Μέχρι 15 Μαΐου οι αιτήσεις στην ΕΑΣ Αρκαδίας για τις επιδοτήσεις 2013

0
180

Καλούνται οι Αγρότες (γεωργοί και κτηνοτρόφοι) της περιοχής μας, οι οποίοι είναι

 • κάτοχοι δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης,
 • ενταγμένοι στα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα (π.χ. Βιολογικής γεωργίας, Βιολογικής κτηνοτροφίας κ.λ.π.),
 • δικαιούχοι Εξισωτικής αποζημίωσης,
 • παραγωγοί που υποχρεούνται στην ασφάλιση της παραγωγής τους

να προσέρχονται στην Ένωσή Αγροτικών Συνεταιρισμών Αρκαδίας (28ης Οκτωβρίου 8, Τρίπολη) ή στα εξωτερικά συνεργεία της ΕΑΣ Αρκαδίας για

 • τη συμπλήρωση & τον έλεγχο της αίτησης ενίσχυσης ΟΣΔΕ 2013,
 • τη συμπλήρωση & τον έλεγχο της Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής του ΕΛ.Γ.Α έτους 2013 και
 • την υποβολή του Μητρώου Αγροτών.

Υπενθυμίζεται ότι οι παραπάνω δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 15 Μαΐου 2013 αυστηρά.

Οι παραγωγοί υποχρεούνται να προσκομίζουν φωτοτυπίες σε χαρτί Α4 τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία Ταυτότητας
 2. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας 2012 ή Ε1
 3. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας
 4. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας ΟΓΑ
 5. Φωτοτυπία τα ενοικιαστήρια (για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια)
 6. Φωτοτυπία Ε9 ή συμβόλαια (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια)
 7. Φωτοτυπία παλαιό και νέο μητρώο αιγοπροβάτων-βοοειδών
 8. Βεβαίωση Κοινοτικών βοσκοτόπων (από το Δήμο)
 9. Άδειες μετακίνησης για μετακινούμενους κτηνοτρόφους
 10. Φωτοτυπία μελισσοκομικό μητρώο για Μελισσοκόμους
 11. Καρτέλες και πρωτότυπα τιμολόγια αγοράς σκληρού σίτου
 12. Φωτοτυπία την απόφαση ένταξης για όλα τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης (π.χ. Βιολογική Γεωργία, Νέος Αγρότης, Διάδοχος Γεωργού Πρόωρης Συνταξιοδότησης κλπ)
 13. Α.Μ.Κ.Α.
 14. Για τις ενεργειακές καλλιέργειες τη σύμβαση με τον μεταποιητικό φορέα

 

Επιπλέον για την αίτηση της Εξισωτικής αποζημίωσης:

 1. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας (η οποία θα πρέπει να έχει ημερομηνία και αριθμό πρωτοκόλλου).
 2. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο της ετήσιας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) έτους 2013. (σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κατά την υποβολή της αίτησης ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να το προσκομίσει όταν είναι διαθέσιμο).
 4. Υπεύθυνη δήλωση (προς την οικεία Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα βεβαιώνεται από τη Δ.Ο.Υ. ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος (εφόσον δεν έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος).
 5. Αν δηλώνονται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες:
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου ή φορέα εργασίας σχετικά με τον αριθμό των ημερομισθίων (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από ημερομίσθια).
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού ταμείου σχετικά με το είδος της σύνταξης που λαμβάνει ο αιτών/η αιτούσα (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από συντάξεις).
 • Βεβαίωση φορέα χορήγησης επιδομάτων (πολυτεκνίας, ανεργίας, κ.λπ.) (αν οι μισθωτές υπηρεσίες προέρχονται από επιδόματα).
 1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις:
 • Αντίγραφο του Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Ε3).
 • Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία.
 1. Αν δηλώνονται εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα:

Παραστατικά απόδειξης της πηγής προέλευσης του εισοδήματος από Ελευθέρια Επαγγέλματα.

 1. Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους:
 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (υποβάλλεται ταυτόχρονα με την αίτηση).
 • Άδεια μετακίνησης από θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) στον οποίο έχουν μεταβεί (υποβάλλεται εντός 10 εργάσιμων ημερών από τη συμπλήρωση της πεντάμηνης παραμονής).
 1. Για τους νέους γεωργούς: Απόφαση ένταξης στο πρόγραμμα νέων γεωργών.
 2. Για τους διαδόχους γεωργούς δικαιούχων Πρόωρης Συνταξιοδότησης:

Βεβαίωση από την ΑΤΕ με την οποία θα αποδεικνύεται η ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών ορίστηκε διάδοχος γεωργός δικαιούχου Πρόωρης Συνταξιοδότησης.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα της ένωσης εδώ

Από το ArcadiaPortal

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here