ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΣΗΡΑΓΓΑ ΡΑΨΟΜΑΤΗ

0
172

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα & κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη», με σκοπό την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.
5. Το υπ΄ αριθ. MRS -20120417 – 134768 από 17-4-2012 έγγραφο της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., με το οποίο μας ενημερώνει ότι από την Δευτέρα 23-4-2012 έως την Παρασκευή 27-4-2012 θα διεξαχθούν εργασίες συντήρησης ΗΗΜ εξοπλισμού εντός της σήραγγας Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα, του αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και ως εκ τούτου θα απαιτηθεί η εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, ήτοι παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα μεταξύ των Χ/Θ 182,9 και 184,6 {σήραγγα Ραψομάτη} και μετάθεση στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα {Ραψομάτη – Α}). Από τον κλάδο αυτό θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contraflow).
6. Το υπ΄ αριθ. Α1/00/10/19/17271 από 19-4-2012 έγγραφο της ΕΥΔΕ/ΛΣΕΠ.
7. Την υπ΄ αριθ. 68299/12/476911 από 18-4-2012, θετική εισήγηση του Τ.Τ Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις Χ/Θ 182,9 έως 184,6 του Αυτοκινητόδρομου «Κόρινθος- Τρίπολη – Καλαμάτα », που ανήκει στην εδαφική αρμοδιότητα της Α.Δ. Αρκαδίας, με σκοπό την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης ΗΗΜ εξοπλισμού της σήραγγας Ραψομάτη, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και συγκεκριμένα:

Από τη Δευτέρα ( 23-4-2012) και ώρα 07.00΄έως και την Παρασκευή (27-4-2012) και ώρα 07.00΄ , παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα, μεταξύ των Χ/Θ 182,9 έως Χ/Θ 184,6 ( σήραγγα Ραψομάτη) και μετάθεσή της στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα ( Ραψομάτη-Α). Από τον κλάδο αυτό θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη ( contraflow).

2. Η Απόφαση αυτή ισχύει αφού προηγούμενα δημοσιευθεί στον ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) και τοποθετηθούν οι σχετικές προσωρινές πινακίδες σήμανσης ή πραγματοποιείται η ρύθμιση κυκλοφορίας από τροχονόμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 7 του Ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.).

3. Η ανάδοχος εταιρεία ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε. υποχρεούται να τοποθετήσει και να συντηρεί την απαι τούμενη οδική σήμανση, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (ΚΟΚ).

4. Οι παραβάτες της παρούσας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ( Ν. 2696/99 Φ.Ε.Κ. 57-Α), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3452/2007.

5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.-

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here