατατάσσεται δεύτερη σε όλα τα σενάρια αξιολόγησης. Η θέση αυτή διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Δήμου Τριπόλεως και βρίσκεται νοτιοδυτικά της Τρίπολης σε ευθεία απόσταση 900μ.

Ιεράρχηση εναλλακτικών θέσεων ‐ Τελική επιλογή θέσης έργου ΜΕΑ – ΧΥΤΥ 2ης Υποενότητας

Από την αναλυτική περιγραφή και τη συγκριτική αξιολόγηση – ιεράρχηση των εναλλακτικών υποψηφίων θέσεων και για τα διάφορα εναλλακτικά σενάρια προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:
α) Και οι δύο θέσεις που εξετάστηκαν κρίνονται κατάλληλες για την χωροθέτηση εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης απορριμμάτων.
β) Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται εποπτικά οι τελικές βαθμολογίες που λαμβάνουν οι θέσεις, ανάλογα με το εξεταζόμενο σενάριο, καθώς και η ιεράρχηση των χώρων αυτών με βάση την «στενή αριθμητική» βαθμολογία που λαμβάνουν τελικά σε κάθε σενάριο.

vathmologia thesewn
γ) Ειδικότερα και όπως φαίνεται από τους αναλυτικούς βαθμολογικούς πίνακες που έχουν παρατεθεί ανωτέρω, αλλά και από τον ανωτέρω συνοπτικό πίνακα, ισχύουν τα ακόλουθα:

• Οι θέσεις έχουν παραπλήσιες βαθμολογίες άνω του 5,5 και στα δύο σενάρια αξιολόγησης. Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι θέσεις βρίσκονται σε περιοχές με παρόμοια χαρακτηριστικά (γεωλογικά, χωροταξικά, περιβαλλοντικά κ.λπ).
• Η θέση 2.1 κατατάσσεται σταθερά πρώτη και στα δύο σενάρια αξιολόγησης
• Η θέση 2.2 κατατάσσεται σταθερά δεύτερη και στα δύο σενάρια αξιολόγησης με παραπλήσια βαθμολογία με την θέση 2.1.
• Η θέση 2.1 παρουσιάζει σταθερή υπεροχή στα περιβαλλοντικά και λειτουργικά κριτήρια και στα δύο σενάρια αξιολόγησης, ενώ η θέση 2.2 παρουσιάζει σταθερή υπεροχή στα γεωλογικά και στα χωροταξικά και στα δύο σενάρια αξιολόγησης.
• Αναφορικά με τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια οι δύο θέσεις είναι ισόβαθμες και στα δύο σενάρια αξιολόγησης.

Τελικά με βάση όλα την ανωτέρω ανάλυση, η οποία στηρίζεται στην ποσοτικοποίηση της ποιοτικής αξιολόγησης των επιμέρους χαρακτηριστικών των χώρων, προτείνεται η ακόλουθη κατάταξη – ιεράρχηση των θέσεων :

1η κατά σειρά κατάταξης θέση – Προτεινόμενη θέση παρούσας μελέτης:
Θέση 2.1: Η οποία κατατάσσεται πρώτη σε όλα τα σενάρια αξιολόγησης. Η θέση αυτή διοικητικά ανήκει δημοτική ενότητα Μελιγαλά του Δήμου Οιχαλίας και βρίσκεται δυτικά του οικισμού Καλλιρόη σε ευθεία απόσταση 650μ. και ανατολικά του οικισμού Βασιλικό σε
απόσταση 1,3χλμ. Η θέση αυτή αποτελεί την προτεινόμενη λύση για τη χωροθέτηση των έργων της 2ης Υποενότητας).

2η κατά σειρά κατάταξης θέση:
Θέση 2.2: Η οποία κατατάσσεται δεύτερη σε όλα τα σενάρια αξιολόγησης. διοικητικά ανήκει στη δημοτική ενότητα Μεγαλόπολης του Δήμο Μεγαλόπολης και βρίσκεται Α‐ΒΑ του οικισμού Παραδείσια σε ευθεία απόσταση 1,3χλμ. και Ν‐ΝΔ του οικισμού Βελιγοστή, στα 1,4χλμ.

Σχολιασμός μέσω της πλατφόρμας του Facebook Comments Box

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

2 ΣΧΟΛΙΑ

  1. ουτε να το σκεφτεστε μαγκες για τα Παραδεισια….Φτανει η ρυπανση απο τα ορυχεια που εφτασαν μεχρι Τριποταμο,φτανει η σκονη και οι καθημερινοι σεισμοι απο το νταμαρι…Θελετε και σκουπιδια??Κοπιαστε,θα φατε καλα…
    και οσο για τα προσυμφωνα που εχουν υπογραψει καποιοι επιτηδειοι θα χρειαστουν αλλα για…σκουπισμα.

  2. ουτε να το σκεφτεστε μαγκες για τα Παραδεισια….Φτανει η ρυπανση απο τα ορυχεια που εφτασαν μεχρι Τριποταμο,φτανει η σκονη και οι καθημερινοι σεισμοι απο το νταμαρι…Θελετε και σκουπιδια??Κοπιαστε,θα φατε καλα…
    και οσο για τα προσυμφωνα που εχουν υπογραψει καποιοι επιτηδειοι θα χρειαστουν αλλα για…σκουπισμα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.
Captcha verification failed!
Η βαθμολογία χρήστη captcha απέτυχε. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!
8,685ΥποστηρικτέςΚάντε Like
1,316ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
6,038ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής
FACEBOOK

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΧΟΛΙΑ