Λαϊκή Συσπείρωση: Καταγγελίες για την πορεία διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

0
255

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο επέστρεψε την Προγραμματική Σύμβαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Για να αποφασίσει ζητά από την Περιφέρεια «τις αποφάσεις ή διαπιστωτικές πράξεις σιωπηρής απόρριψης επί της με αριθμό πρωτοκόλλου (εισαγωγής) 224775/20.9.2017 προσφυγής κατά της 5/12.9.2017 απόφασης του ΔΣ του ως άνω Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ και της με αριθμό πρωτοκόλλου (εισαγωγής) 252818/11.10.2017 προσφυγής κατά της 326/20.9.2017 απόφασης του ως άνω Περιφερειακού Συμβουλίου, που αμφότερες έχουν ασκηθεί ενώπιον της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου».

«Τις τυχόν εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις επί των με αριθμούς κατάθεσης 3247/2014, 3256/2014, 3296/2014, 3790/2014 και 3797/2014 αιτήσεων ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της 173714/9.7.2014 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής περί «Έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» (ΑΔΑ: ΩΙΛΔ0-7ΗΤ)».

«Τις τυχόν εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις επί της με αριθμό κατάθεσης 2043/2017 αίτησης ακυρώσεως και της με αριθμό κατάθεσης 185/2017 αίτησης αναστολής εκτέλεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της οικ. 27716/1612/12.6.2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας περί «Κύρωσης της απόφασης έγκρισης του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β΄ 2044/14.6.2017)».

Αποφάσεις που ούτε το Περιφερειακό Συμβούλιο γνωρίζει.

Επίσης είδαν το φως της δημοσιότητας διάφορα περίεργα με την αγοροπωλησία χωραφιών στη Παλαιόχουνη Αρκαδίας, όπου θα κατασκευαστούν οι κεντρικές εγκαταστάσεις της ΤΕΡΝΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτές οι μεθοδεύσεις τινάζουν στον αέρα την ιδιωτική χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, που τόσο πρόβαλε η διοίκηση της Περιφέρειας ως καινοτόμα, πρωτοποριακή και άλλα τέτοια.

Σε αυτές τις μεθοδεύσεις δυστυχώς απ΄ ότι φαίνεται εμπλέκεται και ο κ Περιφερειάρχης λειτουργώντας υπέρ των συμφερόντων της ΤΕΡΝΑ. Δυστυχώς μέχρι σήμερα ο κ Περιφερειάρχης αποφεύγει να τοποθετηθεί για την ουσία της υπόθεσης αλλά και για βαριές κατηγορίες που του έχουν δημόσια αποδοθεί.

Θεωρούμε ότι τα στοιχεία – αποφάσεις που ζητά το Ελεγκτικό Συνέδριο πρέπει να γίνουν γνωστά στο Περιφερειακό Συμβούλιο που σε συνδυασμό με τα δεδομένα για τις αγοροπωλησίες στη Παλαιόχουνη να σταθμιστούν και να αποφασίσει σχετικά το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης

Γόντικας Νίκος
Γούργαρης Βαγγέλης

Δελτίο Τύπου

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here