ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΘΒΙΚΗ ΟΔΟ ΑΘΗΝΑΣ-ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ !!

0
155

Με καθυστερήσεις θα γίνεται η κυκλοφορία στην εθνική οδό από Κόρινθο προς Καλαμάτα μέχρι την Πέμπτη, λόγω της ειδικής μεταφοράς μετασχηματιστή από το λιμάνι της Ελευσίνας στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη.

Η μεταφορά αναμένεται να ξεκινήσει αύριο το πρωί από την Ελευσίνα για να σταματήσει στην Κόρινθο. Μεθαύριο πρόκειται να συνεχιστεί από την Κόρινθο μέχρι την Τρίπολη και την Πέμπτη από την Τρίπολη μέχρι τη Μεγαλόπολη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, λόγω του μεγάλου βάρους του φορτίου, η κυκλοφορία θα γίνεται με βραδυπορεία ή διακοπή της κυκλοφορίας, όπου είναι απαραίτητο, και τις 3 ημέρες από τις 6 το πρωί μέχρι τη δύση του ηλίου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Το υπ. αριθ. 21609 από 21-9-2012 έγγραφο του ΑΔΜΗΕ, με το οποίο αιτείται την έκδοση Αστυνομικής Απόφασης, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διέλευση υπέρβαρου και υπερμεγέθους οχήματος του, από Ασπρόπυργο έως Μεγαλόπολη κατά το διάστημα από Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 έως και Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2012, καθημερινά από τις 07.00΄έως τη δύση του ηλίου.
5. Την ανάγκη επιβολής προσωρινών περιοριστικών μέτρων (βραδυπορίες ή και διακοπές) της κυκλοφορίας των πάσης φύσεως οχημάτων του τμήματος Αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας που υπάγεται στην εδαφική αρμοδιότητα της Α. Δ. Αρκαδίας και στις δύο (2) κατευθύνσεις Α.Κ, λόγω διέλευσης υπέρβαρου και υπερμεγέθους οχήματος της εταιρείας του ΑΔΜΗΕ («ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ») με σκοπό την ομαλή κυκλοφορία, καθώς την πρόληψη και αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων.
6. Το υπ. αριθ. Α2/00/00/19/18526 από 20-9-2012 έγγραφο του ΥΠ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/Γ.Γ.Σ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε./Λ.Σ.Ε.Π..
7. Την υπ. αριθ. 68299/12/ από 21-9-2012 θετική εισήγηση του Τ.Τ Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τριπόλεως – Καλαμάτας, που υπάγεται στην αρμοδιότητα της Α. Δ. Αρκαδίας ως ακολούθως, για τη διέλευση του υπέρβαρου και υπερμεγέθους ως άνω οχήματος «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ)
1 Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, βραδυπορίες ή και διακοπές κατά κίνηση του υπέρβαρου και υπερμεγέθους οχήματος της εταιρείας του ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) με περιορισμένη ταχύτητα, αποκλεισμός λοιπής κυκλοφορίας επί των τεχνικών όταν διέρχεται το όχημα επί γεφυρών μεγάλου μήκους κ.λ.π.
2 Η κίνηση του οχήματος επί των τεχνικών να πραγματοποιηθεί με πολύ μικρή ταχύτητα για την αποφυγή δυναμικών κρουστικών φορτίων.
3 Η διέλευση του οχήματος να πραγματοποιείται περί το μέσο των φορέων και όχι κοντά τις ελεύθερες παρειές τους.
4 Κατά τη διέλευση να μην υπάρχει ταυτόχρονη κυκλοφορία επί των τεχνικών.

1.Η διέλευση του υπέρβαρου και υπερμεγέθους οχήματος του ΑΔΜΗΕ θα πραγματοποιηθεί από Τρίτη 25-9-2012 έως Πέμπτη 27-9-2012, από τον Α/Κ Θηβών έως τον Α/Κ Επιδαύρου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, με την παρατήρηση της εξόδου και επανεισόδου στην Ν.Ε.Ο. από τους κλάδους του Α/Κ Κινέττας και από τον Α/Κ Τριπόλεως έως την Μεγαλόπολη της Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Τριπόλεως.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την τοποθέτηση προσωρινών πινακίδων οδικής σήμανσης ως και των σημάτων – υποδείξεων των Τροχονόμων, οι δε παραβάτες αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.»
3. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις Τοπικές εφημερίδες, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κ.Ο.Κ. και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά Μέσα.
4. Η εκτέλεση της παρούσας που ισχύει από τη δημοσίευσή της, ανατίθεται στα Τ.Τ. Αυτ/μων Ανατολ. Πελ-σο

υ, Τ.Τ. Τρίπολης και στο Α.Τ. Μεγαλ
όπολης.

Facebook Comments

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here