Λήξη Μουσικῆς Σxoλῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

0
280

Λήξη Μουσικῆς Σxoλῆς  Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως

Τρίτη 30 Μαΐου 2017, Ἐκκλησιαστικό Κέντρο Μεγαλοπόλεως

Ἡ μουσική εἶναι ἡ γλῶσσα τῆς ψυχῆς! Εἶναι τό μέσο πού ὁ ἄνθρωπος ἐκφράζεται, ἐκφράζει τήν χαρά καί τήν λύπη του, τόν ἐσωτερικό του κόσμο. Καί ἄν αὐτό εἶναι ἡ μουσική γενικά, ἡ βυζαντινή, ἑλληνική μουσική εἶναι ἡ μουσική τοῦ οὐρανοῦ, ἡ «μουσική τῶν ἀγγέλων». Αὐτήν τήν μουσική θέλει ὁ Σεβασμιώτατος νά μάθουμε ὅλοι οἱ χριστιανοί τῆς Μεγαλοπόλεως, τῆς εὐρύτερης περιοχῆς καί ὅλης τῆς Μητροπόλεως. Θέλει νά μάθουμε νά ὑμνοῦμε τόν Θεό μας, ὅπως οἱ ἅγιοί μας μᾶς ἔχουν ὁρίσει. Μά οἱ ἅγιοι ἀσχολήθηκαν μέ τήν μουσική; Τούς ἐνδιέφερε βεβαία πρωτίστως ἡ καθαρότητα τῆς καρδιᾶς αὐτῶν πού ψέλνουν τά ἄσματα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί ὁ τρόπος  πού ψάλλετε τό καθετί μέσα στό ναό τούς ἐνδιαφέρει.

Μιά σωστή ψαλμωδία σέ βοηθᾶ νά συγκεντρωθεῖς στήν προσευχή, ὅπως καί τό ἀντίθετο, ἄν ἡ ψαλμωδία εἶναι ἄτακτη.

Μέ βάση αὐτήν τήν ἀλήθεια ὁ Ποιμενάρχης μας κ.κ. Ἰερεμίας φρόντισε, μερίμνησε στήν μητρόπολή μας νά ἔρθει καί νά διδάξει τήν μουσική ὁ πεφημισμένος μουσικοδιδάσκαλος κ.Ἀθανάσιος Παϊβανᾶς. Εἶναι στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, στήν οἰκογένεια τῶν Πρωτοψαλτῶν, πασίγνωστος ὁ διδάσκαλός μας, ὁ ὁποῖος κάθε ἐβδομάδα ἔρχεται καί παραδίδει μαθήματα.

Ὅμως μαθήματα παραδίδει καί ἕνας λαμπρός νέος, ἐπιστήμονας μουσικός πού παραδίδει μαθήματα βιολιοῦ, πού κατά κοινή ὁμολογία εἶναι «ὁ βασιλιᾶς τῶν ὀργάνων». Πρόκειται γιά τόν Νικόλαο Παϊβανᾶ.

Μιά παρουσίαση τῆς ἐργασίας πού γίνεται στά τμήματα τῆς σχολῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά δοῦμε σήμερα. Εἶναι ὅντως λίγος ὁ χρόνος γιά μιά ἐκδήλωση, ἀλλά ὅλοι κυρίως βλέπουμε  τήν θέληση γιά μάθηση καί τήν ἀγάπη τῶν διδασκάλων καί τῶν διδασκομένων γιά τήν μουσική!

Τήν ἐκδήλωσή μας τιμοῦν μέ τήν παρουσία του ὁ Δήμαρχος τῆς πόλης μας κ.Παπαδόπουλος, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι τοπικῶν συλλόγων, ἐκπαιδευτικοί ὅλων τῶν βαθμίδων. Εὐχαριστοῦμε ὅλους σας γιά τήν παρουσία σας!

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here